Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Rektorske volitve UL

Rektorske volitve 2021

Trinajstega aprila 2021 so potekale volitve za novega rektorja UL. V skladu s sklepom Senata UL z dne 30. 3. 2021 so volitve potekale elektronsko prek sistema SimplyVoting, v katerega ste lahko vstopili s svojo digitalno identiteto UL, ki jo lahko preverite na tem naslovu. Navodila za glasovanje prek sistema SimplyVoting so na voljo tu.

Objavljamo programe kandidatov za novega rektorja Univerze v Ljubljani. Posnetek javne predstavitve kandidatov za rektorja UL, na katerem je sodelovala Filozofska fakulteta, je na voljo tu.

Volilne imenike UL FF najdete tu

V primeru težav z volilnim imenikom se lahko zaposleni ter študentke in študenti za pomoč in informacije obrnejo na tajnico volilne komisije, go. Damjano Adamič (damjana.adamic@ff.uni-lj.si, 01/241-1032), ali na predsednico volilne komisije FF, go. Tanjo Hribar (tanja.hribar@ff.uni-lj.si, 01/241-1003), v primeru tehničnih težav pa na helpdesk@uni-lj.si.

Objavljamo poročilo o rezultatih 1. kroga volitev rektorja UL.

2. krog volitev, v katerem se bosta pomerila kandidata, ki sta v 1. krogu prejela največ glasov, prof. dr. Igor Papič in prof. dr. Gregor Majdič, bo potekal 21. aprila 2021. Glasovanje bo potekalo prek sistema SimplyVoting.

Na dan 2. kroga volitev, 21. aprila 2021, bo na fakulteti v predavalnici 5 (Aškerčeva 2) med 8. in 16. uro odprto volišče, kjer bo glasovanje preko sistema SimplyVoting omogočeno vsem volilnim upravičencem, ki za glasovanje nimajo ustrezne tehnične opreme.

Objavljamo poročilo o rezultatih 2. kroga volitev rektorja UL. Volilna komisija je ugotovila, da je bil za rektorja Univerze v Ljubljani za mandatno obdobje 2021 do 2025 izvoljen prof. dr. Gregor Majdič