Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Študentski svet FF

Teden odprtih vrat predavalnic FF

Urnik Tedna odprtih vrat predavalnic Filozofske fakultete

Dijaki višjih letnikov vljudno vabljeni na Teden odprtih vrat predavalnic Filozofske fakultete UL, ki bo med 26. februarjem in 1. marcem. Izbranim predavanjem se lahko priključite v živo ali prek spletne aplikacije Zoom (odvisno od predavanja). Prednajava ni potrebna, razen za predavanja, kjer je to izrecno navedeno. Seznam predavanj po oddelkih si lahko ogledate spodaj. Če se boste udeležili predavanj v dopoldanskih urah, lahko pišete na prodekanstudent@ff.uni-lj.si in pridobite potrdilo o upravičeni odsotnosti od pouka. Do tabel z razporedi dostopate s klikom na povezavo*.

*spremembe:

  • Za predavanja pri doc. dr. Luki Repanšku, ki bodo izvedena preko platforme Zoom, veljajo nadomestni termini, navedeni v pripetku.
Teden odprtih vrat predavalnic

Arhiv

Dijaki višjih letnikov vljudno vabljeni na Teden odprtih vrat predavalnic Filozofske fakultete UL, ki bo med 26. februarjem in 1. marcem. Izbranim predavanjem se lahko priključite v živo ali prek spletne aplikacije Zoom (odvisno od predavanja). Prednajava ni potrebna, razen za predavanja, kjer je to izrecno navedeno. Seznam predavanj po oddelkih si lahko ogledate spodaj. Če se boste udeležili predavanj v dopoldanskih urah, lahko pišete na prodekanstudent@ff.uni-lj.si in pridobite potrdilo o upravičeni odsotnosti od pouka. Do tabel z razporedi dostopate s klikom na povezavo.

Urnik Tedna odprtih vrat predavalnic Filozofske fakultete

Dijaki višjih letnikov vljudno vabljeni na Teden odprtih vrat predavalnic Filozofske fakultete UL, ki bo med 21. in 25. februarjem. Izbranim predavanjem se lahko priključite v živo ali prek spletne aplikacije Zoom (odvisno od predavanja). Prednajava ni potrebna, razen za predavanja, kjer je to izrecno navedeno. Seznam predavanj po oddelkih si lahko ogledate spodaj. Če se boste udeležili predavanj v dopoldanskih urah, lahko pišete na prodekanstudent@ff.uni-lj.si in pridobite potrdilo o upravičeni odsotnosti od pouka. Do tabel z razporedi dostopate s klikom na povezavo.

Obvestila:

  • Predavanje prof. Matije Svetine, na Oddelku za pedagogiko in andragogiko, v okviru Tedna odprtih vrat predavalnic Filozofske fakultete, v sredo, 23. 2. 2022 (16:20–17:10, 17:10–18:00), v predavalnici 34,  zaradi bolezni odpade.

 

Teden odprtih vrat predavalnic Filozofske fakultete UL, je potekal med 13. in 17. decembrom 2021.

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

13.00–14.30, predavalnica Rimska-1A (Aškerčeva c. 2), prof. dr. Danica Čerče, Ameriška dramatika, "Eugene O'Neill's The Iceman Cometh"

Oddelek za arheologijo

11.20–12.55, predavalnica P5 (Zavetiška ul. 5) & Zoom, izr. prof. dr. Katarina Predovnik, Arheologija mlajših obdobij 1, "Arheološke raziskave krščanskih sakralnih objektov in pokopališč"

13.00–14.35, predavalnica P5 (Zavetiška ul. 5) & Zoom, izr. prof. dr. Katarina Predovnik, Arheologija mlajših obdobij 1, "Srednjeveške zemljene utrdbe (mote in sorodni objekti)"

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

9.40–11.15, predavalnica P2 (Zavetiška ul. 5), izr. prof. dr. Mateja Habinc, Etnologija Slovenije, "Vpliv pokristjanjevanja na način življenja večinskega prebivalstva"

14.40–16.15, predavalnica P3 (Zavetiška ul. 5), prof. dr. Mirjam Mencej, Evropska tradicijska verovanja, "Posredniki med svetovoma živih in mrtvih"

Oddelek za filozofijo

18.50–20.30, predavalnica 15, prof. dr. Eva D. Bahovec, Izbrana poglavja iz poststrukturalizma in psihoanalize, "Filozofija in psihoanaliza skozi film"

Oddelek za klasično filologijo

16.20–17.55, predavalnica 309 (Aškerčeva c. 2), doc. dr. Sonja Weiss, Grška književnost in civilizacija, "Mistični in kultni obredi v stari Grčiji"

Oddelek za muzikologijo

9.40–11.15, predavalnica 232 (Aškerčeva c. 2), doc. dr. Nejc Sukljan, Zgodovina glasbe, "Zgodnji baročni koncert"

13.00–14.35, predavalnica 535B (Aškerčeva c. 2), doc. dr. Nejc Sukljan, Zgodovina glasbe, "Komorna glasba v prvi polovici 19. stoletja"

14.40–16.15, predavalnica 535B (Aškerčeva c. 2), prof. dr. Gregor Pompe, Psihologija glasbe, "Osnove socialne psihologije glasbe: Psihologija glasbeniške skupine"

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

14.40–16.15, predavalnica 18 (Aškerčeva c. 2), izr. prof. dr. Damijan Štefanc, Didaktika 2, "Prikriti kurikulum: Česa uradni kurikulum ne določa, pa se v šoli kljub temu dogaja"

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

15.30–17.10, predavalnica 6 (Aškerčeva c. 2), doc. dr. Luka Repanšek, Historična fonetika indoevropskih jezikov, "Indoevropske prajezične jezikovne spremembe"

17.10–18.50, predavalnica 6 (Aškerčeva c. 2), doc. dr. Luka Repanšek, Stara indijščina 1, "Pretekli trpni deležnik in trpni stavki v klasičnem sanskrtu"

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

17.10–18.50, predavalnica 15 (Aškerčeva c. 2), prof. dr. Vanesa Matajc, Uvod v literarno teorijo, "Medbesedilnost (in medmedijskost)"

Oddelek za romanske jezike in književnosti

16.20–17.55, predavalnica 3-Rim (Aškerčeva c. 2), lekt. dr. Andreja Trenc, Španski jezik in književnost, Španski jezik 3 [v španščini]

Oddelek za slavistiko

16.20–17.55, Zoom, lekt. Bojana Maltarić, Češki jezik in književnost, Lektorske vaje iz češkega jezika, "Mestnik ednine"

16.20–17.55, predavalnica 4 (Tobačna ul. 5) & Zoom, lekt. dr. Marta Nowak, Polonistika, Lektorske vaje 1 – Kultura in civilizacija: Sporazumevanje 1, "Praznične tradicije in običaji na Poljskem"

14.40–16.15, predavalnica 025 (Aškerčeva c. 2) & Zoom, doc. dr. Vanda Babič, Primerjalno slovansko jezikoslovje, Uvod v slovansko filologijo, "Hrvaška redakcija cerkvene slovanščine"

14.40–16.15, Zoom, doc. dr. Mladen Uhlik, Rusistika, Struktura ruskega jezika – fonetika in fonologija, "Zapisovanje in prevzemanje ruskih lastnih imen v slovenščini"

Oddelek za slovenistiko

10.30–12.05, predavalnica 2 (Aškerčeva c. 2) & Zoom, prof. dr. Miran Hladnik, Slovenska proza

13.00–14.35, predavalnica 2 (Aškerčeva c. 2) & Zoom, prof. dr. Mojca Smolej, Skladnja slovenskega knjižnega jezika, "Odvisniki (strukturna in pomenska skladnja)"

Oddelek za umetnostno zgodovino:

8.50–10.25, predavalnica 343 (Aškerčeva c. 2), prof. dr. Tine Germ, Umetnost poznega srednjega veka in zgodnjega novega veka v Zahodni Evropi 2

13.50–15.25, Zoom, izr. prof. dr. Beti Žerovc, Slovenska umetnost novega veka 2 (od 18. stoletja do danes), "Skulptura v javnem prostoru"

Oddelek za zgodovino

15.30–17.05, predavalnica 102 (Aškerčeva c. 2), prof. dr. Božo Repe, "Druga svetovna vojna"

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

12.10–13.45, Zoom, prof. dr. Gašper Ilc, Angleški glagol 2, "The Infinitive"

Oddelek za arheologijo       

13.50–15.25, predavalnica P5 (Zavetiška ul. 5) & Zoom, prof. dr. Mihael Budja, Evropske in maloazijske neolitske populacijske in kulturne dinamike, "Neolitizacija Balkana"

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

8.50–11.20, predavalnica 528 (Aškerčeva c. 2), doc. dr. Tanja Merčun Kariž, Uvod v znanstveno delo, "Raziskovalne metode v informacijskih vedah"

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

16.20–17.55, predavalnica P2 (Zavetiška ul. 5), prof. dr. Mirjam Mencej, Evropska tradicijska verovanja, "Volkodlaki"

18.00–19.35, Zoom, Šmitkov večer, "Med raziskovanjem in delovanjem: Antropologija v akademskih institucijah in svetu neprofitnih organizacij"

Oddelek za geografijo

9.40–12.05, predavalnica 019 (Aškerčeva c. 2) – zbirna točka, doc. dr. Mojca Ilc Klun, Družbena geografija 1, "Družbeno-geografski procesi v Ljubljani [terenske vaje]", potrebna pred-najava na mojca.ilc@ff.uni-lj.si

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

16.20–17.55, predavalnica 302 (Aškerčeva c. 2), lekt. Christiane Leskovec, Jezikovne vaje 2, "Praznovanje božiča v nemško govorečih deželah"

Oddelek za klasično filologijo

19.30–21.05, predavalnica 4 (Aškerčeva c. 2), prof. dr. Marko Marinčič, Izbrana poglavja iz rimske književnosti, "Plavtovi Osli: Ogled predstave iz MGL (2009) in diskusija"

Oddelek za prevajalstvo

11.20–13.05, predavalnica 018 (Aškerčeva c. 2) & Zoom, dr. Marija Zlatnar Moe, Slovensko-angleško prevajanje 3 [v slovenščini]

13.00–14.35, predavalnica 011 (Aškerčeva c. 2), lekt. dr. Nadja Dobnik, Slovensko-francosko prevajanje 3 [v francoščini]

13.00–14.35, predavalnica 31 (Aškerčeva c. 2), doc. dr. Sandro Paolucci, Italijanska družba in kultura 3 [v italijanščini]

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

13.00–13.50, predavalnica 6 (Aškerčeva c. 2), prof. dr. Metka Furlan, Hetitska lektira, "Branje in analiza hetitskih besedil (15. stol. pr. n. št.)"

Oddelek za psihologijo

9.40–12.05, predavalnica 34 (Aškerčeva c. 2), prof. dr. Darja Kobal Grum, Uvod v psihologijo, "Samopodoba in samospoštovanje"

Oddelek za romanske jezike in književnosti

15.30–17.05, predavalnica 13 (Aškerčeva c. 2), doc. dr. Ignac Fock, Španski jezik in književnost, Književnost 3: Španska proza 19., 20. in 21. stoletja, “Elisabeth Mulder y Las sinsombrero” [v španščini]

9.40–10.25, predavalnica 410 (Aškerčeva c. 2), prof. dr. Irena Prosenc, Italijanski jezik in književnost, Italijanska kultura in civilizacija [v italijanščini]

10.30–11.15, predavalnica 13 (Aškerčeva c. 2), prof. dr. Irena Prosenc, Italijanski jezik in književnost, Italijanska kultura in civilizacija [v slovenščini]

Oddelek za slavistiko

13.05–14.40, predavalnica 209c (Aškerčeva c. 2) & Zoom, izr. prof. dr. Đurđa Strsoglavec, Južnoslovanski študiji, Hrvaška in srbska književnost 3, "Stanko Vraz"

15.30–17.05, predavalnica 5 (Tobačna ul. 5) & Zoom, doc. dr. Lidija Rezoničnik, Polonistika, Poljski sodobni roman, "Poljski roman po letu 1989"

17.10–18.45, Zoom, izr. prof. dr. Jozef Pallay, Slovakistika, Uvod v študij jezika, "Besedoslovje kot jezikoslovna metoda"

18.00–19.30, Zoom, Zveza društev Slavistično društvo Slovenije & Oddelek za slavistiko, Bralna značka, "Sodobna slovanska kratka zgodba"

Oddelek za slovenistiko

14.40–16.15, predavalnica 4 (Aškerčeva c. 2) & Zoom, prof. dr. Vera Smole, Slovensko zgodovinsko glasoslovje z naglasom

Oddelek za arheologijo

15.30–17.05, predavalnica P5 (Zavetiška ul. 5) & Zoom, doc. dr. Katharina Zanier, Klasična arheologija 2, "Pompeji"

Oddelek za azijske študije

16.20–17.50, predavalnica 15 (Aškerčeva c. 2), izr. prof. dr. Nataša Vampelj Suhadolnik, Zgodovina vzhodne Azije, "Kitajska zgodovina"

Oddelek za filozofijo

14.40–16.20, predavalnica 434, prof. dr. Matjaž Potrč, Moralna filozofija, "Moralnost in znanost"

18.00–19.00, predavalnica 18, izr. prof. dr. Vojko Strahovnik, Praktična etika, "Človekove pravice in odgovornosti mednarodnih korporacij glede njih"

19.40–21.20, Zoom, doc. dr. Nina Petek, Azijske filozofije, "Dōgen in filozofija budizma zen"

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

16.45–17.30, Zoom, lekt. mag. Viktorija Osolnik Kunc, "Predstavitev predmetov Prevajanje v nemščino, Funkcionalno pisanje in Poslovno komuniciranje za bodoče študente germanistike"

18.00–19.35, Modra soba (Aškerčeva c. 2) & Zoom, dr. Bernhard Winkler, Nemški jezik v praksi 1, "Literarni večer – predstavitev knjižnih novosti 2021"

18.00–19.35, predavalnica 15 (Aškerčeva c. 2) & Zoom, izr. prof. dr. Irena Samide, Nemška književnost – Obdobja in tradicije 3, "Nemška romantika"

Oddelek za klasično filologijo

13.50–15.25, predavalnica 345 (Aškerčeva c. 2), prof. dr. Jerneja Kavčič, Zgodovina latinskega jezika, "Avtentična izgovorjava latinščine"

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

16.20–17.55, predavalnica 34 (Aškerčeva c. 2), izr. prof. dr. Damijan Štefanc, Didaktika (za bodoče učitelje), "Kako naj učitelj dobro poučuje"

Oddelek za prevajalstvo

14.40–16.15, predavalnica 31 (Aškerčeva c. 2), izr. prof. dr. Andrea Leskovec, Družba in kultura nemških govornih področij 2 [v nemščini]

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

8.00–9.35, predavalnica 6 (Aškerčeva c. 2), asist. dr. Simona Klemenčič, Historična fonetika indoevropskih jezikov, "Praindoevropski zvočniki in nastanek praslovanskih nosnikov"

11.20–12.50, predavalnica Rimljanka (Aškerčeva c. 2), doc. dr. Luka Repanšek, Vedska himnika, "Filološka obravnava izbranih rgvedskih himn (15. stol. pr. n. št.)"

14.40–16.20, predavalnica Rimljanka (Aškerčeva c. 2), doc. dr. Luka Repanšek, Stara indijščina 2, "Zložena poved v klasičnem sanskrtu (podredja) in raba nedoločnika"

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

18.00–21.15, predavalnica 415 (Aškerčeva c. 2), prof. dr. Tomo Virk, Literatura in etika

19.00–21.15, predavalnica 34 (Aškerčeva c. 2), prof. dr. Matevž Kos, Pesniški modernizem in postmodernizem -  predavanje pri prof. Matevžu Kosu zaradi bolezni žal odpade.

Oddelek za psihologijo

14.40–16.20, predavalnica 34 (Aškerčeva c. 2), izr. prof. dr. Andreja Avsec, Psihologija osebnosti, "Samozavedanje kot vidik osebnosti"

Oddelek za slavistiko

12.10–13.45, predavalnica 012 (Aškerčeva c. 2) & Zoom, izr. prof. dr. Matej Šekli, Primerjalno slovansko jezikoslovje, Arealni vidiki slovanskih jezikov, "Staroslovenska zemljepisna in osebna imena v srednjeveških pisnih virih"

8.50–10.25, predavalnica 5 (Tobačna ul. 5) & Zoom, doc. dr. Špela Sevšek Šramel, Slovakistika, Uvod v študij književnosti, "Slovaški roman skozi čas"

Oddelek za slovenistiko

17.10–18.45, predavalnica 4 & Zoom, prof. dr. Alojzija Zupan Sosič, Sodobni slovenski roman, "Prišleki Lojzeta Kovačiča"

Oddelek za umetnostno zgodovino:

8.50–10.25, predavalnica 343 (Aškerčeva c. 2), prof. dr. Tine Germ, Umetnost poznega srednjega veka in zgodnjega novega veka v Zahodni Evropi 2

12.10–13.45, predavalnica 343 (Aškerčeva c. 2), prof. dr. Samo Štefanac, Slovenska umetnost srednjega veka 1 (arhitektura)

15.30–18.50, predavalnica 343 (Aškerčeva c. 2), doc. dr. Rebeka Vidrih, Fotografija in mediji sodobne umetnosti

Oddelek za zgodovino

13.50–15.25, predavalnica 115 (Aškerčeva c. 2), doc. dr. Marija Mojca Peternel, "Nemščina – gotica"

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

13.50–15.25, Zoom, prof. dr. Mojca Krevel, Angleška romantika, "Jane Austen's Sense and Sensibility"

Oddelek za arheologijo       

13.00–14.35, predavalnica P5 (Zavetiška ul. 5) & Zoom, doc. dr. Andrej Gaspari, Rimska arheologija 1, "Predzgodovina in urbanizem Emone"

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

11.20–13.50, predavalnica 528 (Aškerčeva c. 2), izr. prof. dr. Andrej Blatnik, Osnove knjigarstva, "Znanstveno založništvo"

14.40–17.10, predavalnica 532 (Aškerčeva c. 2), izr. prof. dr. Andrej Blatnik, Uredniške tehnike, "Marketinške strategije"

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

11.20–12.55, predavalnica P2 (Zavetiška ul. 5), izr. prof. dr. Uršula Lipovec Čebron, Simbolna antropologija, "Kako Claude Lévi-Strauss razume kulinarični trikotnik in kaj nam to pove o našem obnašanju za mizo"

13.00–14.35, predavalnica P4 (Zavetiška ul. 5), doc. dr. Alenka Bartulović, Antropologija spola in spolnosti

Oddelek za filozofijo

16.20–18.00, predavalnica 024, prof. dr. Borut Ošlaj, Etika, "Izbrana etična vprašanja"

Oddelek za geografijo

10.30–12.55, predavalnica 18 (Aškerčeva c. 2), prof. dr. Uroš Stepišnik, Fizična geografija, "Preperevanje in denudacija", potrebna pred-najava na uros.stepisnik@ff.uni-lj.si

12.10–12.55, predavalnica 233, doc. dr. Mojca Ilc Klun, Ekonomska geografija, "Gospodarska struktura Pomurske in Podravske statistične regije", potrebna pred-najava na mojca.ilc@ff.uni-lj.si

13.00–14.35, predavalnica 18, doc. dr. Blaž Repe, Osnove tematske kartografije, "Kako narediti dobro karto", potrebna prednajava na blaz.repe@ff.uni-lj.si

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

12.10–13.45, predavalnica 06 (Aškerčeva c. 2) & Zoom, lekt. Mita Gustinčič Pahor, Švedski jezik in kultura 4, "Vikingi"

13.50–15.25, predavalnica 306 (Aškerčeva c. 2) & Zoom, doc. dr. Mojca Leskovec, Didaktika nemščine, "Fertigkeit Sprechen im DaF-Unterricht"

13.50–15.25, predavalnica 03 (Aškerčeva c. 2) & Zoom, doc. dr. Tanja Škerlavaj, Besedilna slovnica, "Kommunikation in Sozialen Netzwerken"

Oddelek za klasično filologijo

16.20–17.55, predavalnica 2 (Aškerčeva c. 2), doc. dr. David Movrin, Rimska književnost in civilizacija, "Sužnji"

17.00–18.35, Modra soba (Aškerčeva c. 2), prof. dr. Marko Marinčič, Izbrana poglavja iz rimske književnosti, "Ljubezen na prvi pogled: Grško-rimski začetki zdaj že obrabljenega literarnega motiva" - predavanje je zaradi bolezni odpovedano.

Oddelek za muzikologijo

13.00–14.35, Zoom, prof. dr. Svanibor Pettan, Etnomuzikologija, "Glasba in manjšine"

14.40–16.15, dvorana na rektoratu UL (Kongresni trg 12), asist. mag. Lidija Podlesnik Tomàšikovà, Glasba in gib, "Evropski družabni plesi 16. stoletja: Praktični prikaz"

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

15:30–17:10, predavalnica 430 (Aškerčeva c. 2), doc. dr. Alen Širca, Primerjalna književnost 2 – vaje II

Oddelek za umetnostno zgodovino:

16.20–19.40, predavalnica 343 (Aškerčeva c. 2), doc. dr. Rebeka Vidrih, Umetnost novega veka v Zahodni Evropi 2 (19.–20. st.)

Oddelek za zgodovino

17.10–18.55, predavalnica Rim-1A (Aškerčeva c. 2), izr. prof. dr. Rok Stergar, "Prva svetovna vojna in njen balkanski epilog"

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

18.00–19.35, Modra soba (Aškerčeva c. 2) & Zoom, dr. Bernhard Winkler, Nemški jezik v praksi 1, "Literarni večer – predstavitev knjižnih novosti 2021"

Oddelek za klasično filologijo

13.00–14.35, predavalnica 345 (Aškerčeva c. 2), doc. dr. Branko Senegačnik, Grško gledališče

Oddelek za prevajalstvo

9.40–11.15, predavalnica 34 (Aškerčeva c. 2), prof. dr. Agnes Pisanski Peterlin, Družba in kultura ZDA [v angleščini]

11.20–13.05, predavalnica 011 (Aškerčeva c. 2) & Zoom, dr. Marija Zlatnar Moe, Slovensko-angleško prevajanje 3 [v slovenščini]

Oddelek za romanske jezike in književnosti

11.20–12.55, predavalnica 13 (Aškerčeva c. 2), doc. dr. Katarina Marinčič, Francistika, Uvod v študij francoske in frankofonskih književnosti [v slovenščini], "Francoska književnost 18. stoletja"