Jezik v gledališču in filmu

Jezik v gledališču in filmu

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Tivadar Hotimir

Film in gledališče sta sicer precej sorodna glede na samo literarno zvrst (dramatika), prav tako je film na začetku v precejšnji meri izhajal iz gledališča, igralci pa ponavadi nastopajo v obeh položajih. Pri tem predmetu bodo študentje spoznavali predvsem različne možnosti govora (tehnika in način izgovora) in stilne izrabe različnih jezikovnih sredstev (izgovor fonemov, naglasa in poudarka, sintakse, npr. besednega reda, intonacije, stilne izrabe leksikalnih sredstev . ). Jezik v gledališču in filmu bodo tudi praktično preizkusili, kar pomeni, da bodo opravili priprave na govorno interpretacijo (s pomočjo elektronskih jezikovnih virov in literarnega znanja), samo realizacijo (snemanje z videokamero) in analizo interpretiranega (seminarska diskusija po predstavitvi). Primerjali bodo tudi možnost uporabe knjižnih in različnih neknjižnih zvrsti na vseh jezikovnih ravninah pri sami odrsko-filmski interpretaciji. Pri vajah bodo pridobili oz. obnovili osnovno znanje pravorečja in priprave na govor (osnove govorne tehnike).

- BERRY, Cicely, 2000: Voice and the actor. London: Virgin, 2000.
- ŠKARIĆ, Ivo, 2005: V iskanju izgubljenega govora (U potrazi za izgubljenim govorom). Ljubljana: Šola retorike.
- Jezik na odru, jezik v filmu. Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 1983.
- Kolokvij o umetniškem govoru. (ur. Katja Podbevšek in Tomaž Gubenšek) Ljubljana: Akademija za gledališče, radio, film in televizijo.
- JURC, Vladimir, 2004: Govorne vaje. Ljubljana: RTV Slovenija (skripta).