Predstavitev programov – 3. stopnja

Interdisciplinarni doktorski študijski program Humanistika in družboslovje

Interdisciplinarni doktorski študijski program Humanistika in družboslovje Filozofske fakultete in Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, ki se izvaja v sodelovanju z Akademijo za glasbo, Teološko fakulteto, Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo, Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje ter Fakulteto za socialno delo, traja 4 leta in obsega 240 kreditnih točk. Doktorski program z organiziranim pedagoškim procesom, intenzivnim vključevanjem študentov v raziskovalno delo in sodelovanjem mednarodno priznanih raziskovalcev zagotavlja vrhunsko kakovost in je primerljiv z najboljšimi evropskimi programi.

Zloženka interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Humanistika in družboslovje (področja in koordinatorstvo, vsebinska struktura, tipologija predmetov, pogoji za napredovanje, informacije o razpisu za vpis) je na voljo tukaj.

Doktorski program omogoča pridobitev znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti na naslednjih znanstvenih področjih:

Področja, ki jih koordinira Filozofska fakulteta:

Področja, ki jih koordinira Fakulteta za družbene vede:

 • Analiza politik
 • Diplomacija
 • Družboslovna informatika
 • Javna uprava
 • Komunikologija
 • Kulturologija
 • Mednarodni odnosi
 • Novinarske študije
 • Obramboslovje
 • Odnosi z javnostmi
 • Okoljske in prostorske študije
 • Organizacijsko-kadrovske študije
 • Politologija
 • Psihologija komuniciranja
 • Razvojne študije
 • Socialna in politična antropologija
 • Socialna in politična psihologija
 • Sociologija
 • Študije vsakdanjega življenja
 • Študije življenjskih potekov
 • Tržno komuniciranje
 • Varnostne študije
 • Vojaške družboslovne študije

Področji, ki jih koordinira Akademija za glasbo:

 • Glasbena pedagogika
 • Kompozicija in glasbena teorija

Področji, ki ju koordinira Akademija za gledališče, radio, film in televizijo:

 • Študiji scenskih umetnosti
 • Filmski in televizijski študiji

Področje, ki ga koordinira Akademija za likovno umetnost in oblikovanje:

 • Likovne vede

Področja, ki ga skupaj koordinirata Filozofska fakulteta in Fakulteta za družbene vede:

Področje, ki ga skupaj koordinirajo Filozofska fakulteta, Fakulteta za družbene vede in Teološka fakulteta:

Področje, ki ga koordinira Fakulteta za socialno delo:

 • Socialno delo

Interdisciplinarni doktorski študijski program Humanistika in družboslovje obsega 7200 ur oz. 240 ECTS. Od tega je organiziranim oblikam namenjenih 1800 ur oz. 60 ECTS in 5400 ur oz. 180 ETCS individualnemu raziskovalnem delu. 1 ETCS je ovrednotena s 30 urami študentovega dela. Organizirane oblike dela predstavljajo 25 %, raziskovalno delo pa 75 % obveznosti študenta.

Organizirane oblike - 60 ECTS:

 • Temeljni predmet I* - 10 ECTS
 • Temeljni predmet II* - 10 ECTS
 • Doktorski seminar I** - 10 ECTS
 • Doktorski seminar II** - 10 ECTS
 • Zunanji izbirni predmet*** - 10 ECTS
 • Predstavitev preliminarnih rezultatov raziskovalnega dela pred komisijo - 5 ECTS
 • Javni zagovor doktorske disertacije - 5 ECTS

*Temeljni metodološki in teoretski predmeti: obvezni za vse študente na določenem področju (izvajanje v organizirani obliki študija oz. prilagojeno številu študentov)

**Doktorski seminarji: omogočajo ožjo usmeritev v izbrano smer študija, ki jo določa izbor teme doktorske disertacije (izvajanje za majhne skupine študentov ali kot individualno delo s študenti)

*** Zunanji izbirni predmet: študent izbere v dogovoru z mentorjem (predmet, ki je akreditiran v drugih študijskih programih 3. stopnje na drugih fakultetah ali univerzah, doma ali v tujini), najkasneje ob vpisu v 2. letnik.

Druge učne enote  - 180 ECTS

 • Izdelava dispozicije doktorske naloge - 15 ECTS
 • Prijava teme doktorske disertacije in javna predstavitev - 15 ECTS
 • Individualno raziskovalno delo - raziskovalno delo v skupini/projektu in delo na doktorski disertaciji  - 110 ECTS
 • Priprava znanstvenega prispevka za objavo**** - 40 ECTS

****Objava znanstvenega prispevka

Študent, vpisan v štiriletni doktorski študijski program, mora imeti znanstveni prispevek sprejet v objavo najkasneje pred oddajo doktorske disertacije v oceno.

Študent, vpisan v triletni doktorski študijski program, mora imeti znanstveni prispevek sprejet v objavo najkasneje pred zagovorom doktorske disertacije.

Ustreznost študentovega znanstvenega prispevka pred zagovorom doktorske disertacije potrdijo člani Komisije za spremljanje doktorskega študenta.

Informacije o postopku izbire zunanjih izbirnih predmetov so v zavihku »Navodila in postopki« »Izbira zunanjih izbirnih predmetov«.

Interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja

Interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja traja štiri leta, obsega 240 kreditnih točk in predstavlja po bolonjski shemi program tretje stopnje.

Program je sestavljen interdisciplinarno in združuje znanstvena področja trinajstih fakultet Univerze v Ljubljani, vključno s Filozofsko fakulteto. Program je predviden kot interdisciplinarni študij za doktorande naravoslovnih, tehniških, biotehniških, družboslovnih, humanističnih in medicinskih ved, ki bodo pri izdelavi doktorske disertacije potrebovali znanja z več področij. Progam je primerljiv s sorodnimi programi tujih univerz.

Več informacij o programu: Interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja >

Interdisciplinarni doktorski študijski program Statistika

Interdisciplinarni doktorski študijski program Statistika traja štiri leta, obsega 240 kreditnih točk in predstavlja po bolonjski shemi program tretje stopnje.

Več informacij o programu: Interdisciplinarni doktorski študijski program Statistika >