Center za izobraževanje

Usposabljanja za bralne preizkuse

Center za izobraževanje v sodelovanju s Centrom za psihološko merjenje in svetovanje Oddelka za psihologijo organizira usposabljanja za uporabo bralnih preizkusov.

Lokacija usposabljanja: Filozofska fakulteta UL, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

Termin usposabljanja: 5. 6. 2024

Rok za prijavo: 3. 6. 2024

Prijavo oddate tukaj.

Ocenjevalna shema bralnih zmožnosti (OSBZ) avtoric Sonje Pečjak, Lidije Magajna in Nataše Potočnik je namenjena ocenjevanju bralnih zmožnosti učencev in učenk v prvem triletju osnovne šole.  Z OSBZ lahko merimo bralne zmožnosti učencev in učenk v  1., 2. in 3. razredu. Za vsak razred obstajata dve različici testa – za začetek in konec leta. V 1. razredu se OSBZ lahko  izvaja le individualno, v 2. in 3. razredu pa individualno, nekateri njeni deli (npr. bralno razumevanje in bralna motivacija) pa tudi skupinsko.

Zbrani podatki testatorju/testatorki pokažejo, koliko bralnih zmožnosti in katere je učenec/učenka že uspel/-a razviti, ter predstavljajo izhodišče za načrtovanje nadaljnjega dela učitelja/učiteljice in/ali šolskega svetovalnega delavca/delavke z učencem/učenko. OSBZ namreč pokaže močne in šibke točke učencev in učenk v branju, kar je zlasti pomembno ob pojavljanju težav pri branju in s tem povezane pomoči učencem in učenkam v okviru rednega in dopolnilnega pouka in/ali individualnega dela.

Bralni test – 3 avtoric Sonje Pečjak, Lidije Magajna, Nataše Potočnik in Anje Podlesek ugotavlja splošno bralno zmožnost učencev in učenk ob koncu tretjega razreda OŠ. Daje informacije o izurjenosti oz. avtomatiziranosti tehnike branja in stopnji bralnega razumevanja. Test je časovno omejen in se lahko uporablja skupinsko ali individualno. Rezultati testa so učiteljem in učiteljicam ter šolskim svetovalnim delavcem in delavkam uporabna informacija za načrtovanje nadaljnjega dela na področju razvoja bralne pismenosti učencev in učenk.