Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Leto jezikov

Leto jezikov

Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani študijsko leto 2022/23 posvečamo jezikom. Kot vodilna ustanova na področju jezikovnega izobraževanja v slovenskem prostoru si prizadevamo za promocijo učenja in poučevanja sodobnih, klasičnih in drugih starih jezikov, ki jih v okviru študijskih programov, predmetov, lektoratov in tečajev poučujemo kar 52, ponazorjenih na grafiki Leta jezikov FF.

Med oktobrom 2022 in septembrom 2023 bodo pod geslom Jezikava FF potekali številni dogodki s širšega jezikovnega in jezikoslovnega področja, namenjeni zainteresirani javnosti. V ponedeljek, 26. septembra, ob evropskem dnevu jezikov, je Leto jezikov FF otvorilo več kot 20 brezplačnih jezikovnih delavnic in kavarn, ki jim bodo v prihodnjih tednih in mesecih sledile nadaljnje delavnice, konference, natečaji, okrogle mize, predavanja, predstavitve, recitali, seminarji, simpoziji, srečanja in tečaji.

Vabljeni k spremljanju dogodkov ob Letu jezikov FF. Sledite nam lahko tudi prek Facebooka.

Koledar prireditev

Februar 2023

Lingvistični krožek
Termin: oktober 2022–maj 2023, ponedeljek ob 18.00
Kraj: predavalnica 325 Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Vabljeni na tedenska predavanja v okviru Lingvističnega krožka FF, ki v času študijskega procesa od oktobra do maja potekajo vsak ponedeljek.

Predstavitev Interaktivne karte slovenskih narečij
Termin: oktober 2022–maj 2023
Kraj: splet
Opis: V okviru Oddelka za slovenistiko poteka predstavitev Interaktivne karte slovenskih narečij (IKBN) z besedili o stari kmečki hiši.
Vabljeni k ogledu na povezavi.

Brezplačni tečaji izbranih starih jezikov
Termin: 17. oktober 2022–15. maj 2023, ponedeljek ob 19.00
Kraj: predavalnica 6 Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: V študijskem letu 2022/23 bodo na Katedri za indoevropsko primerjalno jezikoslovje Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje potekali brezplačni uvodni tečaji izbranih starih jezikov za vse zainteresirane. Vsak tečaj bo trajal pet tednov (tj. pet srečanj po dve pedagoški uri), in sicer ob ponedeljkih od 19.00 do 20.30 v predavalnici 6 (po študijskem koledarju za leto 2022/23), in sicer 

 • med 5. decembrom in 13. februarjem gotščina (doc. dr. Luka Repanšek), 
 • med 20. februarjem in 20. marcem hetitščina (asist. Luka Brenko), 
 • med 3. aprilom in 15. majem stara angleščina (doc. dr. Luka Repanšek). 

Zainteresirani naj se vsaj teden dni pred začetkom tečaja oglasijo predavateljema po elektronski pošti: doc. dr. Luka Repanšek oz. asist. Luka Brenko. Gradivo boste prejeli na tečaju.

Razstava Fran Ramovš (1890–1952): ob 70. obletnici smrti
Termin: 7. februar–9. marec 2023
Kraj: Knjižnica Brežice, Trg Jožeta Toporišiča 1, Brežice
Opis: V Knjižnici Brežice bo postavljena razstava pripravljena že za Ramovšev teden in postavljena v avli Filozofske fakultete od 20. 9. do 14. 10. 2022. Brežice so rojstna občina našega pokojnega profesorja, akad. dr. Jožeta Toporišiča, ki je uredil drugo knjigo Ramovševih zbranih del. Razstava je bila pripravljena v sodelovanju z Inštitutom za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Vsebinski avtorici sta prof. dr. Vera Smole (FF) in dr. Karmen Kenda-Jež (ZRC SAZU). Pri zbiranju gradiva za vitrine so sodelovale knjižničarke Oddelka za slovenistiko in Oddelka za slavistiko, razstavo pa postavili Andreja Puc in Anka Polajnar, pri plakatnem gradivu pa je bila v veliko pomoč inštitutska knjižničarka Alenka Porenta. 

Razstava o Franu Ramovšu je dvodelna: na plakatih in v vitrinah. V petih vitrinah se nahaja izbor predvsem knjižnega oziroma časopisnega in revialnega gradiva: prvi literarni poskusi in prva zanj pomembna znanstvena revija v prvi vitrini, glavnina njegovega uredniškega dela v drugi, temeljna dela s področja zgodovinske slovnice in dialektologije v tretji, pravopisi, njegovo zbrano delo in izsek iz Vprašalnice za načrtovani SLA v četrti ter njemu posvečeni zborniki in revije, vključno z delom objavljenih korespondenc v peti vitrini. Ta del bo na razstavi v Brežicah nekoliko okrnjen. Na dvanajstih panojih je prikazan predvsem izbor gradiva iz njegove osebne zapuščine, ki jo hrani Biblioteka SAZU. Pregled in širši izbor je opravila dr. Karmen Kenda-Jež. Na njih je predstavljeno življenje in delo Frana Ramovša skozi različne dokumente in slike (nekaj teh je vzetih tudi s spleta), in sicer prvih sedem panojev s podnaslovom Mejniki kronološko, zadnjih pet panojev bolj tematsko. Z njimi smo Frana Ramovša želeli prikazati v času in prostoru tudi za širšo javnost. Plakate je zelo lično oblikoval Žiga Valetič.

Svetovni dan grškega jezika na Oddelku za klasično filologijo
Termin: 9. februar 2023
Kraj: Oddelek za klasično filologijo Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Na oddelku za klasično filologijo ob svetovnem dnevu grškega jezika pripravljajo delavnice, posvečene stari in novi grščini. Za več informacij naj se zainteresirani obrnejo na prof. dr. Jernejo Kavčič.

FF govorí v letu jezikov: Jezik in možgani, doc. dr. Anka Slana Ozimič
Termin: 23. februar 2023 ob 18.00
Kraj: predavalnica 2 Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Jezikovne sposobnosti so najbolj osupljive sposobnosti človeškega uma. So v središču tega, kar pomeni biti človek. Omogočajo nam hitro in učinkovito izražanje misli in čustev ter neskončno možnosti generiranja novih idej iz “starih” elementov. Iz teh razlogov je jezik pomembna in hkrati zahtevna tema raziskovanja v nevroznanosti. V predavanju bomo poskušali odgovoriti na vprašanje, kako možgani podpirajo razumevanje in produkcijo govora, branje in pisanje. Vprašali se bomo tudi, kako podpirajo pridobivanje jezika že zelo zgodaj v razvoju, kako so videti možgani oseb, ki govorijo več jezikov, in kako možgani omogočajo razumevanje znakovnega jezika ter branja Braillove pisave.

Januar 2023

Prevajalske delavnice
Termin: oktober 2022–januar 2023
Kraj: predavalnica 3-Tobačna, Tobačna ulica 5, Ljubljana
Opis: Oddelek za romanske jezike in književnosti v zimskem semestru študijskega leta 2022/23 pod naslovom Onkraj zvestobe: Bližnji pogled na prevajanje italijanskih literarnih besedil prireja prevajalske delavnice s Srečkom Fišerjem. Bližnji pogled pomeni, da bo ukvarjanje z besedili pretežno praktično, »empirično«: refleksija bo seveda dobrodošla, saj je nujni del prevajalskega opravila, vendar bo ostajala v bližini dela s konkretnim besedilom in se raje ne bo oddaljevala v smeri teorije. Delovni jezik srečanj bo slovenski, vendar je za aktivno sodelovanje nujni predpogoj tudi dobro znanje italijanskega jezika.
Več informacij na povezavi.

Seminar iz branja rgvedske staroindijske himnike
Termin: oktober 2022–januar 2023, sreda ob 16.20
Kraj: predavalnica 012 Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Na Katedri za indoevropsko primerjalno jezikoslovje Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje ob sredah od 16.20 do 18.00 v predavalnici 012 kot vsako leto tudi v zimskem semestru 2022 poteka seminar iz branja rgvedske himnike, ki ga v sklopu dogodkov ob Letu jezikov FF ponujamo vsem zainteresiranim. K obisku torej vabljeni vsi, ki vas zanima branje izbranih himn Rgvede v izvirniku z natančnim filološkim in etimološkim komentarjem. Interes za obiskovanje seminarja predhodno sporočite na e-naslov predavatelja doc. dr. Luka Repanška.

Lingvistični krožek
Termin: oktober 2022–maj 2023, ponedeljek ob 18.00
Kraj: predavalnica 325 Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Vabljeni na tedenska predavanja v okviru Lingvističnega krožka FF, ki v času študijskega procesa od oktobra do maja potekajo vsak ponedeljek.

Predstavitev Interaktivne karte slovenskih narečij
Termin: oktober 2022–maj 2023
Kraj: splet
Opis: V okviru Oddelka za slovenistiko poteka predstavitev Interaktivne karte slovenskih narečij (IKBN) z besedili o stari kmečki hiši.
Vabljeni k ogledu na povezavi.

Brezplačni tečaji izbranih starih jezikov
Termin: 17. oktober 2022–15. maj 2023, ponedeljek ob 19.00
Kraj: predavalnica 6 Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: V študijskem letu 2022/23 bodo na Katedri za indoevropsko primerjalno jezikoslovje Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje potekali brezplačni uvodni tečaji izbranih starih jezikov za vse zainteresirane. Vsak tečaj bo trajal pet tednov (tj. pet srečanj po dve pedagoški uri), in sicer ob ponedeljkih od 19.00 do 20.30 v predavalnici 6 (po študijskem koledarju za leto 2022/23), in sicer 
med 17. oktobrom in 21. novembrom stara perzijščina (doc. dr. Luka Repanšek), 

 • med 5. decembrom in 13. februarjem gotščina (doc. dr. Luka Repanšek), 
 • med 20. februarjem in 20. marcem hetitščina (asist. Luka Brenko), 
 • med 3. aprilom in 15. majem stara angleščina (doc. dr. Luka Repanšek). 

Zainteresirani naj se vsaj teden dni pred začetkom tečaja oglasijo predavateljema po elektronski pošti: doc. dr. Luka Repanšek oz. asist. Luka Brenko. Gradivo boste prejeli na tečaju.

Študentski natečaj za dialoge v Shakespearjevi angleščini
Termin: november 2022–januar 2023
Kraj: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko razpisuje Študentski natečaj za pisanje dialogov v Shakespearjevi angleščini. Več informacij na povezavi.

Spletna objava knjižice Indoevropski jeziki po kapljicah
Kraj: splet
Opis: Drobna knjižica z naslovom Indoevropski jeziki po kapljicah, pripravljena na Katedri za indoevropsko primerjalno jezikoslovje v sodelovanju s Katedro za primerjalno slovansko jezikoslovje in staro cerkveno slovanščino, v petnajstih kratkih poglavjih sežeto predstavlja indoevropski prajezik in vseh trinajst vej oz. skupin indoevropskih jezikov (anatolščina, toharščina, indoarijščina, iranščina, grščina, frigijščina, armenščina, albanščina, germanščina, keltščina, italščina, slovanščina in baltščina) ter fragmentarno izpričane oz. onomastične indoevropske jezike.
Vabljeni k ogledu na povezavi.

FF govorí v letu jezikov: O slovenskih narečjih: ob 70. obletnici smrti akad. prof. dr. Frana Ramovša, prof. dr. Vera Smole

Obveščamo vas, da predavanje prof. dr. Vere Smole odpade. Hvala za razumevanje.
Termin: 11. januar 2023 ob 18.00
Kraj: predavalnica 15 Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Slovenska narečja so tista jezikovna različica, za katero na eni strani vlada prepričanje, da izginevajo, po drugi strani pa so vse bolj prisotna v medijih, literaturi, kulturi ... V predavanju se bomo sprehodili skozi zgodovino njihovega nastanka, se spomnili zunajjezikovnih vzrokov za njihovo raznolikost, poskusov klasifikacij do prve znanstvene in naprej, spregovorili o njihovi današnji (ne)prestižnosti v različnih pokrajinah, spoznali možnosti poslušanja posnetkov na spletu, kakšnega tudi poslušali in skupaj ugotavljali njegovo narečno poreklo ter najbolj prepoznavne značilnosti.

December 2022

 

Prevajalske delavnice
Termin: oktober 2022–januar 2023
Kraj: predavalnica 3-Tobačna, Tobačna ulica 5, Ljubljana
Opis: Oddelek za romanske jezike in književnosti v zimskem semestru študijskega leta 2022/23 pod naslovom Onkraj zvestobe: Bližnji pogled na prevajanje italijanskih literarnih besedil prireja prevajalske delavnice s Srečkom Fišerjem. Bližnji pogled pomeni, da bo ukvarjanje z besedili pretežno praktično, »empirično«: refleksija bo seveda dobrodošla, saj je nujni del prevajalskega opravila, vendar bo ostajala v bližini dela s konkretnim besedilom in se raje ne bo oddaljevala v smeri teorije. Delovni jezik srečanj bo slovenski, vendar je za aktivno sodelovanje nujni predpogoj tudi dobro znanje italijanskega jezika.
Več informacij na povezavi.

Seminar iz branja rgvedske staroindijske himnike
Termin: oktober 2022–januar 2023, sreda ob 16.20
Kraj: predavalnica 012 Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Na Katedri za indoevropsko primerjalno jezikoslovje Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje ob sredah od 16.20 do 18.00 v predavalnici 012 kot vsako leto tudi v zimskem semestru 2022 poteka seminar iz branja rgvedske himnike, ki ga v sklopu dogodkov ob Letu jezikov FF ponujamo vsem zainteresiranim. K obisku torej vabljeni vsi, ki vas zanima branje izbranih himn Rgvede v izvirniku z natančnim filološkim in etimološkim komentarjem. Interes za obiskovanje seminarja predhodno sporočite na e-naslov predavatelja doc. dr. Luka Repanška.

Lingvistični krožek
Termin: oktober 2022–maj 2023, ponedeljek ob 18.00
Kraj: predavalnica 325 Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Vabljeni na tedenska predavanja v okviru Lingvističnega krožka FF, ki v času študijskega procesa od oktobra do maja potekajo vsak ponedeljek.

Predstavitev Interaktivne karte slovenskih narečij
Termin: oktober 2022–maj 2023
Kraj: splet
Opis: V okviru Oddelka za slovenistiko poteka predstavitev Interaktivne karte slovenskih narečij (IKBN) z besedili o stari kmečki hiši.
Vabljeni k ogledu na povezavi.

Brezplačni tečaji izbranih starih jezikov
Termin: 17. oktober 2022–15. maj 2023, ponedeljek ob 19.00
Kraj: predavalnica 6 Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: V študijskem letu 2022/23 bodo na Katedri za indoevropsko primerjalno jezikoslovje Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje potekali brezplačni uvodni tečaji izbranih starih jezikov za vse zainteresirane. Vsak tečaj bo trajal pet tednov (tj. pet srečanj po dve pedagoški uri), in sicer ob ponedeljkih od 19.00 do 20.30 v predavalnici 6 (po študijskem koledarju za leto 2022/23), in sicer 

 • med 17. oktobrom in 21. novembrom stara perzijščina (doc. dr. Luka Repanšek), 
 • med 5. decembrom in 13. februarjem gotščina (doc. dr. Luka Repanšek), 
 • med 20. februarjem in 20. marcem hetitščina (asist. Luka Brenko), 
 • med 3. aprilom in 15. majem stara angleščina (doc. dr. Luka Repanšek).

Zainteresirani naj se vsaj teden dni pred začetkom tečaja oglasijo predavateljema po elektronski pošti: doc. dr. Luka Repanšek oz. asist. Luka Brenko. Gradivo boste prejeli na tečaju.

Slovanska bralna značka
Termin: 19. oktober–14. december 2022
Kraj: predavalnica 209c Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana, in na spletu
Opis: Čtivo Slovanske bralne značke 2022/23 je e-antologija Človek živali in žival človeku v sodobni slovanski poeziji. Vabljeni, da se ob sredah med 19. in 20. uro udeležite srečanj z avtorji in avtoricami izbora pesmi ter prevajalci in prevajalkami.
Več informacij na povezavi.

Študentski natečaj za dialoge v Shakespearjevi angleščini
Termin: november 2022–januar 2023
Kraj: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko razpisuje Študentski natečaj za pisanje dialogov v Shakespearjevi angleščini. Več informacij na povezavi.

Bralne in ustvarjalne delavnice Sedem pravljičnih dni 
Termin: 28. november–2. december 2022
Kraj: Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Med 28. novembrom in 2. decembrom na Oddelku za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko pripravljamo bralne in ustvarjalne urice za vrtčevske otroke. Dogodek izvajajo študentke pedagoškega študija Nemščina, ki so izbrale sedem pravljic, s katerimi bodo otroke popeljale na Nizozemsko, v Švico, Veliko Britanijo, Nemčijo, Avstrijo, na Švedsko in Norveško. Pod mentorskim vodstvom doc. dr. Andreje Retelj so študentke osnovale učna gradiva za pravljice: Deset porednih mačkic nizozemske avtorice Mensje van Heulen, Mesto cvetja švicarske avtorice Eveline Hasler, Zgodba o kitu angleške avtorice Karen Swann, Kako se je pogumni očka nehal bati tujcev nemškega avtorja Rafika Schamija, "Majhno težavo imam,” je rekel medved avstrijskega avtorja Heinza Janischa, Če se bo dan končal švedske avtorice Lise Hyder in Dajmo, Ine!, ki jo je napisal norveški pisatelj Tore Renberg.

Svetovni dnevi slovenske literature
Termin: 28. november–5. december 2022
Kraj: 40 univerz po svetu
Opis: Od 28. novembra do 5. decembra 2022 bodo na številnih, 40 univerzah po svetu potekali Svetovni dnevi slovenske literature, v okviru katerih bomo univerzitetni in širši javnosti na slovenistikah po svetu predstavili zbirko stopenjskih beril Slovenščina po korakih. Knjižice z zgodbami Martin Krpan, Desetnica, Povodni mož, Lepa Vida, Kralj Matjaž, Erazem Predjamski in Veronika Deseniška predstavljajo znane slovenske junake in junakinje. Nekateri izmed njih so bili tudi zgodovinske osebnosti, vse naštete zgodbe pa so zelo pogosto ubesedene v raznovrstnih literarnih delih, npr. prve pesmi o Kralju Matjažu se pojavijo že v 16. stoletju. Več informacij na povezavi.

FF govorí v letu jezikov: Jezik in resničnost skozi prizmo kulturnih pogojenosti: Razmerje med koncepti in objekti pri Adornu in Gongsun Longu, prof. dr. Jana S. Rošker
Termin: 7. december 2022 ob 18.00
Kraj: predavalnica 15 Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Predavanje bo osvetlilo pomen jezika z vidika metodologije transkulturnih študij. Posvetili se bomo vprašanjem o tem, na kakšen način ljudje konceptualiziramo in izražamo resničnost. Pri tem se bomo dotaknili razmerja med univerzalnostjo človeškega bitja in njegovega spoznavnega aparata na eni ter partikularnostjo kulturne pogojenosti konceptov in kategorij na drugi strani. Na tej osnovi bo predavateljica predstavila vlogo kulturno pogojenih referenčnih okvirov in pomen diskurzivnega prevajanja v procesih prenašanja pomenov iz enega socio-kulturnega območja v drugo. V nadaljevanju bo izpostavila osrednje probleme, s katerimi se soočajo raziskovalke in raziskovalci sodobne teorije primerjalne filozofije; predstavila bo novo, post-primerjalno metodo transkulturne filozofske sublacije in jo demonstrirala na konkretnem primeru kontrastne analize razumevanja razmerja med koncepti in objekti v teoriji kitajskega logika Gongsun Longa na eni in nemškega filozofa Theodorja W. Adorna na drugi strani.  Na tem konkretnem primeru bo predavanje po eni strani prikazalo delovanje metode transkulturne sublacije, po drugi pa bo izpostavilo, na kakšen način nas lahko vzajemna komplementarnost teorij, ki so zakoreninjene v različnih kulturno pogojenih referenčnih okvirih, privede do novih spoznanj, idej, ali hipotez.

FF govorí v letu jezikov: Jezikoslovje, pragmatika, prevajanje na primeru francoskega literarnega prevoda v slovenščino, prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar
Termin: 15. december 2022 ob 18.00
Kraj: predavalnica 18 Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Jezikoslovje kot znanstvena disciplina je v različnih obdobjih izkazovalo različne poudarke, mi pa se bomo osredotočili na prehod s strukturalnega modela na funkcijskega in bomo predstavili funkcijsko jezikovno teorijo z vidika skladnje in semantike ter se navezali na pragmatiko kot vedo, ki jezikovni izraz povezuje s kontekstom. Zanimivi pojmi, s katerimi pragmatika obogati jezikoslovje, so presupozicija, implikatura in topos: ti igrajo pomembno vlogo pri prevajanju, saj marsikdaj določijo tok argumentacije, ki v ciljnem jeziku ne bo nujno enak kot v izvornem. V luči pragmatične analize predstavimo več kontekstualno vezanih primerov izvirnikov in prevodov, kjer v ciljnem jeziku prevajalec postopa z rabo eksplicitacije kot ene od prevodnih univerzalij. Na primeri iz prevodov avtorjev Sylvaina Tessona, Amina Maaloufa, Patricka Modianoja, Delphine de Vigan in neliterarnih besedil predstavimo ustrezne in manj ustrezne pristope ter pomoč, ki jo pri trenju prevajalskih orehov lahko nudijo jezikoslovne teorije.

November 2022 (pdf)

 

Predstavitev Interaktivne karte slovenskih narečij

Termin: oktober 2022–maj 2023
Kraj: splet
Opis: V okviru Oddelka za slovenistiko poteka predstavitev Interaktivne karte slovenskih narečij (IKBN) z besedili o stari kmečki hiši.
Vabljeni k ogledu na povezavi.

Seminar iz branja rgvedske staroindijske himnike

Termin: oktober 2022–januar 2023, sreda ob 16.20
Kraj: predavalnica 012 Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Na Katedri za indoevropsko primerjalno jezikoslovje Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje ob sredah od 16.20 do 18.00 v predavalnici 012 kot vsako leto tudi v zimskem semestru 2022 poteka seminar iz branja rgvedske himnike, ki ga v sklopu dogodkov ob Letu jezikov FF ponujamo vsem zainteresiranim. K obisku torej vabljeni vsi, ki vas zanima branje izbranih himn Rgvede v izvirniku z natančnim filološkim in etimološkim komentarjem. Interes za obiskovanje seminarja predhodno sporočite na e-naslov predavatelja doc. dr. Luka Repanška.

Vpis v brezplačne tečaje sodobnih jezikov za študente in študentke UL

Termin: november–december 2022
Kraj: splet

Opis: Karierni centri Univerze v Ljubljani v sodelovanju s Centrom za izobraževanje FF v novembru in decembru prirejajo brezplačne 30-urne tečaje začetne španščine ter osvežitvene italijanščine in nemščine za študente in študentke UL.
Vabljeni k prijavi prek portala POPR.

Brezplačni tečaji izbranih starih jezikov

Termin: 17. oktober 2022–15. maj 2023, ponedeljek ob 19.00
Kraj: predavalnica 6 Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: V študijskem letu 2022/23 bodo na Katedri za indoevropsko primerjalno jezikoslovje Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje potekali brezplačni uvodni tečaji izbranih starih jezikov za vse zainteresirane. Vsak tečaj bo trajal pet tednov (tj. pet srečanj po dve pedagoški uri), in sicer ob ponedeljkih od 19.00 do 20.30 v predavalnici 6 (po študijskem koledarju za leto 2022/23), in sicer 

 • med 17. oktobrom in 21. novembrom stara perzijščina (doc. dr. Luka Repanšek), 
 • med 5. decembrom in 13. februarjem gotščina (doc. dr. Luka Repanšek), 
 • med 20. februarjem in 20. marcem hetitščina (asist. Luka Brenko), 
 • med 3. aprilom in 15. majem stara angleščina (doc. dr. Luka Repanšek). 

Zainteresirani naj se vsaj teden dni pred začetkom tečaja oglasijo predavateljema po elektronski pošti: doc. dr. Luka Repanšek oz. asist. Luka Brenko. Gradivo boste prejeli na tečaju.

Slovanska bralna značka

Termin: 19. oktober–14. december 2022
Kraj: predavalnica 209c Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana, in na spletu
Opis: Čtivo Slovanske bralne značke 2022/23 je e-antologija Človek živali in žival človeku v sodobni slovanski poeziji. Vabljeni, da se ob sredah med 19. in 20. uro udeležite srečanj z avtorji in avtoricami izbora pesmi ter prevajalci in prevajalkami.
Več informacij na povezavi.

Natečaj za promocijski plakat na temo učenja tujih jezikov

Termin: do 20. novembra 2022
Kraj: Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, Ljubljana, in na spletu
Opis: Učenci in učenke ter dijaki in dijakinje so do 20. novembra vabljeni k sodelovanju pri natečaju Oddelka za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko za najbolj izviren plakat, namenjen promociji učenja različnih tujih jezikov. Najbolj izvirne plakate bodo nagradili in v decembru razstavili na fakulteti, interaktivne plakate pa na socialnih omrežjih. Več informacij na povezavi.

Prevajalske delavnice

Termin: oktober 2022-januar 2023
Kraj: predavalnica 3-Tobačna, Tobačna ulica 5, Ljubljana
Opis: Oddelek za romanske jezike in književnosti v zimskem semestru študijskega leta 2022/23 pod naslovom Onkraj zvestobe: Bližnji pogled na prevajanje italijanskih literarnih besedil prireja prevajalske delavnice s Srečkom Fišerjem. Bližnji pogled pomeni, da bo ukvarjanje z besedili pretežno praktično, »empirično«: refleksija bo seveda dobrodošla, saj je nujni del prevajalskega opravila, vendar bo ostajala v bližini dela s konkretnim besedilom in se raje ne bo oddaljevala v smeri teorije. Delovni jezik srečanj bo slovenski, vendar je za aktivno sodelovanje nujni predpogoj tudi dobro znanje italijanskega jezika.
Več informacij na povezavi.

Lingvistični krožek

Termin: oktober 2022–maj 2023, ponedeljek ob 18.00
Kraj: predavalnica 325 Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Vabljeni na tedenska predavanja v okviru Lingvističnega krožka FF, ki v času študijskega procesa od oktobra do maja potekajo vsak ponedeljek.

Gostujoče predavanje na Oddelku za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Termin: 10. november 2022 ob 13.50
Kraj: predavalnica 306 Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Na Oddelku za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko bo na temo germanizmov v slovenščini predavala red. prof. dr. Alja Lipavic Oštir  z Univerze v Mariboru in Trnavi. Gostujoče predavanje z naslovom „Ne smeš napisati emper, ker se reče ajmer!" O neknjižnih germanizmih danes v vzhodni Sloveniji bo potekalo v nemščini. Vljudno vabljeni.

Predstavitev knjige Glasovi s severa – Antologija švedske književnosti

Termin: 14. november 2022 ob 18.00
Kraj: Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana
Opis: Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko v sodelovanju s Slovensko-švedskim društvom vabi na predstavitev prevodov več generacij študentk in študentov lektorata švedščine. Antologija vključuje dela klasičnih avtorjev švedske književnosti, kot tudi dela avtorjev mlajše generacije.

Dogodek ob svetovnem dnevu znakovnega jezika

Termin: 14. november 2022 ob 18.00
Kraj: Modra soba Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Ob svetovnem dnevu znakovnega jezika bomo ob razstavi Nataše Kordiš, tolmačke za slovenski znakovni jezik, v Galeriji peti štuk obeležili ta dogodek s kratkim kulturnim programom v sodelovanju Zveze gluhih in naglušnih Slovenije, Združenja tolmačev slovenskega znakovnega jezika in FF. V kulturnem programu se bodo predstavili dijaki in dijakinje z recitacijami ter gluhi pesniki in pesnice s prikazom poezije v slovenskem znakovnem jeziku.

Niz gostujočih predavanj na Oddelku za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Termin: 14. november 2022 in 16. november 2022
Kraj:  Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, Ljubljana
Na Oddelku za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko bo 14. in 16. novembra 2022 prof. Gert Loosen z Univerze v Debrecenu izvedel niz predavanj:
ponedeljek, 14. november 2022 (14.40–16.15, pred. 306): Kultura pitja piva v Flandriji
ponedeljek, 14. november 2022 (16.20–17.55, pred. 06): Tom Lanoye kot pesnik mesta
sreda, 16. november 2022 (09.40–11.15, pred. 05): Slogani kot del kulturnega besednjaka
sreda, 16. november 2022 (13.00–14.40, pred. 03): Vélika vojna v Flandriji
sreda, 16. november 2022 (17.10–18.50, pred. 115): Nestandardni oz. “vmesni” jezik v Flandriji
Predavanja bodo potekala v nizozemščini. Vljudno vabljeni.

Gostujoče predavanje na Oddelku za anglistiko in amerikanistiko

Termin: 15. november 2022 ob 8.50
Kraj: predavalnica 15 Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Vabljeni na gostujoče predavanje Mathewa Gillingsa in Isolde van Dorst (Wirtschaftsuniversität Wien) Exploring myths about Shakespeare’s language: New insights from corpus linguistics na temo korpusnih pristopov k jeziku Williama Shakespearja, s katerim bomo otvorili študentski natečaj v pisanju sodobnih dialogov v shakespearjanski angleščini.

FF govorí v letu jezikov: Etimologija in Slovenci, akad. prof. dr. Marko Snoj

Termin: 16. november 2022 ob 18.00
Kraj: predavalnica 15 Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Prvo javno predavanje v ciklu FF govorí v letu jezikov bo izvedel akad. prof. dr. Marko Snoj, Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, ISJFR ZRC SAZU. Predavanje z naslovom Etimologija in Slovenci se začne z odgovorom na vprašanje, kaj je bila etimologija nekdaj, kaj je danes in kakšne poti vodijo do verjetne ali gotove etimološke razlage. Nadaljuje se z najpomembnejšimi mejniki v razvoju etimološke znanosti, pri katerih smo Slovenci sodelovali v zavidljivem obsegu. Razvoj in stanje etimologije je ilustrirano z razlagami, ki so razumljive tudi nejezikoslovcem in celo nehumanistom.

41. simpozij Obdobja: Na stičišču svetov: slovenščina kot drugi in tuji jezik

Termin: 16.–18. november 2022
Kraj: Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana (1. nadstropje)
Opis: Vabimo vas, da se udeležite 41. mednarodnega simpozija Obdobja z naslovno temo Na stičišču svetov: slovenščina kot drugi in tuji jezik, ki bo potekal od 16. do 18. novembra 2022 v organizaciji Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete.
Več informacij na povezavi.

Srečanje v počastitev stoletnice smrti Marcela Prousta

Termin: 17. november ob 16.00
Kraj: predavalnica 13 Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Oddelek za romanske jezike in književnosti v sodelovanju z založbo Beletrina prireja srečanje v počastitev stoletnice smrti Marcela Prousta in ponatisa Proustovega cikla v prevodu Radojke Vrančič. Srečanje, na katerem bodo nastopili Branko Madžarevič, dr. Mladen Dolar, dr. Vanesa Matajc, dr. Primož Vitez, Lara Paukovič in dr. Katarina Marinčič, bo v četrtek, 17. 11., s pričetkom ob 16.00 v predavalnici 13.

Oddaja ARS humana na temo dvojezičnosti

Termin: 21. november ob 14.05
Kraj: Program Ars RTV Slovenija
Vabimo vas, da prisluhnete oddaji ARS humana z naslovom "Jezik je družbena praksa, je njena substanca" na temo dvojezičnosti. V pogovoru, ki ga je pripravil Pavel Volk, sodelujejo prof. dr. Rajko Muršič in doc. dr. Matejka Grgič s Filozofske fakultete ter dr. Sabina Zorčič. Več informacij na povezavi.

FF govorí v letu jezikov: Premagovanje jezikovnih preprek v večjezični Evropi s pomočjo jezikovne tehnologije, doc. dr. Anita Srebnik

Termin: 23. november 2022 ob 18.00
Kraj: predavalnica 15 Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Eden evropskih temeljev je večjezičnost, ki je vse bolj podrejena mehanizmu, opisanim z besedami nizozemskega jezikoslovca de Swaana: “Več kot je jezikov, več je angleščine.” Na ravni EU sicer v okviru digitalne jezikovne politike potekajo prizadevanja za resnično večjezičnost (ELG, ELRC itd.), s katero bi premagovali jezikovno razdrobljenost in prepreke ter z razvojem jezikovne infrastrukture dosegli enakopravnost med jeziki. Pomemben cilj jezikovnih tehnologij in umetne inteligence je mdr. tudi globoko razumevanje naravnega jezika (Deep Natural Language Understanding), ko naj bi tehnologija “razumela” vsebino in kontekst besedila v naravnem jeziku in se sprotno odzivala. To trenutno še ni mogoče, saj je UI še preveč vezana na samo obliko, medtem ko razumevanja jezika ni zmožna. V prihodnosti bo še kako pomembno raziskovanje strojno podprte obdelave jezika in iskanje odgovorov na vprašanja, kako “bere” stroj v primerjavi s človekom, npr. pri avtomatskem prevajanju besedil.

Oktober 2022 (pdf)

Razstava o Franu Ramovšu 

V torek, 20. septembra 2022, smo v avli Filozofske fakultete odprli razstavo o Franu Ramovšu, ki so jo na Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete pripravili v okviru Ramovševega tedna ob 70. obletnici njegove smrti. Ob tej priložnosti so v knjižnici Oddelka za slovenistiko in slavistiko pripravili Ramovševo dopolnjeno bibliografijo. Vabljeni k ogledu razstave, ki bo postavljena še do sredine oktobra.

Slavnostna otvoritev študija portugalskega jezika in književnosti

V torek, 4. oktobra, ob 13. uri vabljeni v dvorano Tria Lorenz Akademije za glasbo UL (Kazina, Kongresni trg 1) na slavnostni dogodek ob otvoritvi študija portugalskega jezika in književnosti na Filozofski fakulteti UL. Častni pokrovitelj prireditve je predsednik RS Borut Pahor. Več informacij na povezavi.

Vpis v tečaje 35 tujih jezikov

Vabljeni k vpisu v tečaje 34 klasičnih in modernih jezikov, ki jih za študente in študentke ter druge udeležence in udeleženke razpisuje Center za izobraževanje FF, ter tečaje slovenščine kot drugega in tujega jezika za odrasle in mladostnike Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik FF.

Natečaj za promocijski plakat na temo učenja tujih jezikov

Učenci in učenke ter dijaki in dijakinje so do 20. novembra vabljeni k sodelovanju pri natečaju Oddelka za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko za najbolj izviren plakat, namenjen promociji učenja različnih tujih jezikov. Najbolj izvirne plakate bodo nagradili in v decembru razstavili na fakulteti, interaktivne plakate pa na socialnih omrežjih. Več informacij na povezavi.

Prireditev ob podelitvi nemške književne nagrade

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko vabi na prireditev "Wer gewinnt den Deutschen Buchpreis?" (slov. Kdo bo prejel nemško književno nagrado?), ki bo v četrtek, 13. oktobra, ob 18.00 v Modri sobi v 5. nadstropju Filozofske fakultete. Ekipa bralcev in bralk bo podala pregled nominiranih del, vsi prisotni pa bodo lahko podali mnenje, katero od del bo 17. oktobra prejelo nagrado Združenja nemških založnikov in knjigarnarjev. Nagrada za vsak pravilen glas bo izvod zmagovalnega književnega dela.

Lektorske delavnice

Na Oddelku za slovenistiko v okviru projekta Razvijanje veščin za uspešno lektoriranje in urejanje besedil, ki se je pričel v študijskem letu 2021/22, v oktobru in novembru 2022 potekajo lektorske delavnice. Več informacij na povezavi.

Predstavitev Interaktivne karte slovenskih narečij

Med oktobrom 2022 in majem 2023 v okviru Oddelka za slovenistiko poteka predstavitev Interaktivne karte slovenskih narečij (IKBN) z besedili o stari kmečki hiši. Vabljeni k ogledu na povezavi.

Delavnice poljskega jezika in kulture

Med oktobrom 2022 in majem 2023 Oddelek za slavistiko v sodelovanju z Veleposlaništvom Republike Poljske v Sloveniji prireja delavnice poljskega jezika in kulture za otroke in mladino poljske diaspore v Sloveniji. Za nadaljnje informacije spremljajte spletno stran oddelka na povezavi.

Slovanska bralna značka

Med oktobrom 2022 in februarjem 2023 vabljeni k sodelovanju pri slovanski bralni znački. Več informacij na povezavi.

Prevajalske delavnice

Oddelek za romanske jezike in književnosti v zimskem semestru študijskega leta 2022/23 pod naslovom Onkraj zvestobe: Bližnji pogled na prevajanje italijanskih literarnih besedil prireja prevajalske delavnice s Srečkom Fišerjem. Bližnji pogled pomeni, da bo ukvarjanje z besedili pretežno praktično, »empirično«: refleksija bo seveda dobrodošla, saj je nujni del prevajalskega opravila, vendar bo ostajala v bližini dela s konkretnim besedilom in se raje ne bo oddaljevala v smeri teorije. Delavnice bodo potekale vsak drugi petek med 10.30 in 12.05 s pričetkom 14. oktobra. Delovni jezik srečanj bo slovenski, vendar je za aktivno sodelovanje nujni predpogoj tudi dobro znanje italijanskega jezika. Več informacij na povezavi.

Gostujoči predavanji

Madžarski lektorat Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje v oktobru vabi na predavanji dr. Mónike Dóla, gostujoče predavateljice, profesorice Inštituta za madžarsko jezikoslovje in književnost s Filozofske fakultete na Univerzi v Pécsu, ki bosta 17. in 21. oktobra. Več informacij v vabilu.

Seminar iz branja rgvedske staroindijske himnike

Na Katedri za indoevropsko primerjalno jezikoslovje Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje ob sredah od 16.20 do 18.00 v predavalnici 012 kot vsako leto tudi v zimskem semestru 2022 poteka seminar iz branja rgvedske himnike, ki ga v sklopu dogodkov ob Letu jezikov FF ponujamo vsem zainteresiranim. K obisku torej vabljeni vsi, ki vas zanima branje izbranih himn Rgvede v izvirniku z natančnim filološkim in etimološkim komentarjem. Interes za obiskovanje seminarja predhodno sporočite na e-naslov predavatelja doc. dr. Luka Repanška.

Brezplačni tečaji izbranih starih jezikov

V študijskem letu 2022/23 bodo na Katedri za indoevropsko primerjalno jezikoslovje Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje potekali brezplačni uvodni tečaji izbranih starih jezikov za vse zainteresirane, in sicer stare perzijščine (jezika vladarske dinastije perzijskega Ahemenidskega cesarstva (6.–3. stol. pr. n. št.)), gotščine (najstarejšega celostno izpričanega germanskega jezika (4.–6. stol. n. št.), jezika vzhodnogermanskega prevoda Svetega pisma in jezika ostrogotskega Italskega kraljestva), hetitščine (najstarejšega izpričanega indoevropskega jezika (17.–12. stol. pr. n. št.) in jezika hetitskega imperija bronastodobne Anatolije) ter stare angleščine (predhodnice sodobne angleščine, kakršna se nam je ohranila v najstarejših anglosaških besedilih iz 5.–11. stol. n. št.). 

Vsak tečaj bo trajal pet tednov (tj. pet srečanj po dve pedagoški uri), in sicer ob ponedeljkih od 19.00 do 20.30 v učilnici 6 (po študijskem koledarju za leto 2022/23: https://www.ff.uni-lj.si/studij/urniki-studijski-koledar). 

Urnik srečanj: 

 • med 17. oktobrom in 21. novembrom stara perzijščina (doc. dr. Luka Repanšek), 
 • med 5. decembrom in 13. februarjem gotščina (doc. dr. Luka Repanšek), 
 • med 20. februarjem in 20. marcem hetitščina (asist. Luka Brenko), 
 • med 3. aprilom in 15. majem stara angleščina (doc. dr. Luka Repanšek). 

Zainteresirani naj se vsaj teden dni pred začetkom tečaja oglasijo predavateljema po elektronski pošti: doc. dr. Luka Repanšek oz. asist. Luka Brenko. Gradivo boste prejeli na tečaju.

Brezplačni tečaji sodobnih jezikov za študente in študentke UL

Karierni centri Univerze v Ljubljani v sodelovanju s Centrom za izobraževanje FF v novembru in decembru prirejajo brezplačne 30-urne tečaje začetne španščine ter osvežitvene italijanščine in nemščine za študente in študentke UL. Vabljeni k prijavi v oktobru prek portala POPR.