30. 01. 2023 | 11:00, 119
Oddelek za psihologijo

Navezanost staršev in njihovo doživljanje otrokovih vedenj navezanosti

Leja Mauko, Psihologija - 2. stopnja - E

Mentor: prof. dr. Melita Puklek Levpušček

30. 01. 2023 | 12:00, 532
Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Točke dostopa za korporacije in vrednotenje normativne podatkovne zbirke CONOR.SI s stališča visokošolskih katalogizatorjev

Urška Zupančič, Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji - 2. stopnja

Mentor: doc. dr. Marija Petek

30. 01. 2023 | 13:00, 232
Oddelek za zgodovino

Primerjava jugoslovanskega in evropskega projekta izgradnje skupne identitete: Analiza osnovnošolskih učbenikov za pouk zgodovine

Dejan Ristić, Zgodovina - 2. stopnja

Mentor: prof. dr. Božo Repe

30. 01. 2023 | 13:00, 232
Oddelek za sociologijo

Primerjava jugoslovanskega in evropskega projekta izgradnje skupne identitete: Analiza osnovnošolskih učbenikov za pouk zgodovine

Dejan Ristić, Sociologija - 2. stopnja - D, P

Mentor: prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat

06. 02. 2023 | 08:30, Kabinet 420B
Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Formativno spremljanje pri delu šolskih svetovalnih delavcev

Sara Tompa, Pedagogika - 2. stopnja - E, P

Mentor: doc. dr. Petra Gregorčič Mrvar

14. 02. 2023 | 10:30, 232
Oddelek za geografijo

Vpliv pandemije covida-19 na turistični obisk Regijskega parka Škocjanske jame

Sara Auber, Geografija - 2. stopnja

Mentor: doc. dr. Dejan Cigale

14. 02. 2023 | 11:30, 232
Oddelek za geografijo

Geolokacijska igra kot način revitalizacije kozolcev v Zgornjesavski dolini

Ambrož Černe, Geografija - 2. stopnja

Mentor: prof. dr. Irma Potočnik Slavič

05. 04. 2023 | 13:00, Modra soba
Oddelek za filozofijo

Jungova podoba boga med simbolnim in predsimbolnim

Matjaž Regovec, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Filozofija

Mentor: prof. dr. Borut Ošlaj, zasl. prof. dr. Janek Musek