Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Nacionalne poklicne kvalifikacije

Nacionalne poklicne kvalifikacije 

Na Centru za izobraževanje izvajamo postopke preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije skupnostni tolmač/skupnostna tolmačka za albanski jezik. Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) je uradno potrdilo, s katerim oseba dokazuje svojo usposobljenost za opravljanje določenega poklica. Pridobijo jo lahko osebe, starejše od 18 let, ki so v življenju pridobile poklicne kompetence, vendar te niso priznane in ovrednotene.

NPK skupnostni tolmač/skupnostna tolmačka za albanski jezik potrjuje zlasti poklicne kompetence tolmačenja in prevajanja iz albanskega v slovenski jezik ter iz slovenskega v albanski jezik za potrebe skupnosti na različnih področjih družbenega življenja v institucionalnem in neinstitucionalnem okolju, kot so zdravstveno in izobraževalno okolje ter upravni in policijski postopki. Oseba, ki želi pridobiti NPK skupnostni tolmač/skupnostna tolmačka za albanski jezik, mora imeti doseženo najmanj izobrazbo na ravni SOK 5 ali predložiti potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu znanja, ki ga izda Državni izpitni center (RIC), dokazila o vsaj 300 urah tolmačenja, ki jih je opravil/a v zadnjih petih letih, znanje slovenskega jezika najmanj na ravni B2 Skupnega evropskega jezikovnega okvira (SEJO) in znanje albanskega jezika najmanj na ravni C1 po SEJO pri branju, poslušanju in govorjenju ter najmanj na ravni B2 pri pisanju. Opis poklicnega standarda je dostopen na povezavi. Poljudno predstavitev poklica si lahko ogledate tudi v oddaji Na kratko RTV Slovenija na povezavi.  

V postopku pridobivanja NPK kandidat/ka po prijavi in svetovanju pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti ter prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti ali delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala, oziroma ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, tako da bo preverjala celotni poklicni standard. Pri tem gre za praktično preverjanje tolmačenja iz slovenskega jezika v albanski jezik ter obratno z zagovorom in prevod krajšega besedila iz slovenskega jezika v albanski jezik ter obratno z ustnim zagovorom. Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti za skupnostnega tolmača/skupnostno tolmačko za albanski jezik je dostopen na povezavi. Več o načinih preverjanja strokovnih znanj in spretnosti si lahko preberete na spletni strani Državnega izpitnega centra, kjer so dostopna tudi navodila kandidatom in kandidatkam za preverjanje.

Za več informacij se obrnite na svetovalko dr. Mojco Leskovec: mojca.leskovec@ff.uni-lj.si, tel. št. 01 241 1047 (v času uradnih ur od ponedeljka do petka med 11.00 in 13.00).