Kanadski kulturni modul

Kanadski kulturni modul

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:60

Ure vaj:60

ECTS točke:10

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Lazović Vesna, prof. dr. Blake Jason Frederick, prof. dr. Maver Igor

Vsebina

Predmet sestavljajo 3 sklopi:
1. predavanja Pregled kanadske književnosti
2. seminarji Kanadska književnost
3. vaje Kanadska družba in kultura

1. Seznanitev s kolonialno dobo kanadske zgodovine in njeno književnostjo.
Tematska in žanrska ter delno kronološka obravnava književnosti 20. stoletja s poudarkom na različnih kritiških vrednotenjih in pristopih.
Analiza in interpretacija posameznih izbranih književnih del, vključno z multikulturno/multietnično in domorodsko ustno/literarno tradicijo.
Obravnava najpomembnejših književnih ustvarjalcev slovenske izseljenske skupnosti v Kanadi ter problematika diasporične ustvarjalnosti v Kanadi.
2. V tem seminarju se bomo ukvarjali s kanadsko kratko zgodbo. Osnovni sklopi: značilnosti kratke zgodbe, specifičnost kanadske kratke zgodbe, razlogi za uspešnost kanadskih pisateljev – in predvsem pisateljic – ki se ukvarjajo s kratko zgodbo. Prevladujoča metoda bo 'close reading' izbranih besedil.
3. Uvod in poglabljanje v različna področja kanadske kulture (jezik, zgodovina, multikulturalnost, film, glasba, literatura itd.).