Opisno prevodoslovje

Opisno prevodoslovje

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kocijančič Pokorn Nike

Slušateljice in slušatelji se seznanijo s smermi v opisnem prevodoslovju, ki se osredotočajo na rezultat prevajanja, na proces prevajanja in na vlogo prevodov; spoznajo način preučevanja prevodnih norm, pomembnost vpliva prevodnih norm na prevod ter mikro in makro značilnosti prevoda. Seznanijo se z različnimi načini izbire korpusa za analizo in s temeljnimi sestavinami vsake empirične raziskave. Prek obravnave in analize zgledov spoznajo različne temeljne začetne norme oz. prevajalske strategije, subjektivne in družbene vplive na prevajanje in rezultat prevajanja, prevajalsko etiko in manipulacijo besedil, vlogo in status prevajanja in prevodov v družbi ter osnovne kognitivne procese pri prevajanju.

Znanstveni prevodoslovni članki, ki jih predavateljica posreduje na predavanjih./
The course is based on a variety of DTS articles selected by the lecturer.
Angelelli, Claudia V. & Brian James Baer (ur). 2016. Researching Translation and Interpreting. London & New York: Routledge.
Saldanha, Gabriela and Sharon O’Brien. 2013. Research methodologies in translation studies. Manchester: St Jerome Publishing.
Kocijančič-Pokorn, Nike (ur.). 2009. Sodobne metode v prevodoslovnem raziskovanju, (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 192 str., ilustr. ISBN 978-961-237-336-8.