Center za pedagoško izobraževanje

Poslanstvo Centra je razvijati kakovostno, sodobno, raziskovalno podprto pedagoško izobraževanje učiteljev na vseh stopnjah vzgoje in izobraževanja.

Center Filozofske fakultete za pedagoško izobraževanje je bil ustanovljen 1978. leta z namenom, da skrbi za pedagoško izobraževanje in izpopolnjevanje (bodočih) učiteljev, ga usklajuje in povezuje s prakso.

Osnovno vodilo je bilo ves čas razvijanje in uveljavljanje sodobnih - aktivnih oblik dela, ki izhajajo iz izkušenj in ki naj bi jih udeleženci prenesli v vsakdanjo učno prakso.

Poslanstvo Centra, kot organizacijske enote fakultete, je s strokovnim in raziskovalnim pristopom razvijati kakovostno, sodobno, raziskovalno podprto pedagoško izobraževanje učiteljev na vseh stopnjah vzgoje in izobraževanja ter razne oblike izpopolnjevanja za strokovno rast diplomantov na vseh študijskih področjih fakultete.

 
CPI deluje na področjih:

  • programov za izpopolnjevanje izobrazbe,
  • programov profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju,
  • izobraževanja s področja visokošolske didaktike,
  • tečajev tujih jezikov in izpitov iz znanja tujih jezikov,
  • izobraževanja s področja mentoriranja študentov na praksi,
  • koordinacije projektov EU,
  • koordinacije sistema tutorstva na fakulteti,
  • mednarodnega sodelovanja, organizacije pedagoških konferenc in poletnih šol  ter
  • založništva publikacij iz področij dejavnosti Centra.

 

Center je v 2018 praznoval 40 let svojega obstoja.

PRIJAVA NA JEZIKOVNE TEČAJE 2020/21

Filozofska fakulteta ponuja tečaje iz več kot 30 klasičnih in modernih jezikov.