Projektor

Strokovno izpopolnjevanje tolmačev za sodišča in urade (TOLM)

Strokovno izpopolnjevanje tolmačev za sodišča in urade (TOLM)

Namen programa

Program je namenjen diplomantom programov prve stopnje vseh smeri, pa tudi že registriranim sodnim tolmačem, ki se morajo v skladu z najnovejšimi direktivami EU stalno izpopolnjevati. Temeljne jezikovne in kulturne kompetence bodo predpogoj za sodelovanje v programu, v katerem bodo udeleženci pridobili poglobljeno znanje o slovenskem pravnem sistemu (kazensko, upravno in civilno pravo) in se seznanili z azilnimi, upravnimi, notarskimi in matičnimi postopki. Študijski program za izpopolnjevanje lahko pripomore, ni pa uradna priprava za izpit za sodnega tolmača, ampak je namenjen tistim, ki delajo v skupnostnem tolmačenju, ter sodnim tolmačem, ki bi radi poglobili svoje znanje.

Cilji programa

Temeljni cilji programa so spoznavanje pravnega sistema RS, poznavanje osnov kazenskega, civilnega in upravnega prava ter postopkov, sposobnost analize, iskanja in preverjanja virov, priprave glosarjev ter samostojnega in kakovostnega prevajanja strokovnih besedil (obrazci, obtožnice, osebni dokumenti, notarske in matične listine, izvedenska mnenja). Na področju tolmačenja so temeljni cilji poznavanje vloge tolmača v različnih situacijah in postavitvah (tolmačenje za policijo, azilni dom, sodišče), poznavanje tehnike dialoškega, konsekutivnega, šepetanega tolmačenja ter tolmačenja z lista. Udeleženci bodo usvojili tudi osnove tolmačenja na daljavo.

Vpisni pogoj

Končan vsaj prvostopenjski študijski program. Pogoj za vpis v program je tudi opravljen preizkus znanja dveh jezikov (slovenskega in enega tujega).

Predstavitveni zbornik študijskega programa za izpopolnjevanje Strokovno izpopolnjevanje tolmačev za sodišča in urade

Razpis za š. l. 2023/2024
Elektronska prijava na razpis za vpis v program