Opisno prevodoslovje

Opisno prevodoslovje

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kocijančič Pokorn Nike

Vsebina

Slušateljice in slušatelji se seznanijo s smermi v opisnem prevodoslovju, ki se osredotočajo na rezultat prevajanja, na proces prevajanja in na vlogo prevodov; spoznajo način preučevanja prevodnih norm, pomembnost vpliva prevodnih norm na prevod ter mikro in makro značilnosti prevoda. Seznanijo se z različnimi načini izbire korpusa za analizo in s temeljnimi sestavinami vsake empirične raziskave. Prek obravnave in analize zgledov spoznajo različne temeljne začetne norme oz. prevajalske strategije, subjektivne in družbene vplive na prevajanje in rezultat prevajanja, prevajalsko etiko in manipulacijo besedil, vlogo in status prevajanja in prevodov v družbi ter osnovne kognitivne procese pri prevajanju.