Kanadski kulturni modul

Kanadski kulturni modul

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 60

ECTS točke: 10

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Lazović Vesna, prof. dr. Blake Jason Frederick, prof. dr. Maver Igor

Predmet sestavljajo 3 sklopi:
1. predavanja Pregled kanadske književnosti
2. seminarji Kanadska književnost
3. vaje Kanadska družba in kultura

1. Seznanitev s kolonialno dobo kanadske zgodovine in njeno književnostjo.
Tematska in žanrska ter delno kronološka obravnava književnosti 20. stoletja s poudarkom na različnih kritiških vrednotenjih in pristopih.
Analiza in interpretacija posameznih izbranih književnih del, vključno z multikulturno/multietnično in domorodsko ustno/literarno tradicijo.
Obravnava najpomembnejših književnih ustvarjalcev slovenske izseljenske skupnosti v Kanadi ter problematika diasporične ustvarjalnosti v Kanadi.
2. V tem seminarju se bomo ukvarjali s kanadsko kratko zgodbo. Osnovni sklopi: značilnosti kratke zgodbe, specifičnost kanadske kratke zgodbe, razlogi za uspešnost kanadskih pisateljev – in predvsem pisateljic – ki se ukvarjajo s kratko zgodbo. Prevladujoča metoda bo 'close reading' izbranih besedil.
3. Uvod in poglabljanje v različna področja kanadske kulture (jezik, zgodovina, multikulturalnost, film, glasba, literatura itd.).

1. Atwood, Margaret. Strange Things: The Malevolent North in Canadian Literature. Oxford: Oxford UP, 1995. Str. 160.
New, W. H. A History of Canadian Literature. London: Macmillan, 1989. Str.380.
Jurak, Mirko in Maver, Igor (ur.). Essays on Australian and Canadian Literature. Ljubljana: ZIFF, 2000. Izbrana poglavja, str.: 121-136, 143-154, 181-192, 235-237.

2. Različne kratke zgodbe kanadskih avtorjev 20. in 21. stoletja (npr. Leacock, Callaghan, Richler, Gallant, Atwood, Munro)./ Various Canadian short stories.

3. Adams Richards, David. A Lad From Brantford and Other Essays. Fredericton: Broken Jaw Press, 1994. Izbrana poglavja, str.: 62-67, 71-77, 86-93, 94-101.
Griffiths, Rudyard, ed. Great Questions of Canada. Toronto: Stoddart Pub., 2000. Str.: 176.
Morton, Desmond. A Short History of Canada. Toronto: McClelland and Stewart Inc., 1997. Str.: 351.
Ralston Saul, John. Reflections of a Siamese Twin: Canada at the End of the 20th Century. Toronto: Viking, 1997. Izbrana poglavja, str.: 3-16, 81-101, 121-127, 499-508.