Center za izobraževanje

Poslanstvo Centra je razvijati kakovostno, sodobno, raziskovalno podprto pedagoško izobraževanje učiteljev na vseh stopnjah vzgoje in izobraževanja.

Center za izobraževanje Filozofske fakultete je bil ustanovljen 1978. leta z namenom, da skrbi za pedagoško izobraževanje in izpopolnjevanje (bodočih) učiteljev, ga usklajuje in povezuje s prakso.

Osnovno vodilo je bilo ves čas razvijanje in uveljavljanje sodobnih - aktivnih oblik dela, ki izhajajo iz izkušenj in ki naj bi jih udeleženci prenesli v vsakdanjo učno prakso.

Poslanstvo Centra, kot organizacijske enote fakultete, je s strokovnim in raziskovalnim pristopom razvijati kakovostno, sodobno, raziskovalno podprto pedagoško izobraževanje učiteljev na vseh stopnjah vzgoje in izobraževanja ter razne oblike izpopolnjevanja za strokovno rast diplomantov na vseh študijskih področjih fakultete.

 
CIFF deluje na področjih:

 • programov za izpopolnjevanje izobrazbe,
 • programov profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev in delavk v vzgoji in izobraževanju,
 • izobraževanja s področja visokošolske didaktike,
 • tečajev tujih jezikov in izpitov iz znanja tujih jezikov,
 • nacionalnih poklicnih kvalifikacij za skupnostne tolmače in tolmačke,
 • izobraževanja s področja mentoriranja študentov in študentk na praksi,
 • podpore organizaciji praktičnega usposabljanja študentov in študentk fakultete,
 • koordinacije projektov EU,
 • koordinacije sistema tutorstva na fakulteti,
 • koordinacije delovanja alumnata na fakulteti,
 • mednarodnega sodelovanja, organizacije konferenc in poletnih šol ter
 • založništva publikacij iz področij dejavnosti Centra.

Center je v 2018 praznoval 40 let svojega obstoja.