Kontakt

+386 1 2442 066
Spela.SevsekSramel@ff.uni-lj.si

Govorilne ure

Četrtek: 9.40-11.20, kabinet Tobačna 5/2/10


Kabinet

5/2/10 TOBAČNA

Oddelek za slavistiko

doc. dr. Špela Sevšek Šramel

Življenjepis

Špela Sevšek Šramel (1979) doktorirala na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani s temo Literarne tendence v slovenski in slovaški kratki pripovedni prozi med leti 1989 in 2000 (mentorstvo prof. dr. A. Rozman, prof. dr. I. Novak Popov). V času podiplomskega študija je bila prejemnica štipendije Ustanove patra Stanislava Škrabca in Slovaškega nacionalnega študijskega programa. Področja njenega raziskovanja so slovaška in slovenska proza 20. stoletja, slovensko-slovaški kulturni odnosi ter književno prevajanje. S teh področjih objavlja znanstvene prispevke ter književne prevode. Od leta 2006 je zaposlena na FF UL kot asistentka, od leta 2016 kot docentka za slovaško književnost. Predavala je na tujih univerzah v Nitri, Bratislavi in Košicah ter v Ostravi na Češkem. Trenutno je skrbnica skupnega študijskega programa Srednjeevropske študije in Slovakistika, je koordinatorica Ceepusove mreže in članica uredniškega odbora zananstvenih revij Slovenská literatúra (SAV), Art Communication and PopCulture  (Nitra) in Slovenské divadlo (SAV).

Špela Sevšek Šramel sodeluje z raziskovalnimi institucijami v tujini in kulturnimi organizacijami kot so Slovanska knjižnica, Društvo slovenskih književnih prevajalcev, festival Vilenica, JSKD, RTVSLO, Festival jezikov). Organizira in vodi filmske večere, razstave, jezikovne in prevajalske delavnice ter literarne večere. Kot mentorica sodeluje tudi pri raziskovalnem delu srednješolcev.

SEVŠEK ŠRAMEL, Špela, ŠNYTOVÁ, Jana: Mitološka vodna bitja v češki in slovaški baladi 19. stoletja. ŠEKLI, Matej, REZONIČNIK, Lidija (ur.) Slovenski jezik in njegovi sosedje. Novo mesto: 2019.

SEVŠEK ŠRAMEL, Špela, ŠNYTOVÁ, Jana: Poznamky k prekladu Šlezskich pisni do slovinštiny. SMOLKA, Zdeněk  (ur.) Petr Bezruč, bard prvý, co promluvil. Filozofická fakulta Ostravska univerzita v Ostrave: Ostrava 2018.

SEVŠEK ŠRAMEL, Špela: Tradícia literárnej slovakistiky v Ľubľane: prekladateľská, odborná a vedecká činnosť Viktora Smoleja. PASSIA, Rados (ur.) Medzinárodne sympozium literarnovedné slovakistiky. USL SAV: Bratislava 2017.

SEVŠEK ŠRAMEL, Špela, PALLAY, Jozef (ur.): Sedemdeset let slovakistike v Ljubljani. Posvečeno Andreju Rozmanu. Zbirka Slavica Slovenica Vol. 2. Znanstvena založba Filozofske fakultete: Ljubljana 2017.

SEVŠEK ŠRAMEL, Špela: Zabúdať a spomínáť. Čítanie prózaických textov Pavla Vilikovského a Jana Balabána. Slovenská literatúra 63, 2016, 2, 140-149.

SEVŠEK ŠRAMEL, Špela. Kako berejo Slovence v tujini: študija recepcije na Slovaškem. V: ŽBOGAR, Alenka (ur.). Recepcija slovenske književnosti, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014, str. 395-400.

SEVŠEK ŠRAMEL, Špela. Kul´turno-civilizacionnye sdvigi posle 1989 goda na primere slovenskoj i slovackoj kratkoj przy. V: NIKIFOROV, K. V. (ur.). Slovenica. 2, Slavjanskij mežkul´turnyj dialog v vosprijatii russkih i slovencev : k jubileju I. V. Čurkinoj. Moskva: Institut slavjanovedenija Rossijskoj akademii nauk, 2011, str. 305-310.

SEVŠEK ŠRAMEL, Špela. Med družbenim in individualnim - slovenska in slovaška kratka proza po letu 1989. V: ZUPAN SOSIČ, Alojzija (ur.). Sodobna slovenska književnost : (1980-2010), Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010, str. 269-274.

SEVŠEK ŠRAMEL, Špela. Smrť a umieranie: pokus o detabuizáciu na príklade súčasnej slovenskej prózy. Eurolingua&Eurolitteraria 2009. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2009, str. 355–361.

 

 

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

19. 11. 2024
Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

ALUO: Vabilo k sodelovanju

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

05. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: Kdo se boji zajčka? – Slikopisi o gozdnih živalih

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik