Teorija zgodovine

Teorija zgodovine

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Verginella Marta

Predmet obravnava najpomembnejše utemeljitve konceptualne zgodovine, problematizira epistemološka vprašanja, ki zadevajo pisanje zgodovine in zgodovinarjevo preučevanje preteklosti. Študente in študentke seznanja z zgodovino zgodovinopisja in refleksijo o nepristranskosti zgodovinarja, zgodovinski resnici, verodostojnosti rekonstrukcije dogodenega, pomenu naracije, časovni členitvi (zgodovinski čas, zgodovina dolgega trajanja, dogodek in struktura) in vlogi interdisciplinarnosti v posameznih zgodovinopisnih poljih (socialna, historično antropološka, demografska zgodovina).
Študent oziroma študentka se seznani s sodobnimi zgodovinopisnimi usmeritvami in z najbolj aktualnimi zgodovinopisnimi razpravami o zgodovinopisni rabi pisnih in ustnih pričevanj (regresivna metoda, indiciarna metoda, oral history, raba fotografije kot zgodovinopisnega vira), o pisanju nacionalne in etnocentrične zgodovine. Poseben poudarek je posvečen tudi razpravam o javni rabi zgodovine, odnosu med spominom in zgodovino, razmerju med individualnim in kolektivnim spominom, med zgodovino in spominom.

M. Bloch, Apologija zgodovine ali poklic zgodovinarja, Ljubljana 1996, 183 str. ID – 62645504
Burke Peter, Kulturna hibridnost. Ljubljana, Studia Humanitatis, 2020. COBISS.SI-ID – 27226627
M Bloch, O zgodovini, spominu in lažnih novicah, Ljubljana 2023, str. 151Nabaviti COBISS.SI-ID – 151804931
Primo Levi, Potopljeni in rešeni. Ljubljana: Studia humanitatis, 2003 COBISS.SI-ID – 123973376
Lévi-Strauss, Claude, Rasa in zgodovina ; Totemizem danes: Studia humanitatis, 1994 COBISS.SI-ID - 40083968

Priporočena literatura:
- P. Veyne, So Grki verjeli v svoje mite, Ljubljana 1998, 258 str.
- J. W. Scott, Gender and the Politics of History, New York 1999, 267 str.
- M. Sahlins, Islands of History, Chicago 1987, 180 str.
- E. J. Hobsbawm in T. Ranger (ur.), The Invention of Tradition, Cambridge 1993- M. Halbwachs, Kolektivni spomin, Ljubljana 2001, 264 str
- A. Momigliano, Razprave iz historiografije, I. in II. el, Ljubljana, 1988-1989
- S. Buck- Morss, Hegel, Haiti in univerzalna zgodovina,Ljubljana, 2012, 173 str.
Luisa Passerini, Ustna zgodovina, spol in utopija. Ljubljana: Studia humanitatis, 2008
- Zygmunt Bauman, Moderna in holokavst. Ljubljana: Študentska založba, 2006.
- Michel Vovelle, Ideologije in mentalitete. Ljubljana: Studia humanitatis, 2004
- Luisa Accati, Pošast in lepotica. Ljubljana: Studia humanitatis, 2001
- Marta Verginella, Suha pašta, pesek in bombe: vojni dnevnik Bruna Trampuža. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2004.
- Peter Brown, Telo in družba: spolno odrekanje v zgodnjem krščanstvu. Ljubljana: Studia humanitatis, 2007
- Peter Brown, Vzpon zahodnega krščanstva: zmagoslavje in raznoličnost. Ljubljana, 2006.
- Ginzburg Carlo, Sir in črvi : svet nekega mlinarja iz 16. stoletja. Ljubljana : Studia Humanitatis, 2010.
- Jacques Le Rider, Dunajska moderna in kriza identitete, Ljubljana 2017 - Victor Klemperer, LT
- Lingua Tertii Imperii (Govorica tretjega rajha): Filologova beležnica, Ljubljana 2014
- Susan Sontag, O Fotografiji, Koda. Ljubljana : Študentska založba, 2001.
- Susan Sontag, Pogled na bolečino drugega. Ljubljana : Sophia, 2006.