zgodovina

Orodja za raziskovalce

Orodja in povezave za pomoč razikovalkam in raziskovalcem pri njihovem delu.

Ključnega pomena pri prijavi projekta je urejenost bibliografije raziskovalca. Za vnos bibliografij zaposlenih raziskovalcev na Filozofski fakuleti v sistem COBISS.SI skrbijo bibliotekarji v knjižnicah OHK. Na tej povezavi so zbrane vse informacije in obrazci za urejanje bibiliografij raziskovalk in raziskovalcev.

Vodja projekta in izvajalci morajo imeti za izvajanje raziskovalnih projektov proste kapacitete in morajo biti za izvajanje raziskovalne dejavnosti zaposleni v raziskovalni organizaciji. Celotna dovoljena kapaciteta raziskovalca je 1700 ur letno ali 1 FTE (Full Time Employment) oz. največ 340 ur letno za raziskovalce s 100% pedagoško zaposlitvijo. Pogoji glede prostih kapacitet in zaposlitve se preverijo pred podpisom pogodbe o zaposlitvi.

Ob začetku projekta in na začetku koledarskega leta ARRS pozove vodje raziskovalnih projektov k predložitvi načrta razdelitve raziskovalnih ur. Pri delitvi je potrebno upoštevati nekatera tehnična pravila ARRS kot tudi interna pravila Filozofske fakultete o zaposlovanju na projektih.

Vodja ARRS projekta mora imeti najmanj 170 prostih raziskovalnih ur na letnem nivoju oz. ustrezen ekvivalent. Ne glede na prejšnjo določbo je vodja projekta lahko tudi upokojen raziskovalec z 0 urami, ki izpolnjuje vse ostale predpisane pogoje za vodjo projekta. Pravila Filozofske fakultete določajo, da se raziskovalec ne more zaposliti na projektih z manj kot 50 urami na letnem nivoju.

Podatek o raziskovalni obremenitvi raziskovalca na projektih ARRS je posamezniku venomer na voljo v aplikaciji eObrazci pod rubriko Razporeditev ur projekta/programa - > Pregled.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost za prijave projektov in poročanje o dosežkih od leta 2009 uporablja spletno aplikacijo eObrazci. Za vas smo pripravili kratek priročnik za delo z eObrazci in navodili za namestitev digitalnega potrdila.

Obrazci za poslovanje so dosegljivi na intranetu spletne strani Filozofske fakultete: Povezava do obrazcev.

 

OPOZORILO:

Pred pričetkom izpolnjevanja obrazca preverite ali imate internetni brskalnik ustrezno nastavljen, saj v nasprotnem primeru ne boste mogli ustrezno natisniti predloga za naročilnico. Več na tej povezavi 

Easy Financial and Accounting Management Tool (EFAMT) je spletno orodje, ki ga Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete uporablja za finančno vodenje sredstev raziskovalnih projektov in druge raziskovalne dejavnosti. Aplikacija omogoča vodjem raziskovalnih projektov enostavno spremljanje finančnega stanja svojega projekta. Uporabniška navodila so objavljena na tej povezavi.

Štirideset let Znanstvenoraziskovalnega inštituta Filozofske fakultete v sliki in besedi