Specialna področja prevajanja - Gradec

Specialna področja prevajanja - Gradec

Stopnja: 2

Ure predavanj:90

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:9

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kocijančič Pokorn Nike