Projektor

ŠPIK-Š

Izpopolnjevanje iz bibliotekarstva za šolske knjižničarje (ŠPIK-Š)

Namen smeri programa

Smer programa je namenjena učiteljem, ki nameravajo delati ali že delajo v šolskih knjižnicah, to je knjižnicah osnovnih, srednjih in strokovnih šol, glasbenih šol, zavodov za usposabljanje mladine in dijaških domov.

Cilji smeri programa

Cilj smeri programa je, da udeležence seznani z delom v knjižnici in osnovnimi delovnimi procesi v šolski knjižnici. Smer programa ne usposobi za izvajanje predmeta Informacijsko opismenjevanje, za katera je po veljavnih predpisih potrebna izobrazba druge stopnje iz bibliotekarstva.

Vpisni pogoj

V smer programa se lahko vpiše, kdor ima izobrazbo pridobljeno po študijskem programu druge stopnje oziroma izobrazbo pridobljeno po študijskem programu, po katerem se pridobi izobrazbo, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje, in izpolnjuje z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje o stopnji in smeri izobrazbe za učitelja oz. svetovalnega delavca v vzgoji in izobraževanju. Pod enakimi pogoji se lahko vpisujejo tudi udeleženci, ki so končali izobraževanje v tujini.

Informativni dan

bo potekal v sredo, 11. 9. 2024, od 16.30 dalje na daljavo preko videokonference. Povezava bo objavljena tu. Za udeležbo na informativnem dnevu se lahko prijavite na elektronske naslove: mihaela.hojker@ff.uni-lj.si ali ciff@ff.uni-lj.si.

Predstavitveni zbornik smeri študijskega programa Izpopolnjevanje iz bibliotekarstva za šolske knjižničarje (ŠPIK-Š)
Razpis za š. l. 2024/25
Elektronska prijava na razpis za vpis v smer programa
Obrazec za Študijski program za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva (ŠPIK-Š)