Projektor

Programi profesionalnega usposabljanja

Programi profesionalnega usposabljanja

so programi, ki omogočajo kontinuiran profesionalni razvoj strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, usposabljanje za izvajanje novih javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja in doseganje ciljev novih učnih načrtov oziroma katalogov znanja in izpitnih katalogov, nenehno posodabljanje disciplinarnega, strokovnega in profesionalnega znanja, seznanjanje z učinkovitimi vzgojno-izobraževalnimi praksami in uspešnimi pristopi za profesionalno obvladovanje vzgojno-izobraževalnega procesa ter povečanje njegove učinkovitosti.

Med programe profesionalnega usposabljanja po Pravilniku o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (Uradni list RS 33/2017) sodijo:

  • programi profesionalnega usposabljanja,
  • tematske konference,
  • izredni programi,
  • projektni programi.

Več informacij

Katalog programov CPI FF 2023-24

Dodatne informacije so objavljene v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.

V primeru dodatnih vprašanj se lahko obrnete na Petro Teslić
(petra.teslic@ff.uni-lj.si, 01 241 1046).