Lektorat slovanskega jezika III: Bolgarski jezik 5-6

Lektorat slovanskega jezika III: Bolgarski jezik 5-6

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Subiotto Namita

Vsebina

Deležniki in deležja v bolgarščini; posebnosti glagolskega vida in načina; branje in prevajanje bolgarskih besedil v slovenščino; tvorjenje zapletenejših samostojnih besedil (praktičnosporazumevalnih, uradnih) v bolgarščini.
Teme: bolgarska zgodovina, kultura in umetnost, sodobna bolgarska družba.