Latinska paleografija

Latinska paleografija

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Lovenjak Milan, izr. prof. dr. Mlinar Janez, prof. dr. Štih Peter

Zgodovina paleografije in temeljni pojmi. Antične in srednjeveške pisave latinskega Zahoda od kapitale do humanistike, s poudarkom na pisavah visokega in poznega srednjega veka.

- V. Novak, Latinska paleografija, Beograd 1980, 356 str. COBISS.SI-ID - 11832577
- J. Stipišić, Pomoćne povijesne znanosti u teoriji i praksi, Zagreb 1985, 274 str. COBISS.SI-ID - 20451841
- F. Šanjek, Latinska paleografija i diplomatika, Zagreb 2005, 294 str. COBISS.SI-ID - 31755362
- H. Foerster, Abriss der lateinischen Paläographie, Stuttgart 2004 COBISS.SI-ID – 214075392
- B. Bischoff, Latin Paleography. Antiquity and Middle Ages, Camridge University Press 1997. COBISS.SI-ID - 11094061
- A. Cappelli, Lexikon abbreviaturarum (številne uzdaje) COBISS.SI-ID - 15626594