OBRAZEC ZA IZDELAVO BIBLIOGRAFIJ OBJAVLJENIH IN IZVEDENIH DEL RAZISKOVALCEV FF V SISTEMU COBISS IN SHRANITEV V REPOZITORIJU UL

Za podrobni opis tipologije glej šifrant na: http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Tipologija_slv.pdf
 

PODATKI O AVTORJU/-IH IN VRSTI AVTORSTVA (avtor, urednik, prevajalec…)
Vrsta avtorstva Priimek in ime Šifra raziskovalca (samo za zaposlene izven FF) Operacije


PODATKI O DELU/DOKUMENTU, IZVEDENEM DELU 
Za izdelavo bibliografskega zapisa obvezno priložite primarni vir  (izvod knjige, zbornika; članek oz. številko revije; dokazilo o izvedenem delu).


PREDLAGANE KLJUČNE BESEDE ZA VSEBINSKO OBDELAVO GRADIVA


PODATKI O PROJEKTU (kompatibilnost OpenAIRE) v primeru, da je potrebna objava v odprtem dostopu


PODATKI O ČLANKU (kompatibilnost OpenAIRE) v primeru, da je potrebna objava v odprtem dostopu

Informacije o varstvu osebnih podatkov

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana (info@ff.uni-lj.si, 01/241-10-05) vaše osebne podatke obdeluje z namenom naročanja izdelave bibliografij (pravna podlaga je izvajanje pogodbe po točki (b) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov). Če nam ne želite posredovati svojih osebnih podatkov, ne boste mogli naročiti izdelave bibliografije. Osebni podatki se bodo hranili eno leto od oddaje vašega naročila. Dostop do vaših osebnih podatkov bo imel tudi vzdrževalec spletne strani, podjetje Enki, d.o.o., Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana. S pisno zahtevo, poslano na naslov fakultete, lahko kadarkoli zahtevate dostop, popravek in izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov. V zahtevi navedite, katere osebne podatke bi želeli spremeniti, oziroma kako bi želeli omejiti njihovo uporabo. Na vašo zahtevo bomo odgovorili v skladu z veljavnimi predpisi. Z vprašanji v zvezi z varstvom osebnih podatkov se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov na Univerzi v Ljubljani na elektronski naslov dpo@uni-lj.si. Če boste menili, da vaših pravic ne uresničujemo ustrezno, se lahko pritožite Informacijskemu pooblaščencu RS (www.ip-rs.si).