Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik

Center je osrednja slovenska ustanova, ki razvija celotno infrastrukturo za doseganje, preverjanje in potrjevanje znanja slovenščine kot drugega/tujega jezika.

Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik deluje v okviru Oddelka za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in je osrednja slovenska ustanova, ki razvija celotno infrastrukturo za doseganje, preverjanje in potrjevanje znanja slovenščine kot drugega/tujega jezika.

Sestavlja ga osem programov:

Poleg naštetih programov dejavnosti Center sodeluje pri številnih domačih in mednarodnih projektih, v njegovem okviru se tudi raziskovalno razvija področje slovenščine kot drugega/tujega jezika.

Več na spletni strani Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik >

Publikacije Centra za slovenščino >

Predstojnica CSDTJ red. prof. dr. Simona Kranjc
E-naslov:  simona.kranjc@ff.uni-lj.s

 

Vodja strokovne službe CSDTJ

doc. dr. Damjan Huber
Telefon: 01 241 86 76
E-naslov: damjan.huber@ff.uni-lj.si

 

Tajništvo CSDTJ Brigita Zahirović
Telefon: 01 241 86 48
E-naslov:

brigita.zahirovic@ff.uni-lj.si

 

Slovenščina na tujih univerzah

Vodja programa  dr. Mojca Nidorfer
Telefon:  01 241 86 75
E-naslov:  mojca.nidorfer@ff.uni-lj.si

 

Samostojni strokovni delavec doc. dr. Damjan Huber
Telefon:  01 241 86 76
E-naslov:  damjan.huber@ff.uni-lj.si

 

Seminar slovenskega jezika, literature in kulture

Samostojna strokovna delavka  dr. Mojca Nidorfer
Telefon:  01 241 86 75
E-naslov:  mojca.nidorfer@ff.uni-lj.si

 

Vodja programa doc. dr. Damjan Huber
Telefon:  01 241 86 76
E-naslov:  damjan.huber@ff.uni-lj.si

 

Simpozij Obdobja

Samostojna strokovna delavka  dr. Mojca Nidorfer
Telefon:  01 241 86 75
E-naslov:  mojca.nidorfer@ff.uni-lj.si

 

Vodja programa doc. dr. Damjan Huber
Telefon:  01 241 86 76
E-naslov:  damjan.huber@ff.uni-lj.si

 

Izpitni center

Vodja programa

dr. Ina Ferbežar
Telefon: 01 241 86 73
E-naslov: ina.ferbezar@ff.uni-lj.si

 

Samostojna strokovna delavka Mateja Eniko (nadomešča Petro Likar Stanovnik)
Telefon: 01 241 86 74
E-naslov: mateja.eniko@ff.uni-lj.si

 

Samostojna strokovna delavka

Neža Kočevar

Telefon: 01 241 86 47
E-naslov:

neza.kocevar@ff.uni-lj.si

 

Samostojna strokovna delavka

Katja Krajnc

E-naslov:

katja.krajnc@ff.uni-lj.si

 

Tečaji slovenščine

Vodja programa

Jana Kete Matičič

Telefon: 01 241 86 77
E-naslov: jana.ketematicic@ff.uni-lj.si

 

Vodja lektorjev

lekt. Tanja Jerman

Telefon: 01 241 86 44
E-naslov: tanja.jerman@ff.uni-lj.si

 

Samostojna strokovna delavka lekt. Tjaša Alič
Telefon: 01 244 20 63
E-naslov: tjasa.alic@ff.uni-lj.si

 

Samostojna strokovna delavka lekt. Katja Kralj​
Telefon: 051 416 260
E-naslov: katja.kralj@ff.uni-lj.si

 

Samostojna strokovna delavka Melita Vešner
Telefon: 051 416 260
E-naslov: melita.vesner@ff.uni-lj.si

 

Samostojna strokovna delavka Brigita Vuga
Telefon: 051 416 260
E-naslov: brigita.vuga@ff.uni-lj.si

 

Izobraževanje

Vodja programa

lekt. Matej Klemen
Telefon: 01 244 20 63
E-naslov: matej.klemen@ff.uni-lj.si

 

Založništvo

Vodja programa

mag. Mateja Lutar

Telefon: 01 241 86 49
E-naslov: mateja.lutar@ff.uni-lj.si

 

Slovenščina za otroke in mladostnike

Vodja programa

dr. Mihaela Knez

Telefon: 01 241 86 88
E-naslov: mihaela.knez@ff.uni-lj.si

 

Samostojna strokovna delavka

dr. Damjana Kern Andoljšek

Telefon: 01 241 86 72
E-naslov: damjana.kernandoljsek@ff.uni-lj.si

Učbeniki CSDTJ

V knjigarni je možen nakup učbenikov CSDTJ.