zgodovina

Vizitka

Kontakti in administrativne informacije o ZIFF

Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Znanstvenoraziskovalni inštitut
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana, Slovenija


Telefon: +386 1 241 1090
E-pošta: znanstveni.institut@ff.uni-lj.si

 

Davčna številka: SI55382657
Matična številka: 1627058000
Podračun pri UJP:  01100-6030707216
IBAN: SI56011006030707216
SWIFT BIC: BSLJSI2X
Naslov banke: BANKA SLOVENIJE, SLOVENSKA CESTA 35, 1505 LJUBLJANA
 

ARRS šifra Univerze v Ljubljani: 0510
ARRS šifra Filozofske fakultete:  0581

 

Uradne ure

ponedeljek -  petek  11:00 - 13:00

 

Vodja strokovne službe

 Ema Karo, mag. angl. in mag. prim. knjiž. 
Telefon01 241 1090
E-poštaEma.Karo@ff.uni-lj.si
Soba511 a
Področje dela
 • vodja strokovne službe
 • organizacija in koordinacija na področju raziskovalnega dela
 • skrb za razvoj področja
 • informativno in svetovalno delo z zunanjimi in notranjimi uporabniki
 • sodeovanje in usklajevanje nalog z vodstvom in drugimi področji oz. enotami

 

Samostojne strokovne delavke

 Saša Blatnik Ristović, univ. dipl. boh. in prof. slov.
Telefon01 241 1086
E-poštaSasa.Blatnik@ff.uni-lj.si
Soba511 b
Področje dela
 • raziskovalni programi, MRIC, mladi raziskovalci
 • raziskovalna oprema, raziskovalni centri
 • spremljanje namenske porabe sredstev za materialne stroške

 

 Karin Konda
Telefon051 495 617
E-poštaKarin.KondaMihacic@ff.uni-lj.si
Soba512
Področje dela
 • koordinatorka projekta Evropska noč raziskovalcev – Humanistika, to si ti!
 • komunikacija in diseminacija raziskovalnih rezultatov FF
 • načrtovanje, priprava in vodenje promocijskih aktivnosti ZIFF in FF

 

 Klara Čuden, univ. dipl. polon. in univ. dipl. soc. kult.
Telefon01 241 1064
E-poštaklara.cuden@ff.uni-lj.si
Soba511 b
Področje dela
 • raziskovalni programi, temeljni, aplikativni in ciljni raziskovalni projekti ARIS
 • vodnje evidence obremenitev za raziskovalno delo LODN
 • urejanje in spremljanje zaposlitev za raziskovalno delo

 

 Barbara Dolenc, prof. geografije in sociologije
Telefon01 241 1089
E-poštaBarbara.Dolenc@ff.uni-lj.si
Soba512
Področje dela
 • okvirni program EU, projekti Evropske komisije, mednarodni projekti in pogodbe
 • razvojni sklad UL
 • finančno in administativno upravljanje projektov

 

 Olivera Novaković, mag. ekon. in posl. ved
Telefon01 241 1088
E-poštaolivera.novakovic@ff.uni-lj.si
Soba512
Področje dela
 • projekti ERASMUS+, projekti strukturnih skladov, posebne pogodbe
 • finančno in administativno upravljanje projektov in pogodb

 

 dr. Tina Pleško
Telefon01 241 1451
E-poštatina.plesko@ff.uni-lj.si
Soba519
Področje dela
 • raziskovalni projekti ARIS, mednarodno sodelovanje ARIS, sredstva ISF
 • spremljanje namenske porabe sredstev za materialne stroške in poročanje

 

 mag. Nataša Založnik
Telefon01 241 1069
E-poštanatasa.zaloznik@ff.uni-lj.si
Soba519
Področje dela
 • sredstva stabilnega financiranja, sredstva ARIS za temeljne, aplikativne in ciljne raziskovalne projekte
 • priprava in urejanje finančnih načrtov in finančnih poročil
 • izračun sredstev in spremljanje namenske porabe sredstev po ekonomskih namenih

Podatkovni skrbnik

 asist. dr. Matej Petrič
TELEFON01 241 1180
E-POŠTAMatej.Petric@ff.uni-lj.si
SOBA37
PODROČJE DELA
 • podpora za ravnanje z raziskovalnimi podatki in glede ravnanja z drugimi vrstami rezultatov raziskav
 • koordinacija in izvedba usposabljanj visokošolskih učiteljev, raziskovalcev, doktorskih študentov ter podpornih služb članic UL za ravnanje z raziskovalnimi podatki

Štirideset let Znanstvenoraziskovalnega inštituta Filozofske fakultete v sliki in besedi