Slovensko-italijansko prevajanje I

Slovensko-italijansko prevajanje I

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:90

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Grošelj Robert, lekt. dr. Umer Kljun Jerneja, lekt. Molle Tiziana

Vsebina

Predmet se deli na dva podpredmeta: Prevajanje iz italijanšcine v slovenšcino in Italijanski jezik in besedilo.
Pri vajah študenti v praksi spoznavajo osnovne znacilnosti in funkcije razlicnih besedilnih tipov. Poudarek je na tvorjenju raznovrstnih besedil v italijanskem jeziku ter na usvajanju osnovnih strategij pri povzemanju v slovenšcini in italijanšcini. Študentje se pobliže spoznajo s tipicnimi prevajalskimi viri, ki jih morajo smiselno uporabljati zlasti pri prevajanju in povzemanju besedila v jeziku, ki je drugacen od jezika izvirnika. Ob tem spoznavajo tudi temeljne strategije za reševanje prevajalskih problemov.