Kontakt

+386 1 2411 196
kornelija.ajlec@ff.uni-lj.si

Govorilne ure

Sreda: 10:30 - 11:15 (zaželena predhodna najava po e-pošti)

Kabinet

109

Oddelek za zgodovino

izr. prof. dr. Kornelija Ajlec

IZOBRAZBA
 • 2013: doktorica znanosti s področja zgodovine (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)
 • 2009: univerzitetno diplomirana zgodovinarka (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)
AKADEMSKA IN POKLICNA KARIERA

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino

 • 2020–: izredna profesorica za novejšo in sodobno zgodovino
 • 2015–2020: docentka za sodobno slovensko in občo zgodovino
 • 2011–2015: asistentka za sodobno slovensko in občo zgodovino
 • 2010–2013: mlada raziskovalka 

 

Gostujoča predavanja v tujini

 • 2019: American University of Beirut, Libanon
 • 2018: Univerza v Novem Sadu, Srbija
 • 2018: Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Avstrija
 • 2017: Univerza v Skopju, Makedonija
 • 2017: Univerza v Beogradu, Srbija
 • 2016: Rollins College, Winter Park, Florida, ZDA
 • 2016: Institute for International Exchange (IIE) v Washington D.C., ZDA
 • 2016: Univerza v Beogradu, Srbija
 • 2015: Fitzwilliam College, Univerza v Cambridgeu, Velika Britanija
 • 2014: Univerza v Nottinghamu, Velika Britanija

 

Raziskovalni projekti

 • 2018–: članica ARRS raziskovalnega projekta Begunci - nikoli dokončana zgodba
 • 2017–: članica ARRS raziskovalnega projekta Napravite mi to deželo nemško … italijansko … madžarsko … hrvaško! Vloga okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva
 • 2014–2017: članica ARRS raziskovalnega projekta Slovenski diplomati in zunanjepolitični vidiki osamosvajanja Republike Slovenije, 1980–1992
 • 2014–2017: članica ARRS raziskovalnega projekta Ženske in prva svetovna vojna
 • 2013–2016: članica ARRS raziskovalnega projekta Multikulturna prijateljstva in narodne vezi na presečiščih slovenskega, italijanskega in nemškega sveta (1848–1941)
 • 2013–2014: članica ARRS raziskovalnega projekta Italijanska fašistična taborišča v spominih Slovencev in Slovenk

 

Bilateralni projekti

 • 2018– : vodja bilateralnega projekta Oblikovanje Jugoslavije in jugoslovanstva v slovenskih in srbskih narativnih virih (Univerza v Novem Sadu)
 • 2018– : članica bilateralnega projekta Gore pri določanju identitete Slovenije in Črne gore (Univerzitet Crne Gore)
 • 2017– : članica bilateralnega projekta Družbeni, politični in gospodarski razvoj Slovenije in Makedonije po letu 1991 (transformacija, podrobnosti in razlike) (Univerza v Skopju)
 • 2016–2017: članica bilateralnega projekta Slovenci in Srbi v Jugoslaviji (Univerza v Beogradu)

 

 • 2010– : članica ARRS programske skupine Slovenska zgodovina (Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani)

 

Štipendije

 • 2018: štipendija združenja Krokodil v okviru projekta "Kdo je prvi začel? Zgodovinarji proti revizionizmu" za rezidencialno bivanje v Beogradu
 • 2016: Podoktorska štipendija: Fulbright Visiting Scholar na Rollins College, v UN Archives and Records Managment Section in v U.S. National Archives
 • 2010–2013: štipendija ARRS za mlade raziskovalce 

 

Članstvo v interesnih združenjih

 • 2014–: članica International Consortium for the Study of Post Conflict Reconstruction and Reconciliation (University of Nottingham)
 • 2014– : članica Joint History Project (Centre for Democracy and Reconciliation in South East Europe)

 

Druge vloge na strokovnem področju

 • 2021–: namestnica predstojnice oddelka za zgodovino
 • 2021–: oddelčna koordinatorka doktorskega študija 3. stopnje
 • 2019–: članica uredniškega odbora znanstvene revije Zgodovinski časopis 
 • 2018–:  glavna urednica znanstvene revije Retrospektive
 • 2018–: podpredsednica Zveze zgodovinskih društev Slovenije
 • 2018–2021: oddelčna koordinatorka alumnov Filozofske fakultete
 • 2017–: članica Akademskega zbora Filozofske fakultete
 • 2015– : podpredsednica strokovnega sveta Zgodovinskega arhiva Ljubljana
 • 2015– : članica uredniškega odbora zgodovina.si
RAZISKOVALNA PODROČJA 
Položaj evropskih beguncev v 20. stoletju; povojna obnova; odnosi Jugoslavije z Zahodom; transnacionalizem/internacionalizem.

Ajlec, Kornelija. 2019. »European Payments Union and Negotiations on the Accession of Yugoslavia.« Tokovi istorije: časopis Instituta za noviju istoriju Srbije, št. 3: 151–169. doi: 10.31212/tokovi.2019.3.ajl.4-151-169

Ajlec, Kornelija. 2018. »Vloga ZDA pri oskrbi madžarskih beguncev v Jugoslaviji v letih 1956 in 1957.« V Nečakov zbornik: Procesi, teme in dogodki iz 19. in 20. stoletja, ur. Kornelija Ajlec, Bojan Balkovec, Božo Repe, 755–776. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Ajlec, Kornelija. 2017. »Slovenia and the UN in the Correspondence of the Secretary-General Javier Perez de Cuellar, 1991–1992.« Annales: anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia 27, št. 4: 755-768. doi: 10.19233/ASHS.2017.53

Ajlec, Kornelija. 2014. »Egipatska vlada i rješavanje izbjegličke problematike tijekom Drugoga svjetskog rata.« Časopis za suvremenu povijest 46, št. 2: 295–318.

Ajlec, Kornelija. 2013. »UNRRA v Jugoslaviji in Sloveniji.« Prispevki za novejšo zgodovino 53, št. 2: 79–99.

 

Bibliografija

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

19. 11. 2024
Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

ALUO: Vabilo k sodelovanju

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

05. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: Kdo se boji zajčka? – Slikopisi o gozdnih živalih

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik