Obča zgodovina 19. stoletja

Obča zgodovina 19. stoletja

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Verginella Marta

Predmet obravnava občo zgodovino 19. stoletja s posebnim poudarkom na globalnih demografskih, gospodarskih, družbenih in kulturnih procesih, kot so demografska revolucija, urbanizacija (razmerje mesto – podeželje) in migracije (oblike in smeri), agrarna revolucija, protoindustrija, industrijska revolucija, nastanek narodnih trgov in kolonialistična politika, spremembe v strukturi razredov in stanov, razvoj meščanstva (s posebnim poudarkom na razvoju novih poklicev in meščanske poklicne kulture 19. stoletja ter meščanske sociabilnosti), nacionalna gibanja in nacionalizacija množic, liberalizem in nastanek množičnih političnih strank, žensko politično gibanje, sekularizacija, pojav antisemitizma in rasizma.

- F. Braudel, Materialna civilizacija, ekonomija in kapitalizem, I. in II. del, Ljubljana 1988-1991, 409 str.
- G. Bock, Ženske v evropski zgodovini, Ljubljana 2004, 432 str.
- J. Fontana, Evropa pred zrcalom, Ljubljana 2003, 191 str.
- R. Sieder, Socialna zgodovina družine, Ljubljana 1998, 382 str.
- H. Schulze, Država in nacija v evropski zgodovini, Ljubljana 2004, 353 str.
- P. Aries, G. Duby (ur.), Histoire de la vie privée, Pariz 1987, III. del., 634 str.
- G. L. Mosse, Nationalization of the Masses, New York 1975 , 252 str.
- J. Kocka, Burgertum im 19. Jahrhundert, München 1988
- P. Hudson, The industrial revolution, Armold 1996, 256 str.