Prevajalski seminar IV (angl-slo): Prevajanje političnih in strokovnih besedil II

Prevajalski seminar IV (angl-slo): Prevajanje političnih in strokovnih besedil II

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:60

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kocijančič Pokorn Nike, prof. dr. Pisanski Peterlin Agnes

Vsebina

Sklop »prevajanje političnih besedil«: študenti in študentke se seznanijo s problematiko prevajanja političnih besedil, še posebej v okviru preverjanje prevodnih kompetenc za delo v Evropski uniji: seznanijo se s kriteriji ocenjevanja, ki so v uporabi v EU, in s postopki in z besedili, uporabljenimi v postopku izbire. Seznanijo se tudi z delom prevajalca v evropskih inštitucijah. Spodbuja se kritičen razmislek o kakovosti virov. Poseben poudarek je dan reviziji prevodov, študentje se seznanijo z uporabo in posteditiranjem rezultatov različnih strojnih prevajalnikov, jih primerjajo s prevodi, ki so nastali brez pomoči strojnih prevajalnikov, in jih ovrednotijo s stališča časovne učinkovitosti in ustreznosti prevoda.