Jezikovni tečaji

Filozofska fakulteta ponuja tečaje iz več kot 30 klasičnih in modernih jezikov.

Jezikovni tečaji 

Filozofska fakulteta v študijskem letu 2023/24 razpisuje tečaje iz skupno 35 klasičnih in modernih jezikov: albanščine, angleščine, arabščine, bolgarščine, češčine, esperanta, finščine, francoščine, hindija, hrvaščine, italijanščine, japonščine, katalonščine, kitajščine, korejščine, latinščine, litovščine, madžarščine, makedonščine, nemščine, nizozemščine, norveščine, nove grščine, poljščine, portugalščine, romunščine, ruščine, slovaščine, srbščine, stare grščine, stare indijščine (sanskrta), španščine, švedščine, turščine in ukrajinščine. Izvajajo jih ustrezno usposobljeni in izkušeni predavatelji in predavateljice.

Splošni tečaji potekajo na začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni ravni, ki se delijo na podravni. Poleg tečajev splošnega jezika se pri modernih jezikih razpisujejo tudi tečaji konverzacije. Tečaji se izvajajo v skupinah od pet do 15 udeležencev in udeleženk, obsegajo 60 ur ter potekajo enkrat tedensko med ponedeljkom in petkom v poznih popoldanskih oz. večernih urah na srečanjih po 90 minut. Udeleženke in udeleženci ob redni udeležbi, tj. vsaj 70% prisotnosti, po zaključku tečaja prejmejo potrdilo o udeležbi.

Če jezikovnega tečaja na Filozofski fakulteti še niste obiskovali in tako ne veste, katera skupina bi vam ustrezala, predlagamo, da se pri modernih jezikih samoocenite po lestvici Skupnega evropskega jezikovnega okvira oziroma rešite samouvrstitveni test, nato pa v spodnji razpredelnici preverite, kateri ravni ustreza posamezna skupina:

Skupina

Raven SEJO

Pričakovano predznanje ob vpisu

začetna

A1

/

nadaljevalna 1

A2.1

A1

nadaljevalna 2

A2.2

A2.1

izpopolnjevalna 1

B1.1

A2.2

izpopolnjevalna 2

B1.2

B1.1

izpopolnjevalna 3

B2.1

B1.2

izpopolnjevalna 4

B2.2

B2.1

izpopolnjevalna 5  C1.1

B2.2

konverzacija

B1/B2

B1

konverzacija plus

B2/C1

B2

Jezikovni tečaji se v študijskem letu 2023/24 pričnejo v tednu od 6. do 10. novembra, vpis pa je mogoč do nedelje, 15. oktobra. Na spodnjem urniku izberite želeni jezik ter vrsto in ustrezno raven tečaja, nato pa izpolnite spletno prijavnico. Dijaki in dijakinje ter študenti in študentke prijavnici priložite tudi skenirano kopijo potrdila o vpisu za šolsko/študijsko leto 2023/2024; če potrdila še nimate, priložite izjavo in nam potrdilo najkasneje do 15. oktobra 2023 posredujte prek e-pošte.

Ko bo v posamezni skupini prijavljenih 15 udeležencev in udeleženk, se bodo prijave zaprle, za ostale, ki bi se zanimali za udeležbo, pa si bomo prizadevali odpreti dodatno skupino.

Opombe:
spletna izvedba: tečaj se v celoti izvede na daljavo prek videokonferenc
kombinirana izvedba: vsaj 2/3 predvidenih ur tečaja se izvede v predavalnici, do 1/3 ur pa na daljavo prek videokonferenc
izvedba v živo: tečaj se v celoti izvede v predavalnici

Jezik

Predavatelj(ica)

Skupina in program

Termin in trajanje

ALBANŠČINA

Aleksandar Trifunović

začetna

*spletna izvedba

TOR 18.50–20.25

7. 11. 2023–18. 6. 2024

 

Aleksandar Trifunović

nadaljevalna 1

*spletna izvedba

SRE 18.50–20.25

8. 11. 2023–19. 6. 2024

 

Aleksandar Trifunović

nadaljevalna 2

*spletna izvedba

ČET 18.50–20.25

9. 11. 2023–20. 6. 2024

ANGLEŠČINA

Manca Kolar

izpopolnjevalna 2

*v živo

PON 18.50–20.25

6. 11. 2023–24. 6. 2024

 

Petra Novak

izpopolnjevalna 3

*spletna izvedba

TOR 18.00–19.35

7. 11. 2023–18. 6. 2024

  Petra Novak

izpopolnjevalna 4

*spletna izvedba

PON 18.50–20.25

6. 11. 2023–24. 6. 2024
 

Matej Mandeljc

izpopolnjevalna 5

*spletna izvedba

PON 18.00–19.35

6. 11. 2023–24. 6. 2024

 

Petra Novak

konverzacija

*spletna izvedba

PON 18.50–20.25

6. 11. 2023–24. 6. 2024

ARABŠČINA

Aleksa Martinović

začetna

*spletna izvedba

TOR 17.00–18.35

7. 11. 2023–18. 6. 2024

 

Aleksa Martinović

nadaljevalna 1

*spletna izvedba

SRE 19.00–20.35

8. 11. 2023–19. 6. 2024

 

Aleksa Martinović

nadaljevalna 2

*spletna izvedba

ČET 17.00–18.35

9. 11. 2023–20. 6. 2024

 

Aleksa Martinović

izpopolnjevalna 1

*spletna izvedba

PON 19.00–20.35

6. 11. 2023–24. 6. 2024

BOLGARŠČINA

lekt. dr. Milen Malakov

začetna

*spletna izvedba

urnik bo določen v dogovoru s skupino

ČEŠČINA

Bojana Petković

začetna

*spletna izvedba

ČET 17.00–18.35

9. 11. 2023–20. 6. 2024

 

Zuzana Muchová

nadaljevalna 1

*v živo

TOR 18.00–19.35

7. 11. 2023–18. 6. 2024

 

Zuzana Muchová

nadaljevalna 2

*v živo

TOR 19.45–21.15

7. 11. 2023–18. 6. 2024

ESPERANTO

dr. Simona Klemenčič

začetna

*v živo

urnik bo določen v dogovoru s skupino

FINŠČINA

Jaana Marianne Laine Brumec

začetna

*kombinirana izvedba

TOR 18.00–19.35

7. 11. 2023–18. 6. 2024

FRANCOŠČINA

Katarina Novak

začetna

*kombinirana izvedba
vsa mesta v skupini so zasedena

TOR 18.00–19.35

7. 11. 2023–18. 6. 2024

 

Katarina Novak

nadaljevalna 1

*kombinirana izvedba

TOR 19.40–21.15

7. 11. 2023–18. 6. 2024

 

Katja Vidmar Knafeljc

nadaljevalna 2

*kombinirana izvedba

PON 19.40–21.15

6. 11. 2023–24. 6. 2024

 

Katja Vidmar Knafeljc

izpopolnjevalna 1

*kombinirana izvedba

PON 18.00–19.35

6. 11. 2023–24. 6. 2024

 

Katja Vidmar Knafeljc

izpopolnjevalna 2

*kombinirana izvedba

SRE 18.00–19.35

8. 11. 2023–19. 6. 2024

 

Vesna Čeh Štok

izpopolnjevalna 3

*kombinirana izvedba

PON 18.50–20.25

6. 11. 2023–24. 6. 2024

 

Vesna Čeh Štok

izpopolnjevalna 4

*kombinirana izvedba 

SRE 19.40-21.15

8. 11. 2023–19. 6. 2024

HINDI

dr. Rajesh Kumar

začetna

*v živo

PON 19.40–21.15

6. 11. 2023–24. 6. 2024

HRVAŠČINA

lekt. Sanja Pešorda

začetna

*v živo

TOR 18.00–19.35

7. 11. 2023–18. 6. 2024

 

lekt. Sanja Pešorda

nadaljevalna 1

*kombinirana izvedba

PON 18.00–19.35

6. 11. 2023–24. 6. 2024

ITALIJANŠČINA

lekt. dr. Daša Stanič

začetna

*v živo
vsa mesta v skupini so zasedena

SRE 19.40–21.15

8. 11. 2023–19. 6. 2024

  Saša Chen

začetna

*spletna izvedba

SRE 16.30–18.05

8. 11. 2023–19. 6. 2024

 

lekt. dr. Daša Stanič

nadaljevalna 1

*v živo
vsa mesta v skupini so zasedena

SRE 18.00–19.35

8. 11. 2023–19. 6. 2024

 

lekt. mag. Kaja Katarina Brecelj

nadaljevalna 2

*v živo

ČET 18.00–19.35

9. 11. 2023–20. 6. 2024

 

Edvin Dervišević

izpopolnjevalna 1

*spletna izvedba

TOR 18.50–20.25

7. 11. 2023–18. 6. 2024

 

lekt. dr. Daša Stanič

izpopolnjevalna 3

*kombinirana izvedba

ČET 18.00–19.35

9. 11. 2023–20. 6. 2024

JAPONŠČINA

Nakajima Sakura

začetna

*v živo

PON 18.00–19.35

6. 11. 2023–24. 6. 2024

 

asist. dr. Nina Golob  in Nakajima Sakura

začetna

*spletna izvedba

PON 16.00–17.35

6. 11. 2023–24. 6. 2024

 

Nakajima Sakura

nadaljevalna 1

*v živo

ČET 18.00–19.35

9. 11. 2023–20. 6. 2024

 

Nakajima Sakura in asist. dr. Nina Golob 

nadaljevalna 1

*spletna izvedba

SRE 16.00–17.35

8. 11. 2023–19. 6. 2024

 

Nakajima Sakura

nadaljevalna 2

*v živo

ČET 19.40–21.15

9. 11. 2023–20. 6. 2024

 

Nakajima Sakura in asist. dr. Nina Golob 

izpopolnjevalna 1

*v živo

urnik bo določen v dogovoru s skupino

KITAJŠČINA

Vivian Liao

začetna

*spletna izvedba

SRE 18.00–19.35

8. 11. 2023–19. 6. 2024

 

Vivian Liao

nadaljevalna 1

*v živo

TOR 18.50–20.25

7. 11. 2023–18. 6. 2024

KATALONŠČINA

lekt. Hristina Vasić Tomše

začetna

*v živo

SRE 18.50–20.25

8. 11. 2023–19. 6. 2024

KOREJŠČINA

dr. Rajesh Kumar

začetna

*v živo

SRE 18.00–19.35

8. 11. 2023–19. 6. 2024

  dr. Rajesh Kumar

začetna

*spletna izvedba

ČET 18.30–20.05

9. 11. 2023–20. 6. 2024

 

dr. Rajesh Kumar

nadaljevalna 1

*v živo

SRE 19.40–21.15

8. 11. 2023–19. 6. 2024

 

dr. Rajesh Kumar

nadaljevalna 2

*v živo

 

TOR 18.00–19.40

7. 11. 2023–18. 6. 2024

 

dr. Rajesh Kumar

izpopolnjevalna 2

*v živo

 

TOR 19.40–21.15

7. 11. 2023–18. 6. 2024

LATINŠČINA 

Ana Ratajc

začetna

*kombinirana izvedba

PON 18.00–19.35

6. 11. 2023–24. 6. 2024

LITOVŠČINA

Maja Rotter

začetna

*kombinirana izvedba

ČET 18.00–19.35

9. 11. 2023–20. 6. 2024

MADŽARŠČINA

 

Andrea Iván

začetna

*v živo

ČET 18.00–19.35

9. 11. 2023–20. 6. 2024

MAKEDONŠČINA

Emilija Neskhoska Čretnik

začetna

*v živo

PON 18.00-19.35

6. 11. 2023–24. 6. 2024

 

Emilija Neskhoska Čretnik

nadaljevalna 1

*v živo

TOR 18.00-19.35

7. 11. 2023–18. 6. 2024

NEMŠČINA

dr. Tina Štrancar

začetna

*kombinirana izvedba

TOR 18.00–19.35

7. 11. 2023–18. 6. 2024

 

dr. Tina Štrancar

začetna

*kombinirana izvedba

SRE 18.00–19.35

8. 11. 2023–19. 6. 2024

 

Tanja Miklič

nadaljevalna 1

*kombinirana izvedba

PON 18.00–19.35

6. 11. 2023–24. 6. 2024

 

Tanja Miklič

nadaljevalna 2

*kombinirana izvedba

PON 19.40–21.15

6. 11. 2023–24. 6. 2024

 

Manja Grad

 

izpopolnjevalna 1

*kombinirana izvedba

PON 18.00-19.35

6. 11. 2023–24. 6. 2024

 

Manja Grad

izpopolnjevalna 2

*kombinirana izvedba

PON 19.40–21.15

6. 11. 2023–24. 6. 2024

 

dr. Tina Štrancar

izpopolnjevalna 3

*kombinirana izvedba

TOR 19.40–21.15

7. 11. 2023–18. 6. 2024

 

Tanja Miklič

izpopolnjevalna 4

*kombinirana izvedba

SRE 18.00–19.35

8. 11. 2023–19. 6. 2024

 

Nives Rac

izpopolnjevalna 5

*v živo

ČET 19.40–21.15

9. 11. 2023–20. 6. 2024

 

Nives Rac

konverzacija

*v živo

ČET 18.00–19.35

9. 11. 2023–20. 6. 2024

 

dr. Tina Štrancar

konverzacija plus

*kombinirana izvedba

SRE 19.40–21.15

8. 11. 2023–19. 6. 2024

NIZOZEMŠČINA

mag. Maya Choghari

začetna

*spletna izvedba

PON 19.40–21.15

6. 11. 2023–24. 6. 2024

 

mag. Maya Choghari

nadaljevalna 1

*spletna izvedba

SRE 18.00–19.35

8. 11. 2023–19. 6. 2024

 

mag. Maya Choghari

nadaljevalna 2

*spletna izvedba

SRE 19.40–21.15

8. 11. 2023–19. 6. 2024

 

mag. Maya Choghari

izpopolnjevalna 1

*spletna izvedba

PON 18.00–19.35

6. 11. 2023–24. 6. 2024

 

mag. Maya Choghari

izpopolnjevalna 2

*spletna izvedba

PET 17.30–19.05

10. 11. 2023–21. 6. 2024

NORVEŠČINA

Christian Moe

nadaljevalna 1

*v živo

TOR 19.40–21.15

7. 11. 2023–18. 6. 2024

 

Christian Moe

nadaljevalna 2

*v živo

SRE 19.40–21.15

8. 11. 2023–19. 6. 2024

NOVA GRŠČINA

 

Emmanouil Perakis

začetna

*kombinirana izvedba

PON 19.40–21.15

6. 11. 2023–24. 6. 2024

 

Emmanouil Perakis

nadaljevalna 1

*kombinirana izvedba

PON 18.00-19.35

6. 11. 2023–24. 6. 2024

 

Emmanouil Perakis

nadaljevalna 2

*kombinirana izvedba

SRE 18.00–19.35

8. 11. 2023–19. 6. 2024

 

Emmanouil Perakis

izpopolnjevalna 3

*kombinirana izvedba

SRE 19.40–21.15

8. 11. 2023–19. 6. 2024

POLJŠČINA

doc. dr. Lidija Rezoničnik

začetna

*v živo

SRE 15.30–17.05

8. 11. 2023–19. 6. 2024

 

doc. dr. Lidija Rezoničnik

nadaljevalna 1

*v živo

TOR 17.10–18.45

7. 11. 2023–18. 6. 2024

PORTUGALŠČINA

Lana Klopčič

začetna

*kombinirana izvedba

SRE 18.00–19.35

8. 11. 2023–19. 6. 2024

 

Edvin Dervišević

nadaljevalna 1

*spletna izvedba

SRE 16.20–17.55

8. 11. 2023–19. 6. 2024

 

Edvin Dervišević

izpopolnjevalna 1

*spletna izvedba

ČET 17.10–18.45

9. 11. 2023–20. 6. 2024

 

Lana Klopčič

izpopolnjevalna 5

*kombinirana izvedba

SRE 19.40–21.15

8. 11. 2023–19. 6. 2024

ROMUNŠČINA

lekt. dr. Ioana - Carmen Jieanu

začetna

*spletna izvedba

PON 18.00–19.35

6. 11. 2023–24. 6. 2024

 

lekt. dr. Ioana - Carmen Jieanu

nadaljevalna 2

*spletna izvedba

ČET 18.00–19.35

9. 11. 2023–20. 6. 2024

RUŠČINA

lekt. mag. Evgenija Vladimirovna Stepanova

začetna

*kombinirana izvedba

TOR 17.10–18.45

7. 11. 2023–18. 6. 2024

 

lekt. mag. Evgenija Vladimirovna Stepanova

nadaljevalna 1

*kombinirana izvedba

TOR 18.50–20.25

7. 11. 2023–18. 6. 2024

 

lekt. mag. Evgenija Vladimirovna Stepanova

nadaljevalna 2

*kombinirana izvedba

SRE 18.50–20.25

8. 11. 2023–19. 6. 2024

SANSKRT

Gašper Kvartič

začetna

*spletna izvedba

urnik bo določen v dogovoru s skupino

SLOVAŠČINA

lekt. Hana Lacová

začetna

*v živo

SRE 16.20–17.55

8. 11. 2023–19. 6. 2024

 

lekt. Hana Lacová

nadaljevalna 1

*v živo

SRE 18.00–19.35

8. 11. 2023–19. 6. 2024

SRBŠČINA

lekt. Tijana Milenković

začetna

*spletna izvedba

ČET 18.00–19.35

9. 11. 2023–20. 6. 2024

STARA GRŠČINA

Polonca Zupančič

začetna

*kombinirana izvedba

PON 18.00–19.35

6. 11. 2023–24. 6. 2024

 

Polonca Zupančič

nadaljevalna 1

*kombinirana izvedba

ČET 18.00–19.35

9. 11. 2023–20. 6. 2024

 

Lara Unuk

nadaljevalna 2

*spletna izvedba

TOR 19.40–21.15

7. 11. 2023–18. 6. 2024

ŠPANŠČINA

lekt. Marjeta Drobnič

začetna

*v živo
vsa mesta v skupini so zasedena

ČET 19.40–21.15

9. 11. 2023–20. 6. 2024

 

lekt. Marjeta Drobnič

nadaljevalna 1

*v živo

 

TOR 18.50–20.25

7. 11. 2023–18. 6. 2024

 

lekt. Marjeta Drobnič

nadaljevalna 2

*v živo

 

ČET 18.00–19.35

9. 11. 2023–20. 6. 2024

 

Sara Hevia Murciego

izpopolnjevalna 1

*kombinirana izvedba

 

ČET 18.00–19.35

9. 11. 2023–20. 6. 2024

 

Sara Hevia Murciego

izpopolnjevalna 2

*v živo

 

SRE 19.50–21.20

8. 11. 2023–19. 6. 2024

 

Sara Hevia Murciego

izpopolnjevalna 3

*v živo

 

 

SRE 18.00–19.35

8. 11. 2023–19. 6. 2024

 

Sara Hevia Murciego

izpopolnjevalna 4

*kombinirana izvedba

 

PON 19.50–21.20

6. 11. 2023–24. 6. 2024

ŠVEDŠČINA

Iva Klemenčič

začetna

*v živo

TOR 18.00–19.35

7. 11. 2023–18. 6. 2024

 

Iva Klemenčič

nadaljevalna 1

*v živo

TOR 19.40–21.15

7. 11. 2023–18. 6. 2024

 

Iva Klemenčič 

nadaljevalna 2

*v živo

SRE 18.00–19.35

8. 11. 2023–19. 6. 2024

 

Iva Klemenčič 

izpopolnjevalna 1

*spletna izvedba

ČET 18.00–19.35

9. 11. 2023–20. 6. 2024

TURŠČINA

Dr. Selcen Çüruk

začetna

*v živo

PON 18.00–19.35

6. 11. 2023–24. 6. 2024

 

Dr. Selcen Çüruk

nadaljevalna 2

*v živo

PON 19.40–21.15

6. 11. 2023–24. 6. 2024

 

Dr. Selcen Çüruk

izpopolnjevalna 2

*v živo

TOR 18.00–19.35

7. 11. 2023–18. 6. 2024

 

Dr. Selcen Çüruk

izpopolnjevalna 4

*v živo

TOR 19.40–21.15

7. 11. 2023–18. 6. 2024

UKRAJINŠČINA

dr. Marija Sotnikova Štravs

začetna

*v živo

ČET 18.00-19.35

9. 11. 2023–20. 6. 2024

 

dr. Marija Sotnikova Štravs

nadaljevalna 1

*v živo

 

TOR 18.50–20.25

7. 11. 2023–18. 6. 2024

Udeleženci/udeleženkeCena za 60-urni tečaj
dijaki in dijakinje, redni študenti in študentke 1. in 2. stopnje Univerze v Ljubljani, študenti in študentke 3. stopnje Univerze v Ljubljani249,00 €
drugi udeleženci in udeleženke369,00 € 

Cene vsebujejo 22% DDV. Ena ura traja 45 minut, med urama je 5-minutni odmor. V primeru prijave 3 ali 4 udeležencev se tečaj izvede v obsegu treh četrtin prvotno predvidenih ur, cena pa ostane enaka.

Učbeniki in delovni zvezki niso vključeni v ceno tečaja. Tečaji prav tako ne vključujejo preverjanja znanja. Izpite iz znanja tujih jezikov je sicer možno opravljati na Centru za izobraževanje Filozofske fakultete.

Na podlagi izpolnjene prijavnice boste prejeli račun. Plačilo kotizacije je pogoj za udeležbo. Z oddajo prijavnice sklepate pogodbo na daljavo (prvi odstavek 128. člena Zakona o varstvu potrošnikov) z Univerzo v Ljubljani, Filozofsko fakulteto, Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana (tel. št.: 01/241-10-46, e-mail: tecaji@ff.uni-lj.si). Tečaj predstavlja storitev za prosti čas, pri kateri se organizator zaveže, da bo svojo obveznost izpolnil v točno določenem roku, kar izključuje pravico potrošnika, da v 14 dneh odstopi od pogodbe brez navajanja razloga za svojo odločitev (12. točka 135. člena Zakona o varstvu potrošnikov). Organizator kljub temu sprejema odjave od tečaja, in sicer pod naslednjimi pogoji: 1) odjava mora biti podana najkasneje do 15. 10. 2023 na e-naslov tecaji@ff.uni-lj.si; 2) za odjavo ni treba navesti razloga; 3) če se na tečaj prijavite po tem datumu, se ne morete več odjaviti, saj je to skrajni rok za dokončno oblikovanje skupin; 4) če se ne boste pravočasno odjavili, vam bomo kotizacijo zaračunali v celoti oziroma vam že plačane kotizacije ne bomo vrnili. Pridržujemo si pravico, da v primeru premajhnega števila prijavljenih tečaja ne izvedemo; o tem bodo prijavljeni pravočasno obveščeni.

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana (UL FF) ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje sporov, ki jih lahko potrošniki sprožijo v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIRPS). To pomeni, da se morebitni spori rešujejo pred pristojnim sodiščem. UL FF kot ponudnik, ki se ukvarja s spletnimi storitvami, v skladu s četrtim odstavkom 32. člena ZIRPS objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov. Povezava je dostopna tukaj.

Prijavljeni se zavezujejo, da bodo v primeru izvedbe tečaja v prostorih fakultete upoštevali vse morebitne ukrepe, predpisane za zajezitev širjenja okužb s covid-19. Če bi bili zaradi množičnega pojava nalezljive bolezni (npr. covid-19) sprejeti omejevalni ukrepi, ki bi lahko otežili ali onemogočili izvedbo tečaja na fakulteti, si pridržujemo pravico, da tečaj v celoti izvedemo na daljavo (prek videokonferenc). Udeleženke in udeleženci bodo o takšnem načinu izvedbe obveščeni takoj, ko bi prišlo do navedenih okoliščin. Zaradi drugačnega načina izvedbe udeleženke in udeleženci niso upravičeni odstopiti od pogodbe ali zahtevati znižanja že plačane kotizacije. Z oddajo prijavnice pristajate na navedene pogoje in potrjujete, da imate tehnične možnosti tečaj spremljati tudi na daljavo (tj. osebni računalnik, ki je opremljen vsaj z avdiopovezavo (slušalke/zvočniki) in internetno povezavo).

INFORMACIJE O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana, bo vaše osebne podatke obdelovala zaradi izvedbe zgoraj navedenega tečaja, komuniciranja v zvezi z njim in plačila (pravna podlaga je 6/1(b) člen GDPR). Podatke bomo hranili pet let od zaključka tečaja oziroma poplačila vseh obveznosti, evidenco izdanih potrdil, ki vključuje ime in priimek ter rojstni datum, pa bomo hranili trajno. Če je rok hrambe osebnih podatkov predpisan z zakonom, bo UL FF podatke hranila v skladu s takšnim zakonom (npr. hramba računov po Zakonu o davku na dodano vrednost).  Če nam svojih osebnih podatkov ne boste želeli posredovati, se na tečaj ne boste mogli prijaviti. Nekatere osebne podatke (ime, priimek, telefonska številka in e-naslov) bomo posredovali izvajalcu izobraževanja.

Če ste se strinjali, da vam pošiljamo obvestila (spodaj), ste nam dali svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov (e-naslova). V tem primeru je pravna podlaga za obdelavo 6/1/(a) člen GDPR, vaše osebne podatke pa bomo hranili do preklica privolitve, tj. do odjave od prejemanja obvestil. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do preklica.

Obveščamo vas, da lahko kadar koli uveljavljate pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa, pravico do omejitve obdelave in pravico do prenosljivosti podatkov. Za vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov Univerze v Ljubljani na elektronski naslov dpo@uni-lj.si Če boste menili, da vaših pravic ne uresničujemo ustrezno, pa se lahko pritožite Informacijskemu pooblaščencu RS (ip-rs.si).

Z oddajo prijavnice UL FF dovoljujete obdelavo svojih osebnih podatkov za namen izvedbe tečaja.

Dodatne informacije

Za več informacij in svetovanje nam pišite na e-naslov tecaji@ff.uni-lj.si ali pa nas v času uradnih ur, tj. od ponedeljka do petka med 11.00 in 13.00, pokličite na tel. št. 01 241 1047 (vodja službe doc. dr. Mojca Leskovec) ali 01 241 1046 (samostojna strokovna delavka Petra Teslić).

Arhiv

Jezikovni tečaji 

Filozofska fakulteta v študijskem letu 2022/23 razpisuje tečaje iz skupno 34 klasičnih in modernih jezikov: albanščine, angleščine, arabščine, bolgarščine, češčine, esperanta, finščine, francoščine, hrvaščine, italijanščine, japonščine, katalonščine, kitajščine, korejščine, latinščine, litovščine, madžarščine, makedonščine, nemščine, nizozemščine, norveščine, nove grščine, poljščine, portugalščine, romunščine, ruščine, slovaščine, srbščine, stare grščine, stare indijščine (sanskrta), španščine, švedščine, turščine in ukrajinščine. Izvajajo jih ustrezno usposobljeni in izkušeni predavatelji in predavateljice.

Vrste tečajev

Splošni tečaji potekajo na začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni ravni, ki se delijo na podravni. Poleg tečajev splošnega jezika se pri modernih jezikih razpisujejo tudi tečaji konverzacije. Tečaji se izvajajo v skupinah od pet do 15 udeležencev in udeleženk, obsegajo 60 ur ter potekajo enkrat tedensko med ponedeljkom in petkom v poznih popoldanskih oz. večernih urah na srečanjih po 90 minut. Udeleženke in udeleženci ob redni udeležbi, tj. vsaj 70% prisotnosti, po zaključku tečaja prejmejo potrdilo o udeležbi.

Ravni tečajev

Če jezikovnega tečaja na Filozofski fakulteti še niste obiskovali in tako ne veste, katera skupina bi vam ustrezala, predlagamo, da se pri modernih jezikih samoocenite po lestvici Skupnega evropskega jezikovnega okvira oziroma rešite samouvrstitveni test, nato pa v spodnji razpredelnici preverite, kateri ravni ustreza posamezna skupina:

Skupina

Raven SEJO

Pričakovano predznanje ob vpisu

začetna

A1

/

nadaljevalna 1

A2.1

A1

nadaljevalna 2

A2.2

A2.1

izpopolnjevalna 1

B1.1

A2.2

izpopolnjevalna 2

B1.2

B1.1

izpopolnjevalna 3

B2.1

B1.2

izpopolnjevalna 4

B2.2

B2.1

konverzacija

B1/B2

B1

konverzacija plus

B2/C1

B2

Vpis v tečaje

Jezikovni tečaji se v študijskem letu 2022/23 pričnejo v tednu od 2. do 9. novembra, vpis pa je mogoč do nedelje, 16. oktobra. Na spodnjem urniku izberite želeni jezik ter vrsto in ustrezno raven tečaja, nato pa izpolnite spletno prijavnico. Dijaki in dijakinje ter študenti in študentke prijavnici priložite tudi skenirano kopijo potrdila o vpisu za šolsko/študijsko leto 2022/2023; če potrdila še nimate, priložite izjavo in nam potrdilo naknadno posredujte prek e-pošte.

Ko bo v posamezni skupini prijavljenih 15 udeležencev in udeleženk, se bodo prijave zaprle, za ostale, ki bi se zanimali za udeležbo, pa si bomo prizadevali odpreti dodatno skupino.

Urnik in programi tečajev

Opombe:
spletna izvedba: tečaj se v celoti izvede na daljavo prek videokonferenc
kombinirana izvedba: 1/3 predvidenih ur tečaja se izvede v predavalnici, 2/3 ur pa na daljavo prek videokonferenc
izvedba v živo: tečaj se izvede v predavalnici

Jezik

Predavatelj/ica

Skupina in program

Termin in trajanje

ALBANŠČINA

Aleksandar Trifunović

začetna

*spletna izvedba

TOR 18.50–20.25

8. 11. 2022–27. 6. 2023

 

Aleksandar Trifunović

nadaljevalna 1

*spletna izvedba

SRE 18.50–20.25

2. 11. 2022–21. 6. 2023

 

ANGLEŠČINA

Petra Novak

izpopolnjevalna 2

*spletna izvedba

TOR 18.00–19.35

8. 11. 2022–27. 6. 2023

 

Petra Novak

izpopolnjevalna 3

*spletna izvedba

SRE 18.00–19.35

2. 11. 2022–21. 6. 2023

 

Matej Mandeljc

izpopolnjevalna 4

*spletna izvedba

PON 18.00–19.35

7. 11. 2022–26. 6. 2023

 

Tina Matić

konverzacija

*izvedba v živo

ČET 19.40–21.15

3. 11. 2022–22. 6. 2023

ARABŠČINA

Aleksa Martinović

začetna

*kombinirana izvedba (poletni semester na daljavo)

PON 19.40–21.15

7. 11. 2022–26. 6. 2023

 

 

Aleksa Martinović

nadaljevalna 1

*kombinirana izvedba (poletni semester na daljavo)

SRE 18.50–20.25

2. 11. 2022–21. 6. 2023

 

 

 

Sara Bevc Jonan

nadaljevalna 2

*spletna izvedba

ČET 17.30–19.00

3. 11. 2022–22. 6. 2023

 

Sara Bevc Jonan

izpopolnjevalna 1

*spletna izvedba

TOR 17.30–19.00

8. 11. 2022–27. 6. 2023

BOLGARŠČINA

lekt. dr. Milen Malakov

začetna

*spletna izvedba

PON 17.00–18.35

7. 11. 2022–26. 6. 2023

 

ČEŠČINA

Bojana Petković

začetna

*spletna izvedba

PON 17.10–18.45

7. 11. 2022–26. 6. 2023

 

 

Bojana Petković

nadaljevalna 1

*v živo

ČET 17.10–18.45

9. 11. 2022–28. 6. 2023

 

Bojana Petković

izpopolnjevalna 1

spletna izvedba

TOR 17.10–18.45

8. 11. 2022–27. 6. 2023

ESPERANTO

dr. Simona Klemenčič

začetna

*v živo

PON 18.50–20.25

7. 11. 2022–26. 6. 2023

 

FINŠČINA

Jaana Marianne Laine Brumec

začetna

*kombinirana izvedba

PON 18.00–19.35 in

SRE 18.00–19.35

(tečaj bo potekal dvakrat tedensko)

2. 11. 2022–27. 2. 2023

 

FRANCOŠČINA

Katarina Novak

začetna

*kombinirana izvedba

TOR 18.00–19.35

8. 11. 2022–27. 6. 2023

 

 

Katarina Novak

nadaljevalna 1

*kombinirana izvedba

TOR 19.40–21.15

8. 11. 2022–27. 6. 2023

 

 

Katja Vidmar Knafeljc

nadaljevalna 2

*kombinirana izvedba

PON 18.00–19.35

7. 11. 2022–26. 6. 2023

 

 

 

Katja Vidmar Knafeljc

izpopolnjevalna 1

*kombinirana izvedba

PON 19.40–21.15

7. 11. 2022–26. 6. 2023

 

 

Vesna Čeh Štok

izpopolnjevalna 2

*kombinirana izvedba

PON 18.50–20.25

7. 11. 2022–26. 6. 2023

 

 

Anja Dernič

izpopolnjevalna 3

*kombinirana izvedba

ČET 18.50–20.25

3. 11. 2022–22. 6. 2023

 

Vesna Čeh Štok

izpopolnjevalna 4

*kombinirana izvedba 

SRE 19.40-21.15

2. 11. 2022–21. 6. 2023

 

 

lekt. mag. Anne-Cécile Lamy-Joswiak

konverzacija plus

*kombinirana izvedba

ČET 18.00–19.35

3. 11. 2022–22. 6. 2023

HRVAŠČINA

lekt. Sanja Pešorda

začetna

*v živo

TOR 18.50–20.25

8. 11. 2022–27. 6. 2023

 

lekt. Sanja Pešorda

nadaljevalna 1

*spletna izvedba

PON 18.50–20.25

7. 11. 2022–26. 6. 2023

ITALIJANŠČINA

lekt. Tereza Hussu

začetna

*spletna izvedba

SRE 18.00–19.35

2. 11. 2022–21. 6. 2023

 

lekt. Tereza Hussu

začetna

*v živo

ČET 18.00–19.35

3. 11. 2022–22. 6. 2023

 

lekt. mag. Daša Stanič

začetna

*v živo

SRE 18.00–19.35

2. 11. 2022–21. 6. 2023

 

lekt. mag. Kaja Katarina Brecelj

nadaljevalna 1

*spletna izvedba

PON 18.00–19.35

7. 11. 2022–26. 6. 2023

 

lekt. mag. Kaja Katarina Brecelj

nadaljevalna 1

*v živo

ČET 18.00–19.35

3. 11. 2022–22. 6. 2023

 

lekt. mag. Daša Stanič

nadaljevalna 2

* v živo

SRE 19.40–21.15

2. 11. 2022–21. 6. 2023

 

lekt. Tereza Hussu

izpopolnjevalna 1

*v živo

ČET 19.40–21.15

3. 11. 2022–22. 6. 2023

 

lekt. mag. Daša Stanič

izpopolnjevalna 2

*v živo

TOR 19.20–20.55

8. 11. 2022–27. 6. 2023

 

lekt. mag. Kaja Katarina Brecelj

italijanščina skozi umetnostno zgodovino (A2/B1)

*v živo

TOR 18.00–19.35

8. 11. 2022–27. 6. 2023

JAPONŠČINA

asist. dr. Nina Golob

začetna

*spletna izvedba

PON 16.00–17.35

7. 11. 2022–26. 6. 2023

 

asist. dr. Nina Golob

začetna

*v živo

PON 19.40–21.15

7. 11. 2022–26. 6. 2023

 

asist. dr. Nina Golob

nadaljevalna 1

*v živo

ČET 18.00–19.35

3. 11. 2022–22. 6. 2023

 

asist. dr. Nina Golob

nadaljevalna 2

*v živo

ČET 19.40–21.15

3. 11. 2022–22. 6. 2023

 

asist. dr. Nina Golob

izpopolnjevalna 1

*spletna izvedba

SRE 18.00–19.35

2. 11. 2022–21. 6. 2023

 

KATALONŠČINA

lekt. Hristina Vasić Tomše

začetna

*kombinirana izvedba

PET 17.10–18.50

4. 11. 2022–23. 6. 2023

KITAJŠČINA

lekt. Xiao Li

začetna

*v živo

PON 18.50–20.25

7. 11. 2022–26. 6. 2023

 

lekt. Xiao Li

nadaljevalna 1

*v živo

ČET 18.50–20.25

3. 11. 2022–22. 6. 2023

KOREJŠČINA

Saška Rovšnik

začetna

*v živo

SRE 18.00–19.35

2. 11. 2022–21. 6. 2023

 

Saška Rovšnik

nadaljevalna 1

*v živo

SRE 19.40–21.15

2. 11. 2022–21. 6. 2023

 

asist. mag. Eva Vučkovič

nadaljevalna 2

*v živo

 

PON 19.40–21.15

7. 11. 2022–26. 6. 2023

 

doc. dr. Hyeonsook Ryu

izpopolnjevalna 1

*v živo

 

PON 19.40–21.15

7. 11. 2022–26. 6. 2023

 

LATINŠČINA 

Ana Ratajc

začetna

*v živo

PON 18.00–19.35

7. 11. 2022–26. 6. 2023

 

Ana Ratajc

nadaljevalna 1

*spletna izvedba

SRE18.00–19.35

2. 11. 2022–21. 6. 2023

 

Polonca Zupančič

izpopolnjevalna 1

*kombinirana izvedba

PON 18.00–19.35

7. 11. 2022–26. 6. 2023

 

LITOVŠČINA

Maja Rotter

začetna

*v živo

SRE 18.00–19.35

2. 11. 2022–21. 6. 2023

 

MADŽARŠČINA

 

lekt. Tamas Kruzslicz

začetna

v živo

ČET 18.00–19.35

3. 11. 2022–22. 6. 2023

MAKEDONŠČINA

Emilija Neskhoska Čretnik

začetna

*kombinirana izvedba

PON 18.00-19.35

7. 11. 2022–26. 6. 2023

 

NEMŠČINA

Nives Rac

začetna

*v živo

TOR 19.40–21.15

8. 11. 2022–27. 6. 2023

 

Nives Rac

začetna

*spletna izvedba

SRE 18.00–19.35

2. 11. 2022–21. 6. 2023

 

Tanja Miklič

nadaljevalna 1

*kombinirana izvedba

PON 18.00–19.35

7. 11. 2022–26. 6. 2023

 

 

Tanja Miklič

nadaljevalna 2

*kombinirana izvedba

PON 19.40–21.15

7. 11. 2022–26. 6. 2023

 

Manja Grad

 

izpopolnjevalna 1

*kombinirana izvedba

TOR 18.00–19.35

8. 11. 2022–27. 6. 2023

 

 

 

Manja Grad

izpopolnjevalna 2

*kombinirana izvedba

TOR 19.40–21.15

8. 11. 2022–27. 6. 2023

 

 

Manja Grad

izpopolnjevalna 3

*kombinirana izvedba

PON 19.40–21.15

7. 11. 2022–26. 6. 2023

 

 

 

Tanja Miklič

izpopolnjevalna 4

*kombinirana izvedba

SRE 18.00–19.35

2. 11. 2022–21. 6. 2023

 

 

Nives Rac

konverzacija

*v živo

TOR 18.00–19.35

8. 11. 2022–27. 6. 2023

 

Tanja Miklič

konverzacija plus

*kombinirana izvedba

SRE 19.40–21.15

2. 11. 2022–21. 6. 2023

 

NIZOZEMŠČINA

mag. Maya Choghari

začetna

*spletna izvedba

SRE 18.00–19.35

2. 11. 2022–21. 6. 2023

 

mag. Maya Choghari

nadaljevalna 1

*spletna izvedba

SRE 19.40–21.15

2. 11. 2022–21. 6. 2023

 

mag. Maya Choghari

nadaljevalna 2

*spletna izvedba

PON 18.00–19.35

7. 11. 2022–26. 6. 2023

 

mag. Maya Choghari

izpopolnjevalna 1

*spletna izvedba

PON 19.40–21.15

7. 11. 2022–26. 6. 2023

NORVEŠČINA

Christian Moe

začetna

*kombinirana izvedba

ČET 19.40–21.15

3. 11. 022–22. 6. 2023

 

Christian Moe

nadaljevalna 1

*kombinirana izvedba

bo določen naknadno v dogovoru s skupino

 

Christian Moe

izpopolnjevalna 1

*kombinirana izvedba

SRE 19.40–21.15

2. 11. 2022–21. 6. 2023

 

NOVA GRŠČINA

 

Emmanouil Perakis

začetna

*kombinirana izvedba

TOR 19.40–21.15

8. 11. 2022–27. 6. 2023

 

 

Emmanouil Perakis

nadaljevalna 1

*kombinirana izvedba

TOR 18.00–19.35

8. 11. 2022–27. 6. 2023

 

 

Emmanouil Perakis

nadaljevalna 2

*kombinirana izvedba

ČET 18.50–20.25

3. 11. 2022–22. 6. 2023

 

Emmanouil Perakis

izpopolnjevalna 2

*kombinirana izvedba

SRE 18.50–20.25

2. 11. 2022–21. 6. 2023

 

  Emmanouil Perakis

konverzacija plus

*spletna izvedba

PON 19.00–20.35

7. 11. 2022–26. 6. 2023

POLJŠČINA

doc. dr. Lidija Rezoničnik

začetna

*v živo

ČET 16.20–17.55

3. 11. 2022–22. 6. 2023

PORTUGALŠČINA

Lana Klopčič

začetna

*kombinirana izvedba

SRE 18.00–19.35

2. 11. 2022–21. 6. 2023

 

 

Edvin Dervišević

nadaljevalna 1

*spletna izvedba

SRE 18.50–20.25

2. 11. 2022–21. 6. 2023

 

Edvin Dervišević

izpopolnjevalna 1

*spletna izvedba

ČET 18.50–20.25

3. 11. 2022–22. 6. 2023

 

Lana Klopčič

izpopolnjevalna 4

*kombinirana izvedba

SRE 19.40–21.15

2. 11. 2022–21. 6. 2023

 

ROMUNŠČINA

lekt. dr. Ioana - Carmen Jieanu

začetna

*kombinirana izvedba

PON 19.40–21.15

7. 11. 2022–26. 6. 2023

 

 

lekt. dr. Ioana - Carmen Jieanu

nadaljevalna 1

*spletna izvedba

NOVO!

TOR 19.40–21.15

8. 11. 2022–27. 6. 2023

RUŠČINA

lekt. mag. Evgenija Vladimirovna Stepanova

začetna

*kombinirana izvedba

TOR 17.10–18.45

8. 11. 2022–27. 6. 2023

 

 

lekt. mag. Evgenija Vladimirovna Stepanova

nadaljevalna 1

*kombinirana izvedba

TOR 18.50–20.25

8. 11. 2022–27. 6. 2023

 

 

lekt. mag. Evgenija Vladimirovna Stepanova

nadaljevalna 2

*kombinirana izvedba

SRE 18.50–20.25

2. 11. 2022–21. 6. 2023

 

SANSKRT

Gašper Kvartič

začetna

*v živo

PON 19.40–21.15

7. 11. 2022–26. 6. 2023

 

SLOVAŠČINA

lekt. Hana Lacová

začetna

*v živo

TOR 16.20–17.50

8. 11. 2022–27. 6. 2023

SRBŠČINA

mag. Tijana Stojanović Zečević

začetna

*spletna izvedba

SRE 18.50–20.25

2. 11. 2022–21. 6. 2023

 

 

doc. dr. Vesna Lazović

konverzacija

*kombinirana izvedba

bo določen naknadno v dogovoru s skupino

STARA GRŠČINA

mag. Jelena Isak Kres

začetna

*spletna izvedba

PON 19.40–21.15

7. 11. 2022–26. 6. 2023

 

 

mag. Jelena Isak Kres

nadaljevalna 1

*spletna izvedba

TOR 19.40–21.15

8. 11. 2022–27. 6. 2023

 

mag. Jelena Isak Kres

nadaljevalna 2

*spletna izvedba

SRE 19.40–21.15

2. 11. 2022–21. 6. 2023

ŠPANŠČINA

lekt. Marjeta Drobnič

začetna

*kombinirana izvedba

 

ČET 19.40–21.15

3. 11. 2022–22. 6. 2023

 

lekt. Marjeta Drobnič

nadaljevalna 1

*kombinirana izvedba

 

TOR 18.50–20.25

8. 11. 2022–27. 6. 2023

 

 

Sara Hevia Murciego

nadaljevalna 2

*kombinirana izvedba

ČET 18.00–19.35

3. 11. 2022–22. 6. 2023

NOVO!

 

Sara Hevia Murciego

izpopolnjevalna 1

*kombinirana izvedba

SRE 19.50–21.20

2. 11. 2022–21. 6. 2023

 

 

Sara Hevia Murciego

izpopolnjevalna 2

*kombinirana izvedba

 

SRE 18.00–19.35

2. 11. 2022–21. 6. 2023

NOVO!

 

Sara Hevia Murciego

izpopolnjevalna 3

*kombinirana izvedba

ČET 19.50–21.20

3. 11. 2022–22. 6. 2023

ŠVEDŠČINA

Iva Klemenčič

začetna

*v živo

TOR 18.00–19.35

8. 11. 2022–27. 6. 2023

 

 

Iva Klemenčič

nadaljevalna 1

*v živo

TOR 19.40–21.15

8. 11. 2022–27. 6. 2023

 

 

Iva Klemenčič 

nadaljevalna 2

*spletna izvedba

SRE 18.00–19.35

2. 11. 2022–21. 6. 2023

 

 

Iva Klemenčič 

izpopolnjevalna 1

*spletna izvedba

SRE 19.40–21.15

2. 11. 2022–21. 6. 2023

 

Iva Klemenčič 

izpopolnjevalna 4

*v živo

 

ČET 18.00–19.35

3. 11. 2022–22. 6. 2023

TURŠČINA

dr. Mısra Uğurlu

začetna

*kombinirana izvedba

PON 18.00–19.35

7. 11. 2022–26. 6. 2023

 

 

dr. Mısra Uğurlu

nadaljevalna 1

*spletna izvedba

PON 19.40–21.15

7. 11. 2022–26. 6. 2023

 

dr. Mısra Uğurlu

izpopolnjevalna 1

*spletna izvedba

TOR 18.00–19.35

8. 11. 2022–27. 6. 2023

 

dr. Mısra Uğurlu

izpopolnjevalna 3

*spletna izvedba

TOR 19.40–21.15

8. 11. 2022–27. 6. 2023

UKRAJINŠČINA

Katarina Gomboc Čeh

začetna

*v živo

TOR 18.50–20.25

8. 11. 2022–27. 6. 2023

Cenik za študijsko leto 2022/2023

Udeleženci/udeleženke

Cena za 60-urni tečaj

dijaki in dijakinje, redni študenti in študentke 1. in 2. stopnje Univerze v Ljubljani, študenti in študentke 3. stopnje Univerze v Ljubljani

249,00 €

drugi udeleženci in udeleženke

369,00 € 

Cene vsebujejo 22% DDV. Ena ura traja 45 minut, med urama je 5-minutni odmor. V primeru prijave 3 ali 4 udeležencev se tečaj izvede v obsegu treh četrtin prvotno predvidenih ur, cena pa ostane enaka.

Učbeniki in delovni zvezki niso vključeni v ceno tečaja. Tečaji prav tako ne vključujejo preverjanja znanja. Izpite iz znanja tujih jezikov je sicer možno opravljati na Centru za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete.

Splošni pogoji

Na podlagi izpolnjene prijavnice boste prejeli račun. Plačilo kotizacije je pogoj za udeležbo. Šteje se, da je z oddajo prijavnice sklenjena pogodba na daljavo (prvi odstavek 43. člena Zakona o varstvu potrošnikov). Tečaj predstavlja storitev za prosti čas, pri kateri se organizator zaveže, da bo svojo obveznost izpolnil v točno določenem roku, zato nimate pravice, da v 14 dneh od pogodbe odstopite brez navajanja razloga za svojo odločitev (12. točka petega odstavka 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov). Odjave kljub temu sprejemamo, vendar najkasneje do 16. 10. 2022 na e-naslov tecaji@ff.uni-lj.si. Če se na tečaj prijavite po tem datumu, odjav ne sprejemamo. Če se ne boste pravočasno odjavili, vam bomo kotizacijo zaračunali v celoti oziroma vam že plačane kotizacije ne bomo vrnili. Pridržujemo si pravico, da v primeru premajhnega števila prijavljenih tečaja ne izvedemo; o tem bodo prijavljeni pravočasno obveščeni.

Prijavljeni se zavezujejo, da bodo v primeru izvedbe tečaja v prostorih fakultete upoštevali vse ukrepe, predpisane za zajezitev širjenja okužb s covid-19. Če bi bili zaradi množičnega pojava nalezljive bolezni (npr. covid-19) sprejeti omejevalni ukrepi, ki bi lahko otežili ali onemogočili izvedbo tečaja na fakulteti, si pridržujemo pravico, da tečaj v celoti izvedemo na daljavo (prek videokonferenc). Udeleženke in udeleženci bodo o takšnem načinu izvedbe obveščeni takoj, ko bi prišlo do navedenih okoliščin. Zaradi drugačnega načina izvedbe udeleženke in udeleženci niso upravičeni odstopiti od pogodbe ali zahtevati znižanja že plačane kotizacije. Z oddajo elektronske prijavnice pristajate na navedene pogoje in potrjujete, da imate tehnične možnosti tečaj spremljati tudi na daljavo (tj. osebni računalnik, ki je opremljen vsaj z avdiopovezavo (slušalke/zvočniki) in internetno povezavo).

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana, osebne podatke potrebuje zaradi izvedbe zgoraj navedenega tečaja, komuniciranja v zvezi z njim in plačila (pravna podlaga 6/1(b) člen GDPR). Podatke bomo hranili pet let od zaključka tečaja oziroma poplačila vseh obveznosti. Če nam svojih osebnih podatkov ne boste želeli posredovati, se na tečaj ne boste mogli prijaviti. Nekatere osebne podatke (ime, priimek, telefonska številka in e-naslov) bomo posredovali izvajalcu izobraževanja.

Če ste se strinjali, da vam pošiljamo obvestila, ste nam dali svojo osebno privolitev za obdelavo osebnih podatkov (e-naslova). V tem primeru je pravna podlaga za obdelavo 6/1/(a) člen GDPR, vaše osebne podatke pa bomo hranili do preklica privolitve, tj. do odjave od prejemanja obvestil. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do preklica.

Obveščamo vas, da lahko kadar koli uveljavljate pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa, pravico do omejitve obdelave in pravico do prenosljivosti podatkov. Za vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov Univerze v Ljubljani na elektronski naslov dpo@uni-lj.si. Če boste menili, da vaših pravic ne uresničujemo ustrezno, pa se lahko pritožite Informacijskemu pooblaščencu RS (ip-rs.si).

Z oddajo elektronske prijavnice sprejemate pogoje udeležbe, UL FF pa dovoljujete obdelavo svojih osebnih podatkov za namen izvedbe tečaja.

 

Jezikovni tečaji 

Filozofska fakulteta v študijskem letu 2021/22 razpisuje tečaje iz skupno 31 klasičnih in modernih jezikov: albanščine, angleščine, arabščine, bolgarščine, češčine, esperanta, francoščine, hrvaščine, italijanščine, japonščine, katalonščine, kitajščine, korejščine, latinščine, madžarščine, makedonščine, nemščine, nizozemščine, norveščine, nove grščine, poljščine, portugalščine, romunščine, ruščine, slovaščine, srbščine, stare grščine, stare indijščine (sanskrta), španščine, švedščine in turščine. Izvajajo jih ustrezno usposobljeni in izkušeni predavatelji in predavateljice.

Vrste tečajev

Splošni tečaji potekajo na začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni ravni, ki se delijo na podravni. Poleg tečajev splošnega jezika se pri modernih jezikih razpisujejo tudi tečaji konverzacije. Tečaji se izvajajo v skupinah od pet do 15 udeležencev in udeleženk, obsegajo 60 ur ter potekajo enkrat tedensko med ponedeljkom in četrtkom v poznih popoldanskih oz. večernih urah na srečanjih po 90 minut. Udeleženke in udeleženci ob redni udeležbi, tj. vsaj 70% prisotnosti, po zaključku tečaja prejmejo potrdilo o udeležbi.

Ravni tečajev

Če jezikovnega tečaja na Filozofski fakulteti še niste obiskovali in tako ne veste, katera skupina bi vam ustrezala, predlagamo, da se pri modernih jezikih za začetek samoocenite po lestvici Skupnega evropskega jezikovnega okvira, nato pa v spodnji razpredelnici preverite, kateri ravni ustreza posamezna skupina:

Skupina

Raven SEJO

začetna

A1

nadaljevalna 1

A2.1

nadaljevalna 2

A2.2

izpopolnjevalna 1

B1.1

izpopolnjevalna 2

B1.2

izpopolnjevalna 3

B2.1

izpopolnjevalna 4

B2.2

konverzacija

B1/B2

konverzacija plus

B2/C1

Vpis v tečaje

Jezikovni tečaji se v študijskem letu 2021/22 pričnejo v tednu od 2. do 8. novembra, vpis pa je mogoč do petka, 15. oktobra. Na spodnjem urniku izberite želeni jezik ter vrsto in ustrezno raven tečaja, nato pa izpolnite spletno prijavnico. Dijaki in dijakinje ter študenti in študentke prijavnici priložite tudi skenirano kopijo potrdila o vpisu za šolsko/študijsko leto 2021/2022; če potrdila še nimate, priložite izjavo in nam potrdilo naknadno posredujte prek e-pošte.

Ko bo v posamezni skupini prijavljenih 15 udeležencev in udeleženk, se bodo prijave zaprle, za ostale, ki bi se zanimali za udeležbo, pa si bomo prizadevali odpreti dodatno skupino.

Razpored po jezikih

Jezik

Predavatelj(ica)

Stopnja

Termin in trajanje

ALBANŠČINA

Aleksandar Trifunović

začetna

** kombinirana izvedba

SRE 18.50–20.25

3. 11. 2021–29. 6. 2022

 

Aleksandar Trifunović

nadaljevalna 1

** kombinirana izvedba

TOR 18.50–20.25

2. 11. 2021–28. 6. 2022

ANGLEŠČINA

Petra Novak

izpopolnjevalna 1

*spletna izvedba

TOR 19.40–21.15

2. 11. 2021–28. 6. 2022

sprememba urnika: 
PON 19.40 –21.15

8. 11. 2021–4. 7. 2022

 

Tina Matić

izpopolnjevalna 2

*spletna izvedba

ČET 18.00–19.35

4. 11. 2021–30. 6. 2022

  Petra Novak

izpopolnjevalna 3

*spletna izvedba

PON 18.00–19.35

8. 11. 2021–4. 7. 2022

 

Petra Novak

izpopolnjevalna 4

*spletna izvedba

PON 19.40–21.15

8. 11. 2021–4. 7. 2022

 

Petra Novak

konverzacija

*spletna izvedba

ČET 19.40–21.15

4. 11. 2021–30. 6. 2022

ARABŠČINA

Sara Bevc Jonan

začetna

*spletna izvedba

PET 17.30–19.00

5. 11. 2021–1. 7. 2022

 

Sara Bevc Jonan

nadaljevalna 1

*spletna izvedba

ČET 17.30–19.00

4. 11. 2021–30. 6. 2022

 

Sara Bevc Jonan

nadaljevalna 2

*spletna izvedba

TOR 17.30–19.00

8. 11. 2021–4. 7. 2022

 

BOLGARŠČINA

lekt. dr. Milen Malakov

začetna

** kombinirana izvedba

TOR 18.00–19.35

2. 11. 2021–28. 6. 2022

ČEŠČINA

Bojana Petković

začetna

** kombinirana izvedba

ČET 17.10–18.45

4. 11. 2021–30. 6. 2022

 

Bojana Petković

nadaljevalna 2

** kombinirana izvedba

TOR 17.10–18.45

2. 11. 2021–28. 6. 2022

 

Zdenka Kohoutkova

konverzacija

** kombinirana izvedba

informativno

ESPERANTO

dr. Simona Klemenčič

začetna

** kombinirana izvedba

PON 19.40–21.15

8. 11. 2021–4. 7. 2022

 

FRANCOŠČINA

Dijana Ćorković

začetna

*spletna izvedba

SRE 18.50–20.25

3. 11. 2021–29. 6. 2022

skupina je zapolnjena

  Dijana Ćorković

začetna

*spletna izvedba

TOR 18.00–19.35

2. 11. 2021–28. 6. 2022

 

Katja Vidmar Knafeljc

nadaljevalna 1

** kombinirana izvedba

PON 18.00–19.35

8. 11. 2021–4. 7. 2022

 

Katja Vidmar Knafeljc

nadaljevalna 2

** kombinirana izvedba

PON 19.40–21.15

8. 11. 2021–4. 7. 2022

 

Vesna Čeh Štok

izpopolnjevalna 1

** kombinirana izvedba

PON 18.50–20.25

8. 11. 2021–4. 7. 2022

 

Katarina Paternost

izpopolnjevalna 2 

** kombinirana izvedba

ČET 18.50–20.25

4. 11. 2021–30. 6. 2022

 

 

Vesna Čeh Štok

izpopolnjevalna 3

** kombinirana izvedba

SRE 19.40-21.15

3. 11. 2021–29. 6. 2022

 

lekt. mag. Anne-Cécile Lamy-Joswiak

konverzacija

** kombinirana izvedba

TOR 18.00–19.35

2. 11. 2021–28. 6. 2022

 

lekt. mag. Anne-Cécile Lamy-Joswiak

konverzacija plus

** kombinirana izvedba

ČET 18.00–19.35

4. 11. 2021–30. 6. 2022

HRVAŠČINA

lekt. Sanja Pešorda

začetna

*spletna izvedba

TOR 18.50–20.25

2. 11. 2021–28. 6. 2022

 

lekt. Sanja Pešorda

nadaljevalna 1

*spletna izvedba

informativno

ITALIJANŠČINA

lekt. mag. Kaja Katarina Brecelj

začetna

** kombinirana izvedba

TOR 18.00-19.35

2. 11. 2021–28. 6. 2022

skupina je zapolnjena

  lekt. mag. Kaja Katarina Brecelj

začetna

** kombinirana izvedba

ČET18.00-19.35

4. 11. 2021–30. 6. 2022

skupina je zapolnjena

  lekt. mag. Kaja Katarina Brecelj

začetna

** kombinirana izvedba

TOR 19.40–21.15

2. 11. 2021–28. 6. 2022

 

lekt. mag. Daša Stanič

nadaljevalna 1

** kombinirana izvedba

SRE 19.40–21.15

3. 11. 2021–29. 6. 2022

 

 

Jošt Jesenovec

nadaljevalna 2

** kombinirana izvedba

TOR 18.50–20.25

2. 11. 2021–28. 6. 2022

 

 

lekt. mag. Daša Stanič

izpopolnjevalna 1

** kombinirana izvedba

TOR 19.40–21.15

2. 11. 2021–28. 6. 2022

 

lekt. mag. Daša Stanič

izpopolnjevalna 5

** kombinirana izvedba

SRE 18.00–19.35

3. 11. 2021–29. 6. 2022

JAPONŠČINA

asist. dr. Nina Golob

začetna

** kombinirana izvedba

 

SRE 19.40–21.15

3. 11. 2021–29. 6. 2022

 

asist. dr. Nina Golob

nadaljevalna 1

** kombinirana izvedba

ČET 19.40–21.15

4. 11. 2021–30. 6. 2022

 

asist. dr. Nina Golob

nadaljevalna 2

** kombinirana izvedba

ČET 18.00–19.35

4. 11. 2021–30. 6. 2022

KATALONŠČINA

lekt. mag. Hristina Vasić Tomše

začetna

** kombinirana izvedba

ČET 17.10–18.45

6. 1. 2022–14. 7. 2022

KITAJŠČINA

Xiao Li

začetna

** kombinirana izvedba

TOR 18.50–20.25

 

Xiao Li

nadaljevalna 2

** kombinirana izvedba

informativno

KOREJŠČINA

asist. mag. Eva Vučkovič

začetna

** kombinirana izvedba

PON 19.40–21.15

8. 11. 2021–4. 7. 2022

 

asist. mag. Eva Vučkovič

nadaljevalna 1

** kombinirana izvedba

ČET 19.40–21.15

4. 11. 2021–30. 6. 2022

 

Saška Rovšnik

nadaljevalna 2

** kombinirana izvedba

SRE 19.40–21.15

3. 11. 2021–29. 6. 2022

 

Saška Rovšnik

izpopolnjevalna 1

** kombinirana izvedba

SRE 18.00–19.35

3. 11. 2021–29. 6. 2022

 

 

Saška Rovšnik

izpopolnjevalna 2

** kombinirana izvedba

 

PON 18.00–19.35

8. 11. 2021–4. 7. 2022

LATINŠČINA 

Ana Ratajc

začetna

*spletna izvedba

SRE18.00–19.35

3. 11. 2021–29. 6. 2022

 

Ana Ratajc

nadaljevalna 1

*spletna izvedba

SRE 19.40–21.15

3. 11. 2021–29. 6. 2022

MADŽARŠČINA

lekt. Tamas Kruzslicz

začetna

** kombinirana izvedba

ČET 18.00–19.35

4. 11. 2021–30. 6. 2022

MAKEDONŠČINA

Emilija Neshkoska

začetna

** kombinirana izvedba

SRE 18.50–20.25

3. 11. 2021–29. 6. 2022

 

Emilija Neshkoska

nadaljevalna 1

** kombinirana izvedba

ČET 19.40–21.15

4. 11. 2021–30. 6. 2022

NEMŠČINA

dr. Tina Štrancar

začetna

** kombinirana izvedba

TOR 19.40–21.15

2. 11. 2021–28. 6. 2022

skupina je zapolnjena

  dr. Tina Štrancar

začetna

** kombinirana izvedba

SRE 19.40–21.15

3. 11. 2021–29. 6. 2022

 

Tanja Miklič

nadaljevalna 1

** kombinirana izvedba

PON 18.50–20.25

8. 11. 2021–4. 7. 2022

 

Tanja Miklič

nadaljevalna 2

** kombinirana izvedba

SRE 18.50–20.25

3. 11. 2021–29. 6. 2022

 

Manja Grad

izpopolnjevalna 1

** kombinirana izvedba

TOR 18.00-19.35

2. 11. 2021–28. 6. 2022

 

Manja Grad

izpopolnjevalna 2

** kombinirana izvedba

TOR 19.40–21.15

2. 11. 2021–28. 6. 2022

 

dr. Tina Štrancar

izpopolnjevalna 3

** kombinirana izvedba

ČET 18.00–19.35

4. 11. 2021–30. 6. 2022

 

 

dr. Tina Štrancar

izpopolnjevalna 4

** kombinirana izvedba

SRE 19.40–21.15

3. 11. 2021–29. 6. 2022

 

dr. Tina Štrancar

konverzacija

** kombinirana izvedba

TOR 18.00–19.35

2. 11. 2021–28. 6. 2022

 

dr. Tina Štrancar

konverzacija plus

** kombinirana izvedba

ČET 19.40–21.15

4. 11. 2021–30. 6. 2022

NIZOZEMŠČINA

mag. Maya Choghari

začetna

*spletna izvedba

SRE 19.40-21.15

3. 11. 2021–29. 6. 2022

 

mag. Maya Choghari

nadaljevalna 1

*spletna izvedba

SRE 18.00-19.35

3. 11. 2021–29. 6. 2022

 

mag. Maya Choghari

nadaljevalna 2

*spletna izvedba

PON 19.40-21.15

8. 11. 2021–4. 7. 2022

NORVEŠČINA

Christian Moe

začetna

*spletna izvedba

informativno

 

Christian Moe

nadaljevalna 1

*spletna izvedba

SRE 19.40-21.15

3. 11. 2021–29. 6. 2022

 

 

Christian Moe

nadaljevalna 2*

spletna izvedba

TOR 19.40-21.15

2. 11. 2021–28. 6. 2022

 

NOVA GRŠČINA

Emmanouil Perakis

začetna

** kombinirana izvedba

SRE 18.00-19.35

3. 11. 2021–29. 6. 2022

 

Emmanouil Perakis

izpopolnjevalna 1

** kombinirana izvedba

SRE 19.40-21.15

3. 11. 2021–29. 6. 2022

 

Emmanouil Perakis

izpopolnjevalna 4

*spletna izvedba

ČET 18.50–20.25

4. 11. 2021–30. 6. 2022

 

POLJŠČINA

doc. dr. Lidija Rezoničnik

začetna

** kombinirana izvedba

ČET 18.50–20.25

4. 11. 2021–30. 6. 2022

PORTUGALŠČINA

Lana Klopčič

začetna

** kombinirana izvedba

SRE 18.00–19.35

3. 11. 2021–29. 6. 2022

 

 

Alja Krašovec

nadaljevalna 1

** kombinirana izvedba

ČET 18.50–20.25

4. 11. 2021–30. 6. 2022

 

Edvin Dervišević

izpopolnjevalna 1

** kombinirana izvedba

SRE 19.40-21.15

3. 11. 2021–29. 6. 2022

 

Lana Klopčič

izpopolnjevalna 3

** kombinirana izvedba

SRE 19.40–21.15

3. 11. 2021–29. 6. 2022

ROMUNŠČINA

lekt. dr. Ioana - Carmen Jieanu

začetna

** kombinirana izvedba

PON 19.40-21.15

8. 11. 2021–4. 7. 2022

RUŠČINA

lekt. mag. Evgenija Vladimirovna Stepanova

začetna

** kombinirana izvedba

TOR 17.10–18.45

2. 11. 2021–28. 6. 2022

 

lekt. mag. Evgenija Vladimirovna Stepanova

nadaljevalna 1

** kombinirana izvedba

TOR 18.50–20.25

2. 11. 2021–28. 6. 2022

 

lekt. mag. Evgenija Vladimirovna Stepanova

nadaljevalna 2

** kombinirana izvedba

ČET 18.50–20.25

4. 11. 2021–30. 6. 2022

SANSKRT

Gašper Kvartič

začetna

** kombinirana izvedba

informativno

 

Gašper Kvartič

nadaljevalna 2

** kombinirana izvedba

informativno

SLOVAŠČINA

Hana Lacová

začetna

** kombinirana izvedba

TOR 16.20–17.55

2. 11. 2021–28. 6. 2022

SRBŠČINA

doc. dr. Vesna Lazović

začetna

** kombinirana izvedba

informativno

 

doc. dr. Vesna Lazović

konverzacija

** kombinirana izvedba

informativno

STARA GRŠČINA

mag. Jelena Isak Kres

začetna

* spletna izvedba

TOR 19.40–21.15

2. 11. 2021–28. 6. 2022

 

mag. Jelena Isak Kres

nadaljevalna 1

* spletna izvedba

PON 19.40–21.15

8. 11. 2021–4. 7. 2022

 

ŠPANŠČINA

lekt. Marjeta Drobnič

začetna

** kombinirana izvedba

ČET 19.40–21.15

4. 11. 2021–30. 6. 2022

skupina je zapolnjena

  Sara Hevia Murciego

začetna

** kombinirana izvedba

TOR 18.00–19.35

2. 11. 2021–28. 6. 2022

 

lekt. Marjeta Drobnič

nadaljevalna 1

*spletna izvedba

 

TOR 18.50–20.25

2. 11. 2021–28. 6. 2022

 

Sara Hevia Murciego

nadaljevalna 2

** kombinirana izvedba

ČET 19.50–21.20

4. 11. 2021–30. 6. 2022

 

Sara Hevia Murciego

izpopolnjevalna 1

** kombinirana izvedba

TOR 19.50–21.20

2. 11. 2021–28. 6. 2022

 

 

Sara Hevia Murciego

izpopolnjevalna 2

** kombinirana izvedba

ČET 18.00–19.35

4. 11. 2021–30. 6. 2022

 

 

Sara Hevia Murciego

izpopolnjevalna 3

** kombinirana izvedba

TOR 18.00–19.35

2. 11. 2021–28. 6. 2022

 

 

Sara Hevia Murciego

izpopolnjevalna 4

** kombinirana izvedba

SRE 18.50–20.25

3. 11. 2021–29. 6. 2022

 

 

Sara Hevia Murciego

konverzacija plus

** kombinirana izvedba

PON 19.40–21.15

8. 11. 2021–4. 7. 2022

ŠVEDŠČINA

Iva Klemenčič

začetna

** kombinirana izvedba

TOR 18.00–19.35

2. 11. 2021–28. 6. 2022

 

Iva Klemenčič

nadaljevalna 1

** kombinirana izvedba

TOR 19.40–21.15

2. 11. 2021–28. 6. 2022

 

Iva Klemenčič 

nadaljevalna 2

** kombinirana izvedba

SRE 18.50–20.25

3. 11. 2021–29. 6. 2022

 

Iva Klemenčič 

izpopolnjevalna 3

** kombinirana izvedba

ČET 18.50–20.25

4. 11. 2021–30. 6. 2022

TURŠČINA

dr. Mısra Uğurlu

začetna

*spletna izvedba

PON 19.40–21.15

8. 11. 2021–4. 7. 2022

 

dr. Mısra Uğurlu

nadaljevalna 1

*spletna izvedba

PON 18.00–19.35

8. 11. 2021–4. 7. 2022

 

dr. Mısra Uğurlu

nadaljevalna 2

*spletna izvedba

TOR 18.00–19.35

2. 11. 2021–28. 6. 2022

 

dr. Mısra Uğurlu

izpopolnjevalna 2

*spletna izvedba

TOR 19.40–21.15

2. 11. 2021–28. 6. 2022

* spletna izvedba: tečaj se v celoti izvede na daljavo prek videokonferenc

** kombinirana izvedba: 1/3 predvidenih ur tečaja se izvede v predavalnici, 2/3 ur pa na daljavo prek videokonferenc

Cenik za študijsko leto 2021/2022

Udeleženci

Cena za 60-urni tečaj

dijaki in dijakinje, redni študenti in študentke 1. in 2. stopnje Univerze v Ljubljani, študenti in študentke 3. stopnje Univerze v Ljubljani

239,00 €

drugi udeleženci in udeleženke

359,00 € 

Cene vsebujejo 22% DDV. Ena ura traja 45 minut, med urama je 5-minutni odmor. V primeru prijave 3 ali 4 udeležencev se tečaj izvede v obsegu treh četrtin prvotno predvidenih ur, cena pa ostane enaka.

Učbeniki in delovni zvezki niso vključeni v ceno tečaja. Tečaji prav tako ne vključujejo preverjanja znanja. Izpite iz znanja tujih jezikov pa je sicer možno opravljati na Centru za pedagoško izobraževanje na Filozofski fakulteti.

Splošni pogoji

Na podlagi izpolnjene prijavnice boste prejeli račun. Plačilo kotizacije je pogoj za udeležbo. Šteje se, da je z oddajo prijavnice sklenjena pogodba na daljavo (prvi odstavek 43. člena Zakona o varstvu potrošnikov). Jezikovni tečaj predstavlja storitev za prosti čas, pri kateri se organizator zaveže, da bo svojo obveznost izpolnil v točno določenem roku, zato nimate pravice, da v 14 dneh od pogodbe odstopite brez navajanja razloga za svojo odločitev (12. točka petega odstavka 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov). Odjave kljub temu sprejemamo, vendar najkasneje deset dni pred začetkom tečajev po e-pošti na e-naslov tecaji@ff.uni-lj.si. Če se na tečaj prijavite manj kot deset dni pred začetkom tečajev, odjav ne sprejemamo. V primeru, da se ne boste pravočasno odjavili, vam bomo kotizacijo zaračunali oziroma vam že plačane kotizacije ne bomo vrnili. Pridržujemo si pravico, da v primeru premajhnega števila prijavljenih tečaja ne izvedemo; o tem bodo prijavljeni pravočasno obveščeni.

Prijavljeni se zavezujejo, da bodo v primeru izvedbe tečaja v prostorih fakultete upoštevali vse ukrepe, predpisane za zajezitev širjenja okužb z virusom covid-19. Če bi bili zaradi množičnega pojava nalezljive bolezni (npr. covid-19) sprejeti omejevalni ukrepi, ki bi lahko otežili ali onemogočili izvedbo tečaja na fakulteti, si pridržujemo pravico, da tečaj v celoti izvedemo na daljavo (prek videokonferenc). Udeleženke in udeleženci bodo o takšnem načinu izvedbe obveščeni takoj, ko bi prišlo do navedenih okoliščin. Zaradi drugačnega načina izvedbe udeleženke in udeleženci niso upravičeni odstopiti od pogodbe ali zahtevati znižanja že plačane kotizacije. Z oddajo elektronske prijavnice pristajate na navedene pogoje in potrjujete, da imate tehnične možnosti tečaj spremljati tudi na daljavo (tj. osebni računalnik, ki je opremljen vsaj z avdio povezavo (slušalke/zvočniki) in internetno povezavo).

Dodatne informacije

Za več informacij in svetovanje nam pišite na e-naslov tecaji@ff.uni-lj.si ali pa nas v času uradnih ur, tj. od ponedeljka do petka med 11.00 in 13.00, pokličite na tel. št. 01 241 1047. Kontaktna oseba za jezikovne tečaje je dr. Mojca Leskovec.