Leksikologija

Leksikologija

Stopnja: 1

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:0

Ure vaj:15

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Pallay Jozef, lekt. Lacova Hana

Vsebina

1. Leksikološka ravnina opisa jezika in osnovno izrazje.
2. Leksikalna semantika.
3. Besedni zaklad sodobnega slovaškega jezika.
4. Frazeologija.
5. Dinamične tendence razvoja slovaškega knjižnega jezika.