Struktura ruskega jezika – morfologija I

Struktura ruskega jezika – morfologija I

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Uhlik Mladen

Položaj morfologije v jezikovni strukturi. Razmerje med morfologijo in besedotvorjem. Osnove morfematike in vrste morfemov (korenski, slovnični, besedotvorni). Slovnične kategorije: inherentne in pregibalne. Besedne vrste in kriteriji zanje. Problem predikativa v ruščini. Pregled besednih vrst in njihovih slovničnih kategorij. Pregibne besedne vrste: samostalnik (spol, živost-neživost, število, sklon), glagol (vid, način, čas, naklon, oseba, spregatveni tipi), pridevnik (spol, sklon, število, stopnjevanje, kratka-dolga oblika), zaimek (vrste zaimkov in pregibanje), števnik (vrste števnika in pregibanje). Nepregibne besedne vrste: prislov, veznik, predlog, členek, modalne besede, medmet. Osnovne slovnične kategorije samostalnika. Sklanjatveni in naglasni tipi. Pojem produktivnosti.
Prikaz je zasnovan rusko-slovensko kontrastivno.

A.Derganc: O (ne)števnosti poimenovanj za zelenjavo, sadje in jagode v slovenščini in ruščini. Slavistična revija 39, 3, 1991, 277–85.
J. Sever, A. Derganc: Ruska slovnica po naše. Ljubljana: MK, 2006.
F. Jakopin: Slovnica ruskega knjižnega jezika. Ljubljana: DZS, 1968, 85–364.
?. ?. ????????: ?????????????? ????? ???????? ????? ? ????????????? ?? ????????? (?????????? I-II), 7–172.
P. Cubberley: Russian. A Linguistic Introduction. Cambridge University Press, 2002, 102–176.
P. Piper, M. Stojnić: Ruski jezik. Beograd: Zavet, 2002, str. 23–226.
ali (tudi dopolnilna literatura)
?. ?. ??????????, ?. ? ?????? et al.: ????? ???????????. ????????? ?????. ????????? ?????? ? ? ??????????? ???????????. ?????: ???????? ?????, 1995, 94-117; 141–159.
?. ?. ???????: ?????????? ?? ??????? ??????????. Moskva: ??????? ????, 2003, 16–219.
??????? ??????????. ???. ?. ?. ???????, ?. ?. ???????. ??????: ??????? ????, 1990, 146–345.
?. ?. ????????, E. ?. ????????, ?. ?. ??????: ??????????? ??????? ????. ??????? – ??????????. Moskva: ???????????, 2004, str. 123–211.