Izbrane teme iz zgodovine JV Evrope 19. stoletja

Izbrane teme iz zgodovine JV Evrope 19. stoletja

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Stergar Rok

Vsebina

Izbrane teme se iz leta v leto spreminjajo in so odvisne od raziskovalnega dela predavatelja in od specifičnega interesa študentov.