Prevajanje iz italijanščine v slovenščino

Prevajanje iz italijanščine v slovenščino

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:60

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Grošelj Robert

Vsebina

Predmet obsega prevod raznovrstnih tipov tekstov iz slovenščine v italijanščino. Namen predmeta je praktična uporaba teoretičnega znanja, pridobljenega v dodiplomskem študiju. Študenti so aktivno udeleženi pri procesu prevajanja in obravnavanju vprašanj, ki se ob tem pojavijo.
Seminar bo osredotočen na razvijanje vseh komponent prevajalske kompetence, zato bodo obravnavani ključni problemi, ki se na splošno pojavljajo ob prevajanju:
- poglobljeno razumevanje besedila v tujem jeziku;
- dosledno in natančno prevajanje vseh komponent leksikalnega pomena;
- upoštevanje vezljivostnega in slogovnega pomena;
- primerjava razlik v sintaksi in besednem redu;
- primerjalna obravnava kohezivnih sredstev v besedilih;
- prevajanje ideološko občutljivih pomenskih komponent;
- prevajanje metafor in idiomov;
- registri in stopnja formalnosti;
- obravnava kulturnih razlik med Slovenijo in Italijo.