Novosti Znanstvene založbe Filozofske fakultete

Novosti Znanstvene založbe Filozofske fakultete

Novosti Znanstvene založbe Filozofske fakultete

Pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete so izšle knjige:

  • Nina Grahek Križnar: Afriški anglofoni postkolonialni roman v slovenskem prevodu 

Monografija zajema analizo enaintridesetih afriških anglofonih romanov, ki so v slovenščini izšli v času od leta 1960 do leta 2022, in njihovo recepcijo v slovenski ciljni kulturi. Avtorji prihajajo z območja nekdanjih britanskih afriških kolonij oziroma držav, ki so nastale na njihovem ozemlju, iz Nigerije, Gane, Kenije, Malavija, Somalije in Južne Afrike. 

Publikacija je na voljo v Knjigarni FF. Do nje lahko prosto dostopate na portalu E-knjige ZUL.

  • Sašo StefanovskiUroš Stepišnik: Konte na Jelovici in Pokljuki (GeograFF)

Julijske Alpe so večinoma sestavljene iz apnenca in dolomita. Zaradi vplivov pleistocenske poledenitve na kraški geomorfni sistem govorimo o glaciokrasu. Gre za tip površja, ki ima podedovane površinske in podzemne oblike nekdanjega poledenelega krasa. Ena izmed teh podedovanih oblik so konte, večje kotanje, ki se pojavljajo na glaciokraškem območju ali tik ob njem. 

Publikacija je na voljo v Knjigarni FF. Do publikacije lahko prosto dostopate na portalu E-knjige ZUL.

  • Barbara Lampič, Darko Ogrin (ur.): Ljudje in okoljske spremembe skozi čas (GeograFF)

Monografijo odlikujejo različni znanstvenoraziskovalni pristopi, ki dograjujejo skupen naravoslovni, družboslovni in humanistični raziskovalni model za preučevanje preteklih, sedanjih in pričakovanih sprememb geografskega okolja Slovenije, različnih prilagoditvenih (adaptacijskih) zmogljivosti človekovih dejavnosti ter zaznavanja in odzivanja prebivalcev na okoljske spremembe. 

Publikacija je na voljo v Knjigarni FF  Do publikacije lahko prosto dostopate na portalu E-knjige ZUL.

 

Zadnje novice

Gostovanje dr. Filipa Hrena z Oddelka za zgodovino Hrvaške katoliške univerze v Zagrebu

Dr. Filip Hren (foto: Žiga Zwitter)

Obljube, programi in realnost slovenskega družbenega razvoja v času samostojne države

Božo Repe

Intervju s prof. dr. Mladenom Dolarjem

Prof. dr. Mladen Dolar