Projektor

Izpopolnjevanje iz bibliotekarstva za bibliotekarski izpit (ŠPIK-B)

Izpopolnjevanje iz bibliotekarstva za bibliotekarski izpit (ŠPIK-B)

Namen smeri programa

Smer programa je namenjena kandidatom za bibliotekarski izpit za bibliotekarja, ki glede na določbe Zakona o knjižničarstvu nimajo ustrezne smeri izobrazbe in morajo zato pred opravljanjem bibliotekarskega izpita opraviti študijski program za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva.

Cilji smeri programa

Temeljni cilj smeri je, da slušatelje, ki nimajo pridobljene izobrazbe s področja bibliotekarstva, seznani z delom v knjižnici, osnovnimi delovnimi procesi v knjižnici in jih pripravi za opravljanje bibliotekarskega izpita.

Vpisni pogoj

V smer programa se lahko vpiše, kdor ima izobrazbo pridobljeno po študijskem programu prve ali druge stopnje oziroma izobrazbo pridobljeno po študijskem programu, po katerem se pridobi izobrazbo, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi prve ali druge stopnje. Pod enakimi pogoji se lahko vpisujejo tudi udeleženci, ki so končali izobraževanje v tujini.

Informativni dan

bo potekal v sredo, 11. 9. 2024, od 16.30 dalje na daljavo preko videokonference. Povezava bo objavljena tu. Za udeležbo na informativnem dnevu se lahko prijavite na elektronske naslove: mihaela.hojker@ff.uni-lj.si ali ciff@ff.uni-lj.si.

Predstavitveni zbornik smeri študijskega programa Izpopolnjevanje iz bibliotekarstva za bibliotekarski izpit (ŠPIK-B)
Razpis 1 za š. l. 2024/25
Elektronska prijava na razpis za vpis v smer programa
Obrazec za Študijski program za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva (ŠPIK-B)