Tehnična navodila

Informacije za izdajanje del v okviru Znanstvene založbe FF.

Kolofon publikacij

Vsaka publikacija Znanstvene založbe FF mora imeti v skladu z veljavno zakonodajo in mednarodnimi založniškimi standardi navedene podatke o avtorjih, založništvu, tisku knjige in druge pomembne informacije. Avtorjem je lahko v pomoč vzorec kolofona v slovenski ali dvojezični (slovenščina, angleščina) različici. Vsak kolofon pred izdajo publikacije pregledamo še v Znanstveni založbi FF.

Logotip Filozofske fakultete

Publikacije, ki izidejo na Filozofski fakulteti, so prepoznavne tudi z logotipom fakultete, zato je logotip FF v skladu s Pravili FF sestavni del naslovnice. Logotip se mora pojaviti na prvi naslovni strani ovitka vsake publikacije. Priporoča se tudi uporaba logotipa v hrbtu publikacije. Logotip v različnih oblikah in formatih, natančna navodila ter primere postavitve tiskovin in materialov so na voljo tukaj.

CIP, ISBN številka in obvezni izvodi

Velika večina publikacij potrebuje CIP, v katerem je zapisana tudi ISBN številka. CIP (cataloguing-in-publication) je akronim za kataložni zapis o publikaciji. Izdelan je v skladu z mednarodnimi pravili za katalogizacijo še pred izidom publikacije, vsebuje pa bibliografski opis in vse elemente za dostop v katalogih. CIP izdaja Narodna in univerzitetna knjižnica. V skladu z dogovorom, NUK sprejema zahtevke za CIP kode izključno z naslova Znanstvene založbe FF, kar pomeni, da bo Znanstvena založba za vas pridobila CIP, obenem pa bomo na založbi preverili, če je publikacija pripravljena v skladu z vsemi standardi.

Če želite za vašo publikacijo pridobiti CIP, vas prosimo, da na e-poštni naslov znanstvena.zalozba@ff.uni-lj.si pošljete naslovnico publikacije ter PDF prvih nekaj, že oblikovanih, strani, ki bodo vključevale notranjo naslovno stran, kolofon, kazalo ter vsaj prvih deset strani veznega teksta. CIP bodo v Narodni in univerzitetni knjižnici pripravili v treh delovnih dneh.

Po izdaji publikacije nam Zakon o obveznem izvodu publikacij nalaga, da moramo najkasneje 14 dni po izidu v NUK oddati 16 izvodov vsake izdane publikacije (tudi revije in druge krajše brošure). Obvezne izvode dostavite na Znanstveno založbo, ki bo poskrbela za pravočasno dostavo obveznih izvodov na NUK. Dva dodatna izvoda vsake publikacije potrebujemo za interni arhiv Znanstvene založbe FF.

Events

09. 11. - 11. 11. 2023
Department of Archaeology, Faculty of Arts

26th Neolithic Seminar 'Eurasian Neolithics: How Cultures and Societies Evolve and Why It Matters'

27. 02. 2023
Faculty of Arts

Online presentation of University of Ljubljana for prospective international students

13. 10. 2022
Administrative Office for Doctoral Study, Faculty of Arts

EUTOPIA Citizen Science Clinics

15. 09. 2022
Administrative Office for Undergraduate Study Programme, Faculty of Arts

Reception for International Students at the Faculty of Arts and at the University of Ljubljana (two separate events)

22. 02. 2022
Faculty of Arts

Online sessions for prospective international students, 22 February 2022 at 1.15 pm (CET)