Kanadski kulturni modul

Kanadski kulturni modul

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Lazović Vesna, prof. dr. Blake Jason Frederick, prof. dr. Maver Igor

Vsebina

Predmet sestavljata 2 sklopa:
1. predavanja Pregled kanadske književnosti
2. vaje Kanadska družba in kultura

1. Seznanitev s kolonialno dobo kanadske zgodovine in njeno književnostjo.
Tematska in žanrska ter delno kronološka obravnava književnosti 20. stoletja s poudarkom na različnih kritiških vrednotenjih in pristopih.
Analiza in interpretacija posameznih izbranih književnih del, vključno z multikulturno/multietnično in domorodsko ustno/literarno tradicijo.
Obravnava najpomembnejših književnih ustvarjalcev slovenske izseljenske skupnosti v Kanadi ter problematika diasporične ustvarjalnosti v Kanadi.
3. Uvod in poglabljanje v različna področja kanadske kulture (jezik, zgodovina, multikulturalnost, film, glasba, literatura itd.).