O Študentskem svetu FF

Študentski svet Filozofske fakultete (ŠSFF) je najvišji in edini predstavniški organ študentov na fakulteti.

Študentski svet Filozofske fakultete (ŠSFF) je najvišji in edini uradni predstavniški organ študentov in študentk na fakulteti. Kot organ fakultete je določen z Zakonom o visokem šolstvu (ZViS), s Statutom Univerze, Pravili Filozofske fakultete in Pravilnikom o delovanju ŠSFF.

Na volitvah lahko za svetnika ŠSFF kandidira vsak študent ali študentka Filozofske fakultete. Glasujejo vsi redno in izredno vpisani študenti in študentke na posameznem oddelku. Volitve so vsako leto, in sicer drugi polni teden v novembru, voli pa se predstavnike posameznih oddelkov in predstavnika doktorskih študentov in študentk. ŠSFF tako v polni obliki obsega 23 članov oz. članic. Mandat traja 1 leto, opravljanje funkcije pa ni plačano.

Delo ŠSFF je javno, zato se lahko sej udeleži vsak, ki ga to zanima. ŠSFF razpravlja o vsem, kar zadeva pravice in dolžnosti študentov in študentk, daje mnenje o kandidatih za dekana in voli člane delovnih teles in organov fakultete iz vrst študentov. V imenu študentov in študentk podaja mnenja o pedagoškem delu pedagoških delavcev in delavk.

Iz sredstev, ki jih pridobi za svoje delovanje od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter predvsem iz prispevka za ŠSFF, ki ga vsak študent oz. študentka plača ob vpisu, sofinancira tudi raznovrstne dejavnosti. Študentski svet FF namreč vsako leto delež svojega proračuna nameni projektom, ki jih organizirajo študenti in študentke v različnih formalnih ali neformalnih društvih, ki delujejo na Filozofski fakulteti. Projekti, ki jih študentski svet sofinancira, so zelo raznoliki in obsegajo ekskurzije, delovno-motivacijske vikende, publikacije, promocijske materiale, okrogle mize, strokovne ter integrativne dogodke in drugo.

Delo Študentskega sveta FF določata Pravilnik o delovanju ŠSFF in Poslovnik ŠSFF, ki ju lahko najdete na tej strani

 

Kontakt

E-mail: FF.studentskisvet@ff.uni-lj.si

Facebook: https://www.facebook.com/ssvetff

 

Celostna podoba ŠSFF

Priročnik za uporabo
Logotip (CMYK)
Logotip (PANTONE)

Predstavitvena zgibanka ŠSFF & ŠOFF

Zunanja stran
Notranja stran