Hrvaška in srbska književnost 1

Hrvaška in srbska književnost 1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Strsoglavec Đurđa

Srednjeveško pismenstvo, zapisi in daljša besedila v glagolici, cirilici in latinici ter religiozna in posvetna književnost. Jezikovne različice. Delovanje slovanskih blagovestnikov in učencev, slovanska pisava, naddialektalni slovanski jezik, slovanska književnost in slovanska cerkev. Ohranjena dediščina, spomeniki pismenstva, značilnosti srednjeveške književnosti; religiozni, zgodovinski, pravni, znanstveni in poučno-zabavni spisi. Fragmenti, napisi, legende in videnja; kodeksi; poezija, proza, začetki dramatike. Prevodna in izvirna književnost; značilne osebnosti in dela.
Verska, kulturna in literarna središča. Zgodovinski zapisi, letopisi, rodoslovi, zakoniki, povelje, znanstvena dela, povesti, romani, žitja. Pesništvo, značilnosti srednjeveške umetnosti. Zgodovinopisje.
Pisni spomeniki v Bosni; bosančica.

Naslovi literarnih del so podani na začetku vsakega semestra glede na poudarek na tematskih sklopih.
J. Jurančič: Srpsko, hrvatsko, makedonsko berilo I., Ljubljana 1964; COBISS.SI-ID 3495425 Biografije ali žitja, Ljubljana 1975. COBISS.SI-ID 395777
I. Frangeš: Povijest hrvatske književnosti, Zagreb-Ljubljana, 1987. 9–52. COBISS.SI-ID 1980418.
J. Deretić: Istorija srpske književnosti, Beograd 2004. 27–196. COBISS.SI-ID – 217608960.
E. Hercigonja: Povijest hrvatske književnosti. Srednjovjekovna književnost, Zagreb 1975. COBISS.SI-ID – 9428793.
R. Bogišić: Leut i trublja, Zagreb 1971. COBISS.SI-ID – 464942.