zgodovina

Programi in projekti

Raziskovalci Filozofske fakultete se vključujejo v mnoge domače in mednarodne projekte.

Domači projekti

Šifra Naslov Vodja Trajanje PPS element Sodelujoči
P5-0062 Uporabna razvojna psihologija dr. M. Zupančič 01.01.20-31.12.25 28-122441.P5-0062 UM FF , UM PF, PI
P5-0110 Psihološki in nevroznanstveni vidiki kognitivnega nadzora, osebnosti in psihičnega blagostanja dr. A. Podlesek 01.01.19-31.12.24 28-122442.P5-0110 -
P5-0174 Pedagoško-andragoške raziskave - Učenje in izobraževanje za kakovostno življenje v skupnosti dr. J. Kalin 01.01.16-31.12.21 28-122443.P5-0174 -
P6-0187 Slovenske identitete v evropskem in svetovnem kontekstu dr. B. Jezernik 01.01.15-31.12.21 28-122444.P6-0187 SEM
P6-0194 Problemi avtonomije in identitet v času globalizacije dr. M. Antić Gaber 01.01.19-31.12.24 28-122445.P6-0194 -
P6-0199 Slovenska umetnost in umetnost Srednje Evrope in Jadrana dr. M. Klemenčič 01.01.19-31.12.24 28-122446.P6-0199 UL PEF
P6-0215 Slovenski jezik - bazične, kontrastivne in aplikativne raziskave dr. V. Gorjanc 01.01.19-31.12.24 28-122447.P6-0215 UL FDV
P6-0218 Teoretične in aplikativne raziskave jezikov: kontrastivni, sinhroni in diahroni vidiki dr. M. Currie Ožbot 01.01.17-31.12.21 122448
/6243
-
P6-0229 Trajnostni regionalni razvoj Slovenije dr. B. Lampič 01.01.17-31.12.21 122449
/6244
-
P6-0235 Slovenska zgodovina dr. B. Repe 01.01.15-31.12.21 122450
/6245
-
P6-0239 Literarnoprimerjalne in literarnoteoretske raziskave dr. T. Virk 01.01.15-31.12.21 122451
/6246
-
P6-0243 Azijski jeziki in kulture dr. J. Rošker 01.01.19-31.12.24 122452
/6247
UP FHŠ
P6-0247 Arheologija dr. D. Mlekuž Vrhovnik 01.01.18-31.12.23 122453
/6248
-
P6-0252 Filozofske raziskave dr. S. Krečič Žižek 01.01.15-31.12.21 122454
/6249
-
P6-0265 Medkulturne literarnovedne študije dr. T. Žigon 01.01.19-31.12.24 122455
/6250
UM FF
P5-0361 Modeliranje bibliografskih informacijskih sistemov dr. M. Žumer 01.01.17-31.12.22 122456
/6251
-
P6-0411 Jezikovni viri in tehnologije za slovenski jezik dr. S. Krek 01.01.19-31.12.24 122459
/6254
UL PEF, UL FRI
P2-0214 Računalniški vid dr. F. Solina (Jasna Maver) 01.01.19-31.12.24 122457
/6252
FRI (N)
P3-0338 Fiziološki mehanizmi nevroloških motenj in bolezni dr. S. Podnar (Grega Repovš) 01.01.20-31.12.25 122458
/6253
UKC (N)
P6-0004 Raziskave slovenske glasbene preteklosti dr. J. Snoj (Matjaž Barbo) 01.01.15-31.12.21 122460
/6256
ZRC SAZU (N)
P6-0400 Družbena pogodba v 21. stoletju dr. K. Vidmar Horvat 01.01.20-31.12.25 122461
/6258
UL FDV, UP ZRS
Šifra Naslov Vodja Trajanje SM/SN Sodelujoči
J6-9387 Nacionalno samozavedanje in nadnacionalna znanost: vpliv nacionalnih diskurzov na raziskovanje srednjeveške in zgodnjenovoveške umetnosti v Sloveniji dr. M. Klemenčič 01.07.18-30.06.21 122446
/6504
ZRS KP, UM PEF
J6-9381 Državljanstvo in diskriminacija: intersekcijski pristop k raziskovanju družbene izključenosti R. Kuhar 01.07.18-30.06.21 122445
/6503
Mirovni institut
J6-9365 Glasba in politika v post-jugoslovanskem prostoru: k novi paradigmi političnosti glasbe na prelomu stoletij dr. A. Hofman (Rajko Muršič) 01.07.18-30.06.21 122444
/6507
ZRC SAZU (N)
J5-9437 Učinkovitost različni vrst učnih opor pri samoregulaciji e-učenja C. Peklaj 01.07.18-30.06.21 122442
/6501
UL NTF, UL FRI, PEI
J6-9373 Institucionalna dvojezičnost na narodnostno mešanih območjih v Sloveniji: evalvacija dodatka za dvojezičnost dr. S. Novak Lukanovič (Vesna Požgaj Hadži) 01.07.18-30.06.21 122448
/6512
INV (N), UP FHŠ
J3-9264 Razstavljanje kognicije: Mehanizmi in reprezentacije delovnega spomina G. Repovš 01.07.18-30.06.21 122458
/6500
UL MF, UKC, UL FRI
J7-9429 Vzhodnoazijske zbirke v Sloveniji: vpetost slovenskega prostora v globalno izmenjavo predmetov in idej z Vzhodno Azijo N. Vampelj Suhadolnik 01.07.18-30.06.21 122452
/6505
ZRS KP, SEM
J5-9342 Teorija kazni in demokratična kultura v Sloveniji dr. Rok Svetlič (Ksenija Vidmar Horvat) 01.07.18-30.06.21 122461
/6513
Nova Univerza FDS (N)
J6-9372 Terminologija in sheme znanja v medjezikovnem prostoru (TermFrame) Š. Vintar 01.07.18-30.06.21 122447
/6502
IJS
J6-9353 Prepletanje med marksizmom in krščanstvom v Slovenij, 1931-1991 dr. J. Ramšak (Anja Zalta) 01.07.18-30.06.21 122445
/6510
ZRS KP (N)
J6–9393 Medreligijski dialog – temelj za sožitje različnosti v luči migracij in begunske krize dr. N. Furlan Štante (Anja Zalta) 01.07.18-30.06.21 122445
/6509
ZRS KP (N), UL TEOF
J6-9439 Umetnina kot odsev znanja in povezovanja. Pomen izobrazbe in družbene vpetosti umetnikov in naročnikov v poznem srednjem in zgodnjem novem veku. dr. M. Oter Gorenčič (Lilijana Žnidaršič Golec) 01.07.18-30.06.21 122450
/6508
ZRC SAZU (N)
J6-9386 Pritok glasbenikov na Slovensko v dolgem 19. stoletju - njihov vpliv in integracija dr. M. Zupančič (Matjaž Barbo) 01.10.18-30.09.21 122460
/6514
ZRC SAZU (N)
J6-1809 Stare tradicije v novih oblačilih: glasbene in besedilne predelave v izvajalski praksi liturgične glasbe dr. K. Šter (Matjaž Barbo) 01.07.19-30.06.22 122460
/6516
ZRC SAZU (N)
J6-1801 Postimperialne tranzicije in transformacije iz lokalne perspektive: slovenska mejna območja med dvojno monarhijo in nacionalnimi državami (1918-1923) J. Kosi 01.07.19-30.06.22 122450
/6548
ZRC SAZU, INZ, INV, UP FHŠ
J5-1794 Prelom v tradiciji: Hannah Arendt in spremembe politične pojmovnosti dr. V. Jalušič (Gorazd Kovačič) 01.07.19-30.06.22 122445
/6520
Mirovni inštitut(N), ZRC SAZU
J6-1811 Možnost idealizma za enaindvajseto stoletje S. Krečič Žižek 01.07.19-30.06.22 122454
/6547
-
J6-1806 Primeriava učinkovitosti kognitivnega in lingvističnega zdravljenja: vedenjske metode in metode transkranialne magnetne stimulacije C. Manouilidou 01.07.19-30.06.22 122448
/6515
UKC LJ, UL PeF
J6-1808 Alpinistična literatura: Slovenija in onkraj. Intertekstualnost, intersubjektivnost, internacionalnost dr. J. Habjan (Peter Mikša) 01.07.19-30.06.22 122451
/6518
ZRC SAZU (N)
J6-1802 Na stiku med Alpami in Mediteranom - kontinuiteta in prelomnice dr. S. Tecco Hvala (Tina Milavec) 01.07.19-30.06.22 122453
/6132
ZRC SAZU (N)
J6-1812 Teatraličnost oblasti: Hegel in Shakespeare o sodobnih strukturah oblasti G. Moder 01.07.19-30.06.22 122454
/6538
-
J6-1804 Mladi podjetniki v času negotovosti in spodbujenega optimizma: etnološka študija podjetništva in etike mladih v sodobni Sloveniji dr. M. Kozorog (Peter Simonič) 01.07.19-30.06.22 122444
/6519
ZRC SAZU (N)
J5-1798 Sistem integracije podatkov za vrednotenje trajnostne učinkovitosti slovenskih sosesk in naselij dr. T. Zupančič (Matija Svetina) 01.07.19-30.06.22 122442
/6521
UL FA (N), UL FRI
Z6-2663 Preverjanje potenciala magnetne metode za prepoznavanje arheoloških ostalin v pedosekvenci na mehkih karbonatnih kamninah. Primer slovenske Istre dr. I. Medarić 01.09.20-31.08.22 122453
/6531
-
Z6-2664 Med vojno in mirom – Arheologija Vršiča kot zaledja prve svetovne vojne in stičišča svobode, ujetništva, kultur, narodov in verstev dr. U. Košir 01.10.20-30.09.22 122453
/6003
-
N6-0099 Jezikovna krajina sovražnega govora na družbenih omrežjih dr. D. Fišer 01.03.19-28.02.23 122447
/6002
IJS, UNIVERZA V ANTWERPNU
J6-2587 Transformacije - iz materialnega v virtualno. Digitalni korpus stenskega slikarstva - nove razsežnosti raziskav srednjeveške umetnosti v Sloveniji. G. Cerkovnik 01.09.20-31.08.23 122446
/6006
ZRC SAZU (N)
J7-2604 Latinske in nemške kronike na Slovenskem M. Hriberšek 01.09.20-31.08.23 122448
/6039
ZRC SAZU
J6-2590 Heglova politična metafizika Z. Kobe 01.09.20-31.08.23 122454
/6042
-
J6-2584 Zgodovina slovenskega literarnega prevoda N. Kocijančič Pokorn 01.09.20-31.08.23 122451
/6037
UM FF, ZRC SAZU
J5-2556 Poklicna tveganja v seksualnem delu na presečiščih političnega okvirja in družbene stigme (ORIS) R. Kuhar 01.09.20-31.08.23 122445
/6535
Mirovni inštitut(N)
J6-2585 Imperij in preobrazba žanrov v rimski književnosti M. Marinčič 01.09.20-31.08.23 122451
/6038
-
J6-2586 Digitalna demonstracija cerkvene glasbe dolgega 16. stoletja, povezane s Kranjsko A. Nagode 01.09.20-31.08.23 122446
/6005
ZRC SAZU (N)
J6-2588 Koprska Pretorska palača: podoba, pomen in namen R. Novak Klemenčič 01.09.20-31.08.23 122446
/6041
ZVKDS, ZRC SAZU
J6-2583 Slovenski literati in cesarska cenzura v dolgem 19. stoletju U. Perenič 01.09.20-31.08.23 122451
/6524
ZRC SAZU (N), UNG
J1-2479 Pretekle podnebne spremembe in poledenitev na stičišču Alp in Dinaridov U. Stepišnik 01.09.20-31.08.23 122449
/6525
GEO ZS (N), IJS
J6-2573 Šole in imperialne, nacionalne in transnacionalne identifikacije: Habsburška monarhija, Jugoslavija in Slovenija R. Stergar 01.09.20-31.08.23 122450
/6558
ZRC SAZU, INZ, ZRC SAZU
J6-2574 Ustvarjanje, vzdrževanje, ponovna uporaba: mejne komisije kot ključ za razumevanje sodobnih meja R. Stergar 01.09.20-31.08.23 122450
/6528
INZ (N), UP FHŠ
J5-2551 Uporaba metode sledenja pogledu za načrtovanje bibliografskih informacijskih sistemov M. Žumer 01.09.20-31.08.23 122456
/6541
-
Z6-9371 Sociolingvistična variantnost govorjene slovenščine na primeru mobilnih govorcev: Viri, metode in analiza dr. M. Bitenc 01.10.19-31.10.23 122447
/6506
-
N6-0168 Raba prostora v starejši železni dobi med Alpami in Donavo. Primerjalna analiza arheoloških krajin na območjih najdiščnih kompleksov Süttő in Poštela dr. M. Črešnar 01.01.21-31.12.23

122453/6522

-
N6-0190 Hraniti zmago: Preskrba s hrano in postimeprialna tranzicija v čeških deželah in Sloveniji, 1918-1923 dr. R. Strgar 01.03.21-29.02.24 122450/6540 ZRC SAZU
N7-0194 Kremacija ali inhumacija pri preteklih skupnostih? Multidisciplinarno vprašanje na evropski ravni dr. M. Črešnar 01.01.21-31.12.24 122453/6523 IJS

 

Šifra Naslov Vodja Trajanje SM/SN Sodelujoči
V6-2029 Konflikti na podeželju spodbujajo iskanje rešitev in razvoj dr. I. Potočnik Slavič 01.11.20-31.10.22 122449/
6557
UL BF, UL FGG
V5-2030 Možnosti nadaljnjega razvoja vinskega in gastronomskega turizma na kmetijah (Vingatur) dr. B Lampič 01.11.20-31.10.22 122449/
6573
UP FTŠ Turistica (N), UP FM-KP, UP FAMNIT, UM FKBV
Šifra Naslov Vodja Trajanje SM/SN Sodelujoči
N6-0110 Naročniki, posredniki in beneški umetniki na Dunaju in v cesarskih deželah (1650 - 1750) dr. E. Lucchese 01.04.19-31.03.21 122446
/6001
-
N6-0161 HUMEC: Humanizem v medkulturni perspektivi: Evropa in Kitajska dr. J. Rošker 01.10.20-30.09.23 122452
/6544
-
Šifra Naslov Vodja Trajanje SM/SN Država
BI-AT/20-21-016 Kulturna mediacija pri uprizarjanju in poučevanju britanske in ameriške dramatike v Avstriji in v Sloveniji dr. I. Maver

01.01.20-31.12.21

podaljšan do 31.12.22

122704 AVSTRIJA
BI-AT/20-21-027 Uporaba besedil pri poučevanju italijanske književnosti in jezika na dveh straneh meje dr. I. Prosenc

01.01.20-31.12.21

podaljšan do 31.12.22

122704 AVSTRIJA
BI-BA/19-20-017 Določanje republiških in državnih meja BiH in Slovenije s Hrvaško (1945 - 2018): historičen vpogled v sedanjost dr. B. Repe

15.01.19-31.12.20

podaljšan do 31.12.21

122704 BiH
BI-BA/19-20-037 Ohranjanje življenjskega okolja: vzgoja in izobraževanje v skupnosti. Primerjalna analiza med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino dr. N. Ličen

15.01.19-31.12.20

podaljšan do 31.12.21

122704 BiH
BI-DE/19-20-014 Nemški in slovenski oglaševalski diskurz v spletni in klasični komunikaciji dr. J. Polajnar Lenarčič

01.01.19-31.12.20

podaljšan do 31.12.21

122704 NEMČIJA
BI-DE/20-21-004 Korpusi usvajanja tujega jezika in vprašalniki o zvrstnosti v raziskovanju angleščine kot drugega oziroma tujega jezika dr. M. Kavalir 01.01.20-31.12.21 122704 NEMČIJA
BI-FR/20-21-PROTEUS-009 Pretok humanističnega, znanstvenega in tehničnega znanja med slovenskimi regijami in francoskim kulturnim območjem (1770-1820) dr. P. Farinelli

01.01.20-31.12.20

podaljšan do 31.12.21

122704 FRANCIJA
BI-ME/18-20-002 Procesna kakovost predšolske vzgoje v Republiki Sloveniji in Črni gori dr. A. Hočevar 01.08.18-31.07.20 podaljšan do 31.07.21 122704 ČRNA GORA
BI-ME/18-20-004 Vrednotenje geodiverzitete gorskih območij Črne Gore in Slovenije dr. U. Stepišnik 01.08.18-31.07.20 podaljšan do 31.07.21 122704 ČRNA GORA
BI-ME/18-20-014 Revščina in družbena pravičnost skozi prizmo otroške književnosti dr. L. Burcar 01.08.18-31.07.20 podaljšan do 31.07.21 122704 ČRNA GORA
BI-ME/18-20-020 Kulti nacionalnih pesnikov in njihova narodotvorna vloga na Vzhodnem Jadranu dr. B. Baskar 01.08.18-31.07.20 podaljšan do 31.07.21 122704 ČRNA GORA
BI-ME/18-20-022 Gore pri določanju identitete Slovenije in Črne gore dr. P. Mikša 01.08.18-31.07.20 podaljšan do 31.07.21 122704 ČRNA GORA
BI-ME/18-20-023 Po sledeh prostorov spomina: literatura, kultura in identiteta med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo dr. I. Samide 01.08.18-31.07.20 podaljšan do 31.07.21 122704 ČRNA GORA
BI-ME/18-20-026 Sodobna ameriška književnost v medkulturnem stiku: primerjava Slovenije in Črne gore dr. M. Krevel 01.08.18-31.07.20 podaljšan do 31.07.21 122704 ČRNA GORA
BI-ME/21-22-003 Filozofija znanosti: znanstveni opis sveta, možnosti in doseg spoznanja dr. N. Petek 01.01.2021-31.12.22 122704 ČRNA GORA
BI-ME/21-22-005 Obravnava ranljivih skupin v medijskem diskurzu v Sloveniji in Črni gori dr. V. Lazović 01.01.2021-31.12.22 122704 ČRNA GORA
BI-ME/21-22-028 Družbena, gospodarska in kulturna interakcija slovenskega in črnogorskega primorja in gorstva od poznega srednjega veka do 19. stoletja dr. D. Mlacović 01.01.2021-31.12.22 122704 ČRNA GORA
BI-RS/20-21-027 Revščina in družbena pravičnost skozi prizmo otroške književnosti: vzpostavljanje družbene zavesti in kritične pismenosti/senzibilnosti med mladimi  dr. L. Burcar 01.01.20-31.12.21 podaljšan do 31.12.22 122704 SRBIJA
BI-RS/20-21-036 Trajnostni razvoj turizma - prakse in pristopi v Srbiji in Sloveniji dr. D. Cigale 01.01.20-31.12.21 podaljšan do 31.12.22 122704 SRBIJA
BI-RU/19-20-035 Med Baumgartnom in Kantom: Metafizični izvori transcendentalne estetike dr. Z. Kobe 01.01.19-31.12.20 podaljšan do 31.12.21 122704 RUSIJA
BI-RU/19-20-036 Aksiološki diskurz v ruski in slovenski književnosti - tradicija in sodobnosti dr. B. Podlesnik 01.01.19-31.12.20 podaljšan do 31.12.21 122704 RUSIJA
BI-TR/18-21-003 Datiranje ledeniških oblik s kozmogenimi nuklidi: Paleoklimatska sinteza od Slovenije do Turčije dr. U. Stepišnik 01.07.18-30.06.21 122704 TURČIJA
BI-US/18-20-013 Med jezikom in književnostjo: Medkulturni pristop k literarni stilistiki dr. M. Kavalir 01.10.18-30.09.20 podaljšan do 30.09.21 122704 ZDA
BI-US/18-20-039 Zbirateljske prakse vzhodnoazijskih predmetov v centrih in na periferijah: primer Slovenije in ZDA dr. N. Vampelj Suhadolnik 01.10.18-30.09.20 podaljšan do 30.09.21 122704 ZDA
BI-US/18-20-071 Prozodične značilnosti ironije, litote in metalingvističnega zanikanja v ameriški angleščini dr. A. Stopar 01.10.18-30.09.20 podaljšan do 30.09.21 122704 ZDA
BI-US/19-21-006 ZDA v očeh mladih Slovencev dr. M. Ilc Klun 01.10.19-30.09.21 122704 ZDA
BI-US/19-21-023 Učinkovitost, etika in delovanje v pedagoškem procesu in javnem diskurzu: medkulturna analiza na primerih v Združenih državah Amerike in v Sloveniji dr. C. Sokolov 01.10.19-30.09.21 122704 ZDA
BI-US/19-21-027 Vpliv japonskega haikuja na ameriško in slovensko poezijo dr. D. Čerče 01.10.19-30.09.21 122704 ZDA
BI-US/19-21-043 Slovarji in izkušnje Slovencev - emigrantov v Združenih državah Amerike (konec 19. in začetek 20. stoletja) dr. M. Vrbinc 01.10.19-30.09.21 122704 ZDA
BI-US/19-21-052 Informacijsko vedenje bralcev leposlovja dr. M. Žumer 01.10.19-30.09.21 122704 ZDA
BI-US/19-21-059 Vpliv prevajalske dejavnosti diaspor na izoblikovanje izseljenske identitete v ZDA dr. N. Kocijančič Pokorn 01.10.19-30.09.21 122704 ZDA
BI-US/19-21-073 Omejitve skupne evropske azilne politike dr. D. Cigale 01.10.19-30.09.21 122704 ZDA
BI-US/19-21-083 Jezikovna relativnost in teorija prevajanja dr. M. Ožbot Currie 01.10.19-30.09.21 122704 ZDA
BI-US/19-21-110 Kanada v tujini dr. J. F. Blake 01.10.19-30.09.21 122704 ZDA
Mladi raziskovalec/ka Mentor/ica Trajanje SM/SN
Mateja Brus dr. M. Currie Ožbot 01.10.17-30.09.21 122500/6662
Izidor Barši dr. M. Dolar 01.10.17-30.09.21 122500/6656
Sara Turk dr. M. Klemenčič 01.10.17-30.09.21 122500/6663
Lea Alič dr. A. Podlesek 01.10.17-30.09.21 122500/6661
Nina Purg dr. G. Repovš 01.10.17-30.09.21 122500/6659
Bojana Jovićević dr. J. Simoniti 01.10.17-30.09.21 122500/6660
Matej Petrič dr. P. Štih 01.10.17-30.09.21 122500/6657
Jasmin Franza dr. D. Fišer 01.10.18-30.09.22 122500/6671
Mija Bon dr. A. Gantar 01.10.18-30.09.22 122500/6664
Rok Smrdelj dr. R. Kuhar 01.10.18-30.09.22 122500/6665
Emanuela Fabijan dr. R. Kuhar 01.10.18-30.09.21 122500/6673
Maja Kuhar dr. T. Merčun Kariž 01.10.18-30.09.22 122500/6666
Blaž Kavšek dr. U. Perenič 01.10.18-30.09.22 122500/6667
Tadej Pahor dr. A. Pisanski Peterlin 01.10.18-30.09.22 122500/6670
Špela Bezjak dr. D. Trškan 01.10.18-30.09.22 122500/6672
Žan Lep dr. M. Zupančič 01.10.18-30.09.22 122500/6668
Janž Snoj dr. T. Žigon 01.10.18-30.09.22 122500/6669
Magdalena Gapsa dr. Š. Arhar Holdt 01.10.19-30.09.23 122500/6676
Mojca Lukan dr. A. Hočevar 01.10.19-30.09.23 122500/6679
Tina Ivnik dr. B. Jezernik 01.10.19-30.09.23 122500/6677
Zarja Vršič dr. N. Kocijančič Pokorn 01.10.19-30.09.23 122500/6684
Manca Račič dr. M. Mencej 01.10.19-30.09.23 122500/6682
Kaja Pavletič dr. T. Milavec 01.10.19-30.09.23 122500/6680
Maja Maria Kosec dr. J. Rošker 01.10.19-30.09.23 122500/6678
Tina Berdajs dr. N. Vampelj Suhadolnik 01.10.19-30.06.22 122500/6674
Sindi Časar dr. M. Verginella 01.10.19-30.09.23 122500/6675
Timotej Prosen dr. S. Vörös 01.10.19-30.09.22 122500/6681
Miha Valant dr. B. Žerovc 01.10.19-30.09.22 122500/6683
Žiga Smolič dr. K. Ajlec 01.10.20-30.09.24 122500/6598
Jaka Gerčar dr. M. Kovač 01.10.20-30.09.24 122500/6599
Julija Rozman dr. A. Mezeg 01.10.20-30.09.24 122500/6608
Luka Brenko dr. L. Repanšek 01.10.20-30.09.24 122500/6610
Mojca Brglez dr. Š. Vintar 01.10.20-30.09.24 122500/6612
Meta Furlan dr. J. Kalin 01.10.16-30.09.22 122500/6650

Mednarodni projekti

Šifra Naslov Vodja Trajanje SM/SN
AA9342566381 CROPS: Collaborative Robot's Perceived Safety dr. L. Komidar 15.06.20-15.03.21 122600
/6867
GA No. 694893 SENSOTRA - Sensory Transformations and Transgenerational Environmental Relationships in Europe, 1950-2020 dr. R. Muršič 01.05.17-31.12.21 122600
/6837
GA. 772835 NEWBIE - New Entrant netWork: Business models for Innovation, entrepreneurship and resilience in European agriculture dr. I. Potočnik Slavič 01.01.18-31.12.21 122600
/6852
GA No 825671 SoNAR-Global: COVID-19 Vulnerability Assessment, Community Engagement and Scale-up in Europe dr. U. Lipovec-Čebron 01.07.20-31.12.21

122600/6895

894257 - WeCanIt We Can Do It! Women’s labour market participation in the maritime sector in the Upper Adriatic after the two World Wars in an intersectional perspective dr. M. Verginella 01.04.20-31.03.22 122601
/6327
No. 823782 SSHOC SSHOC - Social Sciences & Humanities Open Cloud dr. D. Fišer 01.01.19-30.04.22 122600
/6342
898740 - WiseWomen Wise Women: Beliefs and Networks of Female Spiritual Figures in Central European Vernacular Religion dr. M. Mencej 04.05.20-03.05.22 122601
/6323
GA No. 742683 EIRENE - Post-war transitions in gendered perspective: the case of the North-Eastern Adriatic region/ Povojne tranzicije v perspektivi spola: primer severovzhodnega jadranskega prostora dr. M. Verginella 01.12.17-30.11.22 122600
/6398
GA No. 824536 GEARING ROLES - Gender Equality Actions in Research Institutions to traNsform Gender ROLES dr. M. Antić Gaber 01.01.19-31.12.22 122600
/6804
Šifra Naslov Vodja Trajanje SM/SN
GA No. 821827 VERBUM SAT - Developing forensic statement analysis standards to fight CAE: A victim centered approach dr. Z. Kobe 01.04.19-31.03.21 122620
/6349
No INEA/CEF/ICT/A2019/1931839 PAGODE - Europeana China dr. N. Vampelj Suhadolnik 01.04.20-30.09.21 122602
/6328
Šifra Naslov Vodja Trajanje SM/SN
5442/138/2016/62 OBJEM - Bralna pismenost in razvoj slovenščine dr. L. Marjanovič Umek 04.11.16-30.06.22 122610
/6833
Pogodba št. C3330-17-319173 SKUM - Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig kompetenc - razvoj sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo dr. R. Kroflič 18.08.17-30.06.22 122610
/6836
5441-1-2020/11 Sklep Razvoj slovenščine v digitalnem okolju - RSDO dr. V. Gorjanc 01.05.20-31.08.22 122610
/6820
Šifra Naslov Vodja Trajanje SM/SN
2018-1-DE01-KA203-004272 INTALL: Comparative Studies for Students and Practitioners in Adult Education and Lifelong Learning dr. B. Mikulec 01.09.18-31.08.21 122620
/6869
2018-1-DK01-KA203-047089 CRAFT: Building links between education, research and innovation on the foundation of our shared cultural heritage dr. M. Malešič 01.09.18-31.08.21 podaljšan do 31.12.21 122620
/6868
2018-1-FR01-KA203-048085 TRAILS: LSP Teacher Training Summer School dr. V. Jurkovič 01.10.18-30.09.20 podaljšan do 31.03.21 122620
/6870
604596-EPP-1-2018-1-SI-EPPKA3-IPISOC-IN TRAMIG: Training newly arrived migrants for community interpreting and intercultural mediation dr. N. Kocijančič Pokorn 15.01.19-14.01.21 122620
/6892
2019-1-EE01-KA203-051622 HUM@N: Digital Transformation in Humanities dr. M. Krevs 01.11.19-31.12.21 podaljšan do 31.03.22 122620
/6922
2019-1-PL01-KA203-065101 SYStem: Share Your Soils dr. B. Repe 01.10.19-31.08.22 122620
/6329
2019-1-RS01-KA203-000901 HERISTEM: STEM in Heritage Sciences dr. P. Novaković 17.10.19-31.08.22 122620
/6943
612579-EPP-1-2019-1-IE-EPPKA2-KA SocialB: Social Business Educational Ecosystems for Sustainability and Growth dr. I. Potočnik Slavič 01.01.20-31.12.22 122620
/6353
2020-1-FR01-KA204-080208 BOOMERING: Breaking fake news by critical thinking dr. K. Jeznik 15.09.20-14.07.23 122620
/6302
2020-1-ES01-KA203-083220 AccessCULT: Innovative higher education teaching contents for achieving sustainable ACCESSibility of CULTural heritage for ALL dr. J. Hudales 01.09.20-28.01.23 122620
/6344
2020-1-BE02-KA203-074742 PRACOMUL: Pragmatic competence from a multilingual perspective dr. B. Pihler Ciglič 01.09.20-31.08.23 122620
/6333
2020-1-DE01-KA203-005687 LSP.TEOC-Pro: LSP Teacher Education Online Course for Professional Development dr. V. Jurkovič 01.09.20-31.08.23 122620
/6304
2020-1-DE02-KA204-007747 StaR/UrbS: Urban Spaces. A European cultural history between 1918 and 1939 as a multilingual and variable film construction kit. dr. I. Selišnik 01.09.20-31.08.23 122620
/6355
KA203-AA4AD9C5 IPEDU: Introducing Intellectual Property Education for Lifelong Learning and the Knowledge Economy. dr. P. Vilar 01.09.20-31.08.23 122620
/6303
2020-1-ES01-KA203-082579 EFFORT: Towards a European framework of reference for translation dr. N. Kocijančič Pokorn 01.09.20-31.08.23 -
618793-EPP-1-2020-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP The HAPPY Project: Qualitative research methodology in Higher education teaching APProaches for sustainabilitY and well-being in Bhutan dr. R. Muršič 15.01.21-14.01.24 -
Šifra Naslov Vodja Trajanje SM/SN
WUSTL I Connectome Coordination Facility - Razvoj Qu/Nex orodja za podporo projektom (Human Connectome Project) dr. G. Repovš 01.09.19-31.03.21 122630/6873
RG004-U-17 Modern and Contemporary Taiwanese Philosophy dr. J. Rošker 01.07.18-30.06.21 122630
/6301
CELSA 2019 - Potočnik Slavič Analysis of the supportive environment of new entrants in farming dr. I. Potočnik Slavič 01.10.20-30.09.22 122740
/6702
EUKI 2019 - Katja Vintar Mally ClimAware dr. K. Vintar Mally 01.07.20-31.12.22 122630
/6894

Tržni projekti

Šifra Naslov Vodja Trajanje SM/SN Naročnik
2020-002 naročilnica Mestni toplotni otok v MOL  dr. B. Lampič 01.12.20-28.02.21 122730/6720 ENVIRODUAL d.o.o.
2550-20-340120 Izdelava baze potencialno onesnaženih območij skupaj z aplikacijo za njihov prostorski zajem dr. B. Lampič 07.10.20-07.06.21 122710
/6823
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP)
2430-18-100067 Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah dr. T. Resnik Planinc 12.12.18-31.07.21 122720
/6968
Ministrstvo za infrastrukturo (MZI)
1612-4/2019/249 Program NEON – Varni brez nasilja dr. T. Pirc 13.03.20-15.11.22 122710
/6397
Ministrstvo za zdravje (MZ)
3340-20-098006 Nadgradnja spletnega portala Jezikovna Slovenija »JR-promocija SJ-2020–2021« dr. M. Stabej 03.11.20-31.10.21 122710/6839 Ministrstvo za kulturo (MK)

Štirideset let Znanstvenoraziskovalnega inštituta Filozofske fakultete v sliki in besedi