Izbrana vprašanja iz slovenske zgodovine v srednjem veku

Izbrana vprašanja iz slovenske zgodovine v srednjem veku

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Štih Peter

Vsebina

Vsebina ni precizirana oz. je določen le njen najširši okvir: to je slovenska zgodovina v srednjem veku. V seminarju se vsako leto obravnavajo drugi vsebinski sklopi, ki so zanimivi bodisi zaradi svoje aktualnosti bodisi zaradi svojega pomena in ki omogočajo veliko mero samostojnega študentskega dela.