Francoščina za prevajalce IV

Francoščina za prevajalce IV

Stopnja: 1

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:0

Ure vaj:15

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: lekt. dr. Dobnik Nadja, prof. dr. Schlamberger Brezar Mojca

Vsebina

Francoska slovnica 4:
Predmet je sestavljen iz dveh podpredmetov:
a) Francoska slovnica 4 – predavanja
b) Francoske slovnične vaje
Študentje se seznanijo s tistimi besednimi vrstami, ki v okviru predmetov Francoski jezik I, II in III še niso bile obravnavane (zaimki, prislovi, predlogi, vezniki, medmeti) ter s strukturo predložne zveze. Poseben poudarek je na odnosu med strukturo, pomenom in rabo, funkcijo ter primerjavo s slovenskim jezikom, s čimer študente spodbujamo k razvijanju ustreznih prevodnih strategij.
Študentje primerjajo slovnične kategorije v francoščini s slovenskimi in se ukvarjajo s problematiko načina prevoda izbranih slovničnih elementov v slovenščino.
Predavanja dopolnjujejo seminarske vaje, pri katerih študentje s praktičnim delom utrjujejo znanje obravnavanih struktur.