Vodstvo fakultete

Dekan

prof. dr. Roman Kuhar

E-naslov: roman.kuhar@ff.uni-lj.si 
Telefon:

01 241 10 05

 

Prodekani

prof. dr. Gašper Ilc

 

Prodekan za dodiplomski in magistrski študij in informacijski sistem

E-naslov: 

gasper.ilc@ff.uni-lj.si 

Telefon: 

01 241 10 05

 

 

prof. dr. Jasna Mažgon

 

Prodekanja za doktorski študij in znanstvenoraziskovalno delo

E-naslov: 

jasna.mazgon@ff.uni-lj.si

Telefon: 

01 241 10 05

 

 

prof. dr. Barbara Pihler Ciglič

 

Prodekanja za kakovost in založništvo

E-naslov: 

barbara.pihlerciglic@ff.uni-lj.si

Telefon: 

01 241 10 05

 

 

izr. prof. dr. Katja Vintar Mally

 

Prodekanja za gospodarske zadeve in organizacijo delovanja fakultete ter mednarodno sodelovanje

E-naslov: 

katja.vintarmally@ff.uni-lj.si

Telefon: 

01 241 10 05

 

 

Katja Černe

 

Prodekanja študentka

E-naslov: 

prodekanstudent@ff.uni-lj.si

Telefon: 

01 241 11 82

 

Tajnik fakultete

Tanja Hribar

e-naslov: 

tanja.hribar@ff.uni-lj.sitajnik@ff.uni-lj.si

Telefon: 

01 241 10 03

 

 

Filozofska fakulteta je 2019 praznovala 100 let obstoja

Ob ustanovitvi Univerze v Ljubljani leta 1919 je bila Filozofska fakulteta njena ustanovna članica. V Zbornični dvorani takratnega Deželnega dvorca je 3. decembra 1919 potekalo prvo predavanje v slovenskem jeziku na novoustanovljeni Univerzi v Ljubljani.