Jezik B v praksi 2

Jezik B v praksi 2

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:90

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Pallay Jozef, izr. prof. dr. Stankovska Petra, izr. prof. dr. Wtorkowska Maria Zofia, lekt. Lacova Hana, lekt. Pivk Darija

Vsebina

Obdelava osnovnih tem, povezanih z vsakdanjim življenjem, spoznavanje osnovnega besednega zaklada s tematskega podrocja Jaz in moj svet.
Razvijanje zmožnosti najosnovnejše komunikacije v konkretnih, vsakodnevnih govornih položajih. Prepoznavanje in uporaba osnovnih komunikacijskih vzorcev. V okviru teh vaj tvorijo dialoge, kratka ustna in pisna besedila.
Spodbujanje samostojnega dela študentov pri širjenju in izpopolnjevanju znanja (predvajanje filmov in oddaj s slovenskimi podnapisi, pregled casopisja ipd.).
Nadaljuje se spoznavanje oblikoslovnega sistema ciljnega jezika (samostalnik, pridevnik in zaimek; glagolski vid, spregatev glagolov v prihodnjiku, tvorba velelnika).