Sindikat delavcev Filozofske fakultete UL

Prizadeva si za ohranjanje in izboljševanje delovno-pravne varnosti zaposlenih, vzpodbuja in ohranja skupnostno sodelovanje zaposlenih na FF, nudi pravno svetovanje in še številne ugodnosti za svoje člane.

Vodstvo sindikata

predsednica Lucija Miklič Cvek (lucija.mikliccvek@ff.uni-lj.si)
namestnica predsednice Tanja Šulak (tanja.sulak@ff.uni-lj.si)
tajnica Urša Černič (ursa.cernic@ff.uni-lj.si)
blagajničarka Darinka-Ika Bartol
akcijski odbor Darinka-Ika Bartol, Anja Golec, Tatjana Györköš, Andreja Končan, Kristina Pegan Vičič
Telefon 01 241 11 48

 

 • prizadeva si za ohranjanje in izboljševanje delovno-pravne varnosti zaposlenih
 • vzpodbuja in ohranja skupnostno sodelovanje  zaposlenih na FF
 • prizadeva si za medsebojno solidarnost in spoštovanje med zaposlenimi
 • sodeluje z vodstvom FF
 • sodeluje z Neodvisnim sindikatom delavcev ljubljanske univerze, ki je krovni sindikat
 • sodeluje z ostalimi sindikati, ki delujejo na FF
 • organizira in nudi pravno pomoč svojim članov
 • omogoča delovanje Blagajne vzajemne pomoči
 • skrbi za ohranjanje kulture občasnih ciljnih druženj članov sindikata in zaposlenih
 • nudenje pomoči prizadetim ob morebitnih humanitarnih in naravnih nesrečah
 • prizadeva si za možnost volilne pravice vseh zaposlenih

Sindikat delavcev FF svojim članom organizira in nudi pravno pomoč v okviru brezplačne pravne pomoči Neodvisnega sindikata delavcev ljubljanske univerze. S svojimi vprašanji se lahko obrnete na vodstvo sindikata, ki bo kontaktiralo pravno službo Neodvisnega sindikata in vam uredilo pravno svetovanje.

Kultura

V času od 1. 10. do 31. 5. tekočega leta lahko člani sindikata enkrat mesečno koristijo eno vstopnico na podlagi konto izkaznice v naslednjih gledališčih:

 • Drama SNG (spored)
 • Mestno gledališče ljubljansko (spored)
 • Slovensko mladinsko gledališče (spored)

Konto izkaznice za gledališče dobite v sobi 418 pri Tanji Šulak ali Urši Černič.

Savna

V času od 1. 10. do 31. 5. tekočega leta lahko člani sindikata na dva meseca (štiri krat v sezoni) koristijo vstopnico za savno:

Vstopnice za vstop v savno dobite v sobi 420 pri Nevenki Princes.

Letovanja

Člani sindikata lahko dopustujete v zakupljenih počitniških apartmajih sindikata NSDLU v Sloveniji in na Hrvaškem > več informacij

Sindikat NSDUL dvakrat letno objavi razpis za letovanje (za zimske in poletne termine), na katerem lahko kandidirajo tudi naši člani. Izpolnjeno prijavnico, ki mora biti podpisana s strani predstavnika našega sindikata (U. Černič ali T. Šulak, soba 418), pošljete na naslov, ki je naveden na spletni strani, kjer je objavljen razpis. Informacije v zvezi z aktualnimi počitniškimi kapacitetami dobite pri Luciji Miklič Cvek, soba 236, int. 1252.

Jubilejna nagrada

Članom sindikata v okviru izplačila jubilejne nagrade za javnega uslužbenca pripada 20% višji znesek. Člane sindikata, ki pričakujejo izplačilo, pozivamo, da o tem obvestijo vodstvo sindikata, ki bo v kadrovsko službo in računovodstvo oddalo vlogo za višje izplačilo.

Do nagrad so upravičeni uslužbenci za 10, 20, 30 in 40 let delovne dobe, pri čemer se upošteva delovna doba, ki jo je zaposleni izpolnil pri delodajalcu v javnem sektorju.

Blagajna vzajemne pomoči »Čebelica«

Blagajna vzajemne pomoči Čebelica deluje v okviru sindikata. Člani sindikata, ki podpišejo pristopno izjavo in preko osebnega dohodka plačujejo mesečno članarino v višini 10€, so upravičeni do brezobrestnega posojila v višini 400€. Prijavnico in vse potrebne informacije dobite pri Andreji Končan, soba 428.

Izleti

Sindikat delavcev FF za svoje člane organizira izlete. O aktualni ponudbi boste obveščeni.

Prijavni obrazec