Specialna področja prevajanja - Gradec

Specialna področja prevajanja - Gradec

Stopnja: 2

Ure predavanj: 90

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 9

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kocijančič Pokorn Nike