Projektor

Vizitka CIFF

Kontakti Centra za izobraževanje FF.

 

Naslov

 

Center za izobraževanje
Filozofska fakulteta
Aškerčeva cesta 2
1000 Ljubljana
Uradne ure11.00–13.00 (ponedeljek–petek)
Soba520 (5. nadstropje)
Predstojnicared. prof. dr. Cirila Peklaj
Vodja službedoc. dr. Mojca Leskovec
T: 01 241 10 47
E: mojca.leskovec@ff.uni-lj.si
Samostojna strokovna delavkaUrška Gruden
T: 01 241 10 48
E: ursa.gruden@ff.uni-lj.si
Samostojna strokovna delavkaMihaela Hojker
T: 01 241 10 49
E: mihaela.hojker@ff.uni-lj.si
Samostojna strokovna delavkaPetra Teslić
T: 01 241 10 46
E: petra.teslic@ff.uni-lj.si
Samostojna strokovna delavkaasist. dr. Meta Furlan
T: 01 241 10 67
E: meta.furlan@ff.uni-lj.si
Samostojna strokovna delavkaPetra Novak
T: 01 241 15 82
E: petra.novak@ff.uni-lj.si
  
Svet CIFF-aprof. dr. Polona Vilar,
izr. prof. dr. Marko Radovan,
prof. dr. Cirila Peklaj,
prof. dr. Monika Govekar Okoliš,
izr. prof. dr. Barbara Šteh,
doc. dr. Amalija Maček,
izr. prof. dr. Meta Lah,
prof. dr. Danijela Trškan,
Urška Gruden.