Oddelek za geografijo

Zagovori magistrskih del, junij 2023

Obveščamo vas, da bo v mesecu juniju 2023 na Oddelku za geografijo FF UL potekal zagovor magistrskega dela:

12. 6. 2023 (ponedeljek), v predavalnici 232 Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2
ob 10:00 uri, Sara Cvetko
Geografska bralna značka
-----------------------------------------------------
Člani komisije:
doc. dr. Mojca Ilc Klun
prof. dr. Igor Saksida
izr. prof. dr. Blaž Repe
izr. prof. dr. Aleksander Bjelčevič

12. 6. 2023 (ponedeljek), v predavalnici 232 Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2
ob 11:00 uri, Ivana Žigon
Ozaveščanje otrok o problematiki tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst s pomočjo priročnika za njihovo terensko prepoznavanje
-----------------------------------------------------
Člani komisije:
izr. prof. dr. Blaž Repe
doc. dr. Mojca Ilc Klun
prof. dr. Dejan Rebernik
doc. dr. Tajan Trobec

 

Obvestila

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Osvetlitev delovnega mesta za en dan - možnosti za študente

Oddelek za sociologijo

Novosti Knjižnice Oddelka za sociologijo – maj/avgust 2023

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Odprtost knjižnice (1.6.-30.9.2023)

Oddelek za psihologijo

Delovni koledar Filozofske fakultete za študijsko leto 2023/2024

Oddelek za klasično filologijo

Festival Antika, 29. 9. 2023