Doktorske nagrade

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani s podeljevanjem priznanj za najboljšo doktrosko disertacijo spodbuja znanstvenoraziskovalno dejavnost študentov fakultete na doktorskem študiju.

Priznanja študentom Filozofske fakultete za najboljšo doktorsko disertacijo na področju humanistike in družboslovja

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani s podeljevanjem priznanj za najboljšo doktrosko disertacijo spodbuja znanstvenoraziskovalno dejavnost študentov fakultete na doktorskem študiju. Podeljevanje priznanj ureja Pravilnik o podeljevanju priznanj študentom Filozofske fakultete za najboljšo doktorsko disertacijo na področju humanistike in družboslovja.

Mentorji doktorskih študentov lahko do 21. oktobra tekočega leta na dekanatu fakultete vložijo predloge za priznanje za doktorske disertacije, ki so jih študenti uspešno zagovarjali v zaključenem študijskem letu. Za priznanje pridejo v poštev disertacije, za katere so bili po zagovoru vsi člani komisije za ocenjevanje soglasni, da disertacijo predlagajo za priznanje in to potrdijo s podpisom obrazca predloga.

 

Rok za oddajo del v letošnjem letu je 21. oktober 2022.

Za vse informacije se lahko obrnete na Kristino Zajc Božič, sam. strokovno delavko za spremljanje dejavnosti fakultete, na elektronski naslov: kristina.zajc-bozic@ff.uni-lj.si ali na tel. št. 01/241 12 16. 

Obrazec za vložitev predloga >

Prejemnica priznanja za najboljšo doktorsko disertacijo za študijsko leto 2019/2020:

HUMANISTIKA IN DRUŽBOSLOVJE: dr. Maja Lukanc za delo Jugoslovansko-poljski odnosi med letoma 1945 in 1956. Mentorica: izr. prof. dr. Kornelija Ajlec, somentor: izr. prof. dr. Aleš Gabrič.

Prejemnica priznanja za najboljšo doktorsko disertacijo za študijsko leto 2017/2018:

  • HUMANISTIKA: dr. Katra Meke za delo Beneško baročno slikarstvo na Kranjskem in Štajerskem: naročniki in zbiralci (Oddelek za umetnostno zgodovino, mentor: prof. dr. Matej Klemenčič, somentorica: prof. dr. Nina Kudiš)

Prejemnika priznanja za najboljšo doktorsko disertacijo za študijsko leto 2016/2017:

  • HUMANISTIKA: dr. VANJA KOČEVAR, Vojvodina Kranjska v času Ferdinanda II. (1595–1637): Politična zgodovina osrednje slovenske dežele, mentor: izr. prof. dr. Boris Golec;
  • DRUŽBOSLOVJE: dr. PETER JANJUŠEVIĆOcenjevanje tveganja za nasilno vedenje pri mladostnikih z vedenjskimi motnjami, mentor: izr. prof. dr. Robert Masten, somentor: izr. prof. dr. Gregor Sočan.

 

Fotografije s podelitve 

Prejemniki priznanja za najboljšo doktorsko disertacijo za študijsko leto 2015/2016:

  • HUMANISTIKA: dr. RENATA KOMIĆ MARNStrahlova zbirka v Stari Loki in njena usoda po letu 1918. Mentor: red. prof. dr. Matej Klemenčič;
  • JEZIKOSLOVJE: dr. MAJA BITENCVariantnost govorjene slovenščine pri geografsko mobilnih osebah. Mentor: red. prof. dr. Marko Stabej, somentorica: doc. dr. Karmen Kenda-Jež;
  • DRUŽBOSLOVJE: dr. BORUT MIKULEC, Evropeizacija izobraževanja in priznavanje rezultatov učenja. Mentorica: red. prof. dr. Sonja Kump, somentorica: izr. prof. dr. Sabina Jelenc Krašovec.

 

Fotografije s podelitve priznanj so na voljo tukaj.