Teorija tolmačenja

Teorija tolmačenja

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Maček Amalija, prof. dr. Kocijančič Pokorn Nike

Vsebina

Predmet je sestavljen iz dveh podpredmetov:
a) Teorija tolmačenja z deontologijo
b) Tehnike pomnenja in zapisovanja

Ad a) Spoznavanje zgodovine tolmačenja. Umeščenost tolmačeslovja v prevodoslovje in teorije tolmačenje v teorijo prevajanja. Pridobivanje osnovnega vedenja o poglavitnih smereh v teoriji tolmačenja, kot so: »théorie du sens« (D. Seleskovich in M. Lederer), sistemska oz. deskriptivna smer v tolmačeslovju (Anne Schjoldager in Ingrid Kurz), skopos teorija v tolmačeslovje (E. Prunč), kulturni obrat in postkoloniale študije v tolmačeslovju (M. Cronin), sociologija tolmačenja. Poseben poudarek je dan etičnim vidikom tolmaškega dela, vključno s kritično predstavitvijo tolmaških etičnih kodeksov in standardov prakse, in profesionalizaciji poklicev konferenčni tolmač, skupnostni tolmač in sodni tolmač. Dan je vpogled v sodobni tolmaški trg na Slovenskem, slušatelji se seznanijo s poklicnimi združenji tolmačev na Slovenskem.

Ad b) Uvod v osnovne kognitivne kompetence, ki jih mora tolmač pridobiti in razvijati: procesi analize in percepcije besedil (aktivno poslušanje in razumevanje, abstraktno in strukturirano razmišljanje, vizualizacija, asociacije, bistveni pojmi, ključne besede, aktiviranje pasivnega spomina, poznavanje globalnega konteksta, razgledanost in splošna kultura). Najpogostejše vrste besedil oz. govorov, ki se tolmačijo v institucionalnem okolju. Tehnike konsekutivnega tolmačenja.
Zapisovanje pri konsekutivnem tolmačenju, analiza in podajanje. Tehnike simultanega tolmačenja, dikcija.
Tolmačenje kot sporočanje, tolmačenje in komunikativni modeli v jezikoslovju. Kognitivno-pragmatični model tolmačenja. Smeri v raziskovanju konferenčnega tolmačenja. Kakovost tolmačenja in analiza napak pri tolmačenju. Poklicna etika. Terminologija konferenčnega tolmačenja.